Безопасност при работа с медицински игли

Когато ви вземат кръв, обръщате ли внимание дали медицинското лице използва ръкавици? А бяха ли сложени нови ръкавици за процедурата?

Дори да не сте медицинско лице, вижте кои са мерките, с които се защитават не само работещите с медицински игли, но и пациентите.

През 2013-а година бе утвърден нов медицински стандарт за превенция и контрол на вътреболничните инфекции. Обновяването на стандарта бе във връзка с въвеждане на Директива 2010/32/ЕС от 10 май 2010 година за прилагане на рамковото споразумение за ревенция на нараняванията с остри предмети в сектора на здравеопазването и болниците, сключено между HOSPEEM и EPSU.

В стандарта са посочени мерки, свързани с въвеждащо и периодично обучение относно нараняванията с остри предмети, правилната употреба на медицинско оборудване и други.

В тази статия ще поговорим за безопасността при работа с медицински игли, а темата е важна както за медицинските лица, така и за пациентите.

Ако си медицинско лице, всеки пациент е потенциален разпространител на патогени.

Ако си пациент, неправилната работа с медицински игли може да те направи „близък“ с друг пациент, който, както стана ясно, може да бъде потенциален разпространител на всякакви заболявания.

Най-разпространената форма на контакт с патогени (вируси, инфекции и други микроорганизми, които причиняват заболявания), предавани по кръвен път са прободните наранявания със спринцовка в резултат на убождане с игла.

Изследванията показват, че това може да се случи на всеки етап от използването, разделянето или обезвреждането им.

При убождане с игла работещите са изложени на голям брой патогени, предавани по кръвен път, които могат да предизвикат сериозни или фатални инфекции.

Най-разпространените рискове са:

 • хепатитен вирус тип B (HBV)
 • Хепатитен вирус тип С (HCV)
 • човешкият имунодефицитен вирус (ХИВ) – вирусът, който причинява СПИН.

Съществуват и повече от 20 заболявания, разпространявани по кръвен път, които могат да бъдат предадени.

При какви дейности можем да се нараним с игла?

– подготовка на игли;
– работа с инжекции;
– вземане на кръв, включително при използване капилярни тръбички;
– обработка на отпадъци и мръсно бельо.

Какви са причините за наранявания с игли?

Използване на недостатъчно безопасно медицинско оборудване

Най-добрият начин за отстраняване на риска от нараняване с игла е да използваме инструменти и системи без игли. Ето някои примери:

Когато не разполагаме с толкова безопасно оборудване, остават безопасните работни практики, например в ситуации, когато е необходимо да се направи, да се използва техника за поставяне на капачката с една ръка.

Неблагоприятни условия на труд

Увеличаването на броя на нараняванията с медицински игли може да бъде причинено от условия на труд, свързани с:

 • намаляване на персонала, което води до поемане на допълнителни задължения от персонала и натрупване на умора.
 • ситуации свързани с повишени грижи за пациентите.
 • работа през нощта при недостатъчно осветление.

Мерки

Имунизация срещу вируса на хепатит В

Не съществуват ваксини за вируса на хепатит С и ХИВ, но може да се предложи на работещите имунизация срещу вируса на хепатит В, като им се предостави информация относно предимствата и недостатъците както при извършването, така и при липсата на имунизация.

Безопасно изхвърляне на остри предмети и други клинични отпадъци

Ако неправилно съхраняваме използваните спринцовки, съществува сериозен риск от наранявания с игли. Контейнерите трябва да са:

 • плътно затворени;
 • устойчиви на пробождане;
 • водонепропускливи;
 • ясно обозначени със знак за биоопасност.

Поставяме контейнерите възможно най-близо до зоните, в които се използват спринцовки или в които могат да бъдат открити такива.
Използваните спринцовки се изхвърлят в контейнера за остри предмети, без да се разчленяват и без да се поставят капачките.

Използване на лични предпазни средства

Трябва да се използват ръкавици за еднократна употреба с подходящ размер и да се осигурят достатъчно количество ръкавици на достъпно за работещите място.

Обучение и информация

Всички мерки трябва да бъдат подкрепени с осигуряването на информация и обучение, както и консултации на лицата, които ще трябва да използват предпазните мерки.

За да минимизираме риска от нараняванията с игли е необходимо да създадем ясни и пълни процедури за безопасност, които да съдържат:

 • Правила за предотвратяването на изхвърлянето на игли по неподходящ начин.
 • Мерките, които трябва да се предприемат при откриване на игла.
 • Носенето и използването на предпазни средства и облекло.
 • Безопасно изхвърляне.
 • Първа помощ при наранявания с игли.
 • Ангажимент за последващото медицинско наблюдение при наранявания с игли.

Какво да правим при убождане?

В случай на инцидент с нараняване с остър предмет или замърсяване е необходимо:

 • да стимулираме кръвотечението от раната;
 • да промием раната със сапун и топла течаща вода (без да търкаме);
 • да превържем раната;
 • да се погрижим за безопасното изхвърляне в контейнер за остри предмети на спринцовката, като не я докосваме;
 • да докладваме за инцидента на прекия си ръководител и да отидем с придружител при личния си лекар.

Могат да се предприемат по-нататъшни незабавни действия в зависимост от източника на иглата, степента на излагане и ако е известен пациентът източник, като:

 • извършване на тест за хепатити В, хепатит С и ХИВ вирус след шест седмици, три месеца,шест месеца, и в зависимост от риска, след една година.
 • да се вземат предпазни мерки (например чрез практикуването на безопасен секс), за да се предотврати излагането на опасност на други хора, докато приключат всички допълнителни тестове.
📖 ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

📙 Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА Ръководство с добри практики – здравеопазване
🔗 Биологични агенти – рискови отрасли и производства. Превантивни мерки.
🔗 „Луда крава“, „Куру“ и други екзотични болести в Наредба 4/2002 г.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.