Безопасност при работа с медицински игли

Когато ви вземат кръв, обръщате ли внимание дали медицинското лице използва ръкавици? А бяха ли сложени нови ръкавици за процедурата?

Дори да не сте медицинско лице, вижте кои са мерките, с които се защитават не само работещите с медицински игли, но и пациентите.

През 2013-а година бе утвърден нов медицински стандарт за превенция и контрол на вътреболничните инфекции. Обновяването на стандарта бе във връзка с въвеждане на Директива 2010/32/ЕС от 10 май 2010 година за прилагане на рамковото споразумение за ревенция на нараняванията с остри предмети в сектора на здравеопазването и болниците, сключено между HOSPEEM и EPSU.

В стандарта са посочени мерки, свързани с въвеждащо и периодично обучение относно нараняванията с остри предмети, правилната употреба на медицинско оборудване и други.

В тази статия ще поговорим за безопасността при работа с медицински игли, а темата е важна както за медицинските лица, така и за пациентите.

Ако си медицинско лице, всеки пациент е потенциален разпространител на патогени.

Ако си пациент, неправилната работа с медицински игли може да те направи „близък“ с друг пациент, който, както стана ясно, може да бъде потенциален разпространител на всякакви заболявания.

Най-разпространената форма на контакт с патогени (вируси, инфекции и други микроорганизми, които причиняват заболявания), предавани по кръвен път са прободните наранявания със спринцовка в резултат на убождане с игла.

Изследванията показват, че това може да се случи на всеки етап от използването, разделянето или обезвреждането им.

При убождане с игла работещите са изложени на голям брой патогени, предавани по кръвен път, които могат да предизвикат сериозни или фатални инфекции.

Най-разпространените рискове са:

 • хепатитен вирус тип B (HBV)
 • Хепатитен вирус тип С (HCV)
 • човешкият имунодефицитен вирус (ХИВ) – вирусът, който причинява СПИН.

Съществуват и повече от 20 заболявания, разпространявани по кръвен път, които могат да бъдат предадени.

При какви дейности можем да се нараним с игла?

– подготовка на игли;
– работа с инжекции;
– вземане на кръв, включително при използване капилярни тръбички;
– обработка на отпадъци и мръсно бельо.

Какви са причините за наранявания с игли?

1. Използването на недостатъчно безопасно медицинско оборудване.

Най-добрият начин за отстраняване на риска от нараняване с игла е да използваме инструменти и системи без игли. Ето някои примери:

Ланцет
Хирургически инструмент с късо, широко, двустранно заточено острие, който се използва при взимане на кръв. След пробождане на кожата, ножчето автоматично се прибира в устройството.
Спринцовка с калъфка
Първоначално калъфката на иглата се намира около спринцовката. След като спринцовката се използва, плъзгаме калъфката напред върху иглата, където тя се застопорява на място и осигурява защита около използваната игла.
Спринцовка със самоприбираща се игла
След като иглата се използва, допълнително натискане прибира иглата в спринцовката, като премахва опасността от нараняване с игла.
Спринцовка с подвижна капачка
След инжекция, с помощта на показалеца обръщаме сгъваемата предпазна капачка върху иглата, която се заключва на мястото си.

Когато не разполагаме с толкова безопасно оборудване, остават безопасните работни практики, например в ситуации, когато е необходимо да се направи, да се използва техника за поставяне на капачката с една ръка.

2. Неблагоприятни условия на труд

Увеличаването на броя на нараняванията с медицински игли може да бъде причинено от условия на труд, свързани с:

 • намаляване на персонала, което води до поемане на допълнителни задължения от персонала и натрупване на умора.
 • ситуации свързани с повишени грижи за пациентите.
 • работа през нощта при недостатъчно осветление.

Имунизация срещу вируса на хепатит В

Не съществуват ваксини за вируса на хепатит С и ХИВ, но може да се предложи на работещите имунизация срещу вируса на хепатит В, като им се предостави информация относно предимствата и недостатъците както при извършването, така и при липсата на имунизация.

Безопасно изхвърляне на остри предмети и други клинични отпадъци

Ако неправилно съхраняваме използваните спринцовки, съществува сериозен риск от наранявания с игли. Контейнерите трябва да са:

 • плътно затворени;
 • устойчиви на пробождане;
 • водонепропускливи;
 • ясно обозначени със знак за биоопасност.
Безопасно изхвърляне на остри предмети
Контейнерите не трябва да са препълнени!

Поставяме контейнерите възможно най-близо до зоните, в които се използват спринцовки или в които могат да бъдат открити такива.
Използваните спринцовки се изхвърлят в контейнера за остри предмети, без да се разчленяват и без да се поставят капачките.

Използване на лични предпазни средства

Трябва да се използват ръкавици за еднократна употреба с подходящ размер и да се осигурят достатъчно количество ръкавици на достъпно за работещите място.

Обучение и информация

Всички мерки трябва да бъдат подкрепени с осигуряването на информация и обучение, както и консултации на лицата, които ще трябва да използват предпазните мерки.

За да минимизираме риска от нараняванията с игли е необходимо да създадем ясни и пълни процедури за безопасност, които да съдържат:

 • Правила за предотвратяването на изхвърлянето на игли по неподходящ начин.
 • Мерките, които трябва да се предприемат при откриване на игла.
 • Носенето и използването на предпазни средства и облекло.
 • Безопасно изхвърляне.
 • Първа помощ при наранявания с игли.
 • Ангажимент за последващото медицинско наблюдение при наранявания с игли.

Какво да правим при убождане?

В случай на инцидент с нараняване с остър предмет или замърсяване е необходимо:

 • да стимулираме кръвотечението от раната;
 • да промием раната със сапун и топла течаща вода (без да търкаме);
 • да превържем раната;
 • да се погрижим за безопасното изхвърляне в контейнер за остри предмети на спринцовката, като не я докосваме;
 • да докладваме за инцидента на прекия си ръководител и да отидем с придружител при личния си лекар.

Могат да се предприемат по-нататъшни незабавни действия в зависимост от източника на иглата, степента на излагане и ако е известен пациентът източник, като:
– извършване на тест за хепатити В, хепатит С и ХИВ вирус след шест седмици, три месеца,шест месеца, и в зависимост от риска, след една година.
– да се вземат предпазни мерки (например чрез практикуването на безопасен секс), за да се предотврати излагането на опасност на други хора, докато приключат всички допълнителни тестове.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.