Безопасно складиране на празни дървени палети

Преди известно време получих следното запитване от колега:

Има ли наредба, която забранява съхранението на палети изправени? На какво основание мога да забраня тази погрешна практика?

В моята одиторска практика ми се е случвало да отбелязвам като проблем неправилно съхранение на празни палети като нестабилно стифиране или просто купчини нахвърляни палети.

В някои случаи, обаче, палетите са подредени вертикално (на една страна). Дали това е проблем?

Нека се обърнем първо към нормативната база.

Изискванията, свързани с палети и палетни единици са в Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи – Приложение 6.

Там няма изричен текст, който забранява вертикално съхранение (настрани), но пък в чл. 15 се казва следното:

Чл. 15. Товарите се поставят, подреждат и укрепват така, че да се осигурява:
1. тяхната устойчивост при транспортиране и складиране;
2. устойчивостта на транспортните средства при товарене и разтоварване;
3. безопасното им манипулиране;
4. устойчивостта на фигурите (стифовете);
5. безопасността на работещите при образуване или разформироване на фигурите (стифтовете) и при работа около тях;

На практика празните палети също се явяват товари и при вертикално складиране се нарушават точки 1, 3, 4 и 5. Защо това е така ще отговорим по-нататък в нашата статия.

Защо не трябва да се подреждат палетите вертикално?

Неправилно складиране на палети

Понякога работещите поставят няколко вертикални палета между купчините хоризонтално подредени палети, просто за да ги махнат от пътя. В други случаи ги облягат на ограда или стена в изправено положение. Те току що са поставили капан, който може да нарани някого.

Вертикално поставените палети са по-нестабилни и лесно може да се стигне до падане, увреждане на палета или злополука – да падне върху някого при преминаване или при вземане за използване, тъй като не може директно да се постави на вилиците, ако е изправен.

Когато започнат да се изтеглят купчините, то палетите поставени между тях, които не са махнати, също могат да паднат и да наранят човек. Нараненият може да бъде както наш работещ, така и външно лице.

Това, на което трябва да се обърне внимание е, че понякога неправилното подреждане може да не е от наш работещ. Например, може това „временно“ поставяне до стената, оградата или между стифовете да е от водач на камион от фирма доставчик. След това той си тръгва, но капанът остава.

Ето защо периодичните огледи в складовите помещения и местата за товарно-разтоварни работи не е лоша идея.

Изводът:

Никога не подреждайте палетите странично. Въведете фирмени правила забраняващи страничното подреждане и облягане на стени, предмети и др. Безопасният начин на съхранение е поставяне с плоската страна.

Не стифирайте палети твърде високо

Както видяхте, едно от изискванията на Наредба 12/2005 г. е да има устойчивост на фигурите (стифовете). При по-голяма височина вероятността от нарушаване на баланса се увеличава.

Но колко високо вече е прекалено високо?

В нормативната база има някои изисквания относно височината на фигурите на различни материали.  Тук е мястото да кажем, че добрите практики препоръчват съхранението на празни палети да бъде отвън, а не вътре в помещенията,  от гледна точка на пожарната безопасност.

Стифират се само палети с еднакви размери

Още нещо, което не бива да забравяме, е свързано с изискванията по отношение на фигурите от празни палети. Ако те са с различни размери, стабилността сериозно намалява и се увеличава риска от падане.

В тази връзка има и следното изискване в Приложение № 6 към чл. 12, т. 6 на Наредба №12/2004 г.:

На фигури (стифове) се складират само палети, товарни единици или производствени опаковки с еднаква конструкция и размери.

Ръководство за безопасна употреба и поддръжка на палети

За абонатите на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА подготвихме пълно ръководство за безопасна употреба и поддръжка на палети, в което още ще намерите:

  • Какво е официалното определение за палет?
  • С какво обикновено са свързани инцидентите?
  • Насоки за правилен подбор на палети.
  • Проверки за повреди. Примери за повреди (с илюстрации)
  • Безопасна работа с палети (с илюстрации)
  • Транспортиране на палети с кари (с илюстрации)
  • Безопасна ръчна работа с палети (повдигане, преместване, сваляне – с илюстрации)

👉🏻 Кликнете тук за ръководство за безопасна употреба и поддръжка на палети

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.