Какво прави един стол „ергономичен“?

Понятието „ергономичен стол“ често се използва в търговската мрежа, в препоръките на специалисти по здраве и безопасност или в препоръки на лекари при проблеми в гръбнака.

Но какво всъщност е ергономичният стол? Какви са неговите характеристики и как зависят от задачите, които се извършват? Това ще научите от следващите редове.

Нормативната база

Както винаги, нека първо да погледнем какво казва нашата нормативна база относно столовете.

Първият нормативен документ е Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи. В нейното приложение са посочени следните характеристики на работния стол:

 • да е стабилен и да позволява на лицето, работещо с видеодисплей, свобода на движенията и удобна работна поза;
 • седалката да се регулира на височина;
 • облегалката на стола да се регулира на височина и наклон.

Тези изисквания се отнасят само до работата с видеодисплей, но на практика това са необходими характеристики на всеки стол, който се използва за извършване на работа.

Един позабравен нормативен документ, който дава повече информация по отношение на изискванията към стола и седалката, е Норми № 05 за физическо натоварване на работниците и хигиенно-физиологични и ергономични изисквания за рационална организация на работното място и трудовите процеси.

Не се притеснявайте, че те са от 1971 г., едно сравнение на написаното в тези норми и съвременните ергономични стандарти не показва разлики или те са минимални.

Ергономичните изисквания

Нека да разгледаме стола и неговите елементи. На първо място подходящият работен стол трябва да осигури стабилна поза на тялото с възможност за промяна на позата.

Тази поза трябва да е удобна за продължителен период от време. Трябва също да е физиологично приемлива, защото не винаги удобното е безопасно за мускулно-скелетната система.

Следните фактори са важни при избора на стол:

1. Да не се ограничава циркулацията на кръв в долните крайници.

Ограничението на циркулацията на кръв има при притискане на долната страна на бедрото или задколянната ямка към ръба на седалката.

Такова притискане може да се получи по два начина:

Твърде висока или ниска седалка

По-високата седалка не позволява стабилно стъпване с краката, а по-ниската изисква наклоняване на гръбначния стълб.

За да можем да избегнем това, седалката трябва да може да се регулира на височина – това е задължителна функционалност на ергономичния стол!

Ако има по-високи работещи (над 188 см) е необходимо да се провери до каква височина може да се повдига стола, за да сме сигурни, че той ще бъде подходящ и за тях.

Недостатъчна дълбочина на седалката

Когато дълбочината на седалката е по-малка от разстоянието седалище – задколянна ямка се притиска задната част на коляното.

Най-добрият начин да осигурим подходяща дълбочина на седалката е тя да може да се регулира – чрез регулиране на облегалката спрямо седалката или чрез движение на седалката спрямо облегалката. Трябва да се отбележи, че такава функционалност на стола повишава цената му.

В допълнение, ако седалката е много дълга (дълбока), то по-ниски работещи няма да могат да ползват облегалката за опора на долната част на гърба, което предизвиква изгърбване (кифоза).

Допълнителна роля за натиск върху долната страна на бедрата, особено при седалка, която не се регулира по дълбочина, играе краят (ръбът) на седалката. Седалката трябва да бъде с лек наклон (3o – 5o спрямо хоризонталната плоскост) и заоблен ръб, който не е твърд.

Възможността за промяна на наклона на седалката ще улесни промяната на позата и съответно ще осигури по-добър приток на кръв.

2. Лесно да се поддържа и променя позата.

Колелца

Колелца се препоръчват, ако при работа е необходимо работещият лесно да се придвижва на малки разстояния в конкретното работно място. Видът на колелцата и тяхното съпротивление зависят от повърхността, на която ще се използва стола. При твърда и гладка повърхност колелца с малко съпротивление ще доведат до възможността столът
да се премества сам, дори и със седнал човек.

Въртене на стола

Задължителна функционалност!
Въртенето позволява лесно и безопасно да се променя ориентацията на тялото без усукване на торса.

Широчина на седалката

Широчината на седалката е важен елемент по отношение на използваемостта от всеки работещ. Тя трябва да бъде предвидена за едър тип потребител, като не трябва да
забравяме, че в седнало положение широчината на седалището не е най-големия размер, а горната част на бедрата, която се разширява при сядане.

3. Да се осигурява опора на гръбначния стълб.

Опората на гръбначния стълб се осигурява от облегалката и може да се каже, че това е най-важната част на стола.

Понякога се рекламират като „ергономични“ топки за сядане, като тяхната „ергономичност“, според рекламите, се състои в това, че те карат потребителя да поддържа изправена стойка.

Столът не трябва да те принуждава да заемаш правилна стойка, а да ти позволява заемане на правилна стойка с възможност за промяна!

Облегалката

Облегалката трябва да осигурява опора на различните части на гърба, но най-вече нас ни интересува опората в областта на кръста.

Облегалките могат да бъдат ниски и високи. Ако работата е свързана с по-често облягане назад, се препоръчва по-висока облегалка с опора в областта на кръста и постепенен преход към равна повърхнина или вдлъбване. Столове с такива облегалки често срещаме в търговската мрежа под наименованието „директорски“.

За задача, свързана с по-често облягане назад, например наблюдение на екрани от оператори, „директорските“ столове са подходящи (ергономични за тази задача).

Този тип „директорски“ столове, обаче, не са подходящи за работа с компютър или друга ръчна работа, която не може да бъде извършвана с облягане назад.

Ниската облегалка трябва да започва на ниво, което създава свободно пространство за изпъкналостта на седалището, да е максимално издадена в средната област на кръста – да поддържа лордозата (извивката в кръста) и да предпазва кифозата.

Тя трябва да спира под нивото на лопатките, така че да не спира движението на горната част на тялото.

Когато задачите не са свързани със завъртане настрани или назад без възможност за завъртане на седалката (например, когато си „влязъл в бюрото), то тогава облегалката може и да продължава по височина над лопатките и да има опора и за врата.

За да може да се осигури мястото на изпъкналата част на облегалката да е наистина в средната област на кръста и тя да изпълнява ролята си на лумбална опора, тя трябва да може да се регулира на височина или самата облегалка да има функционалност, която позволява нейната изпъкнала част да се регулира по височина.

Движение на облегалката спрямо седалката

Промяна на позата – изправена или наклонена назад, без да се губи опората в кръста, ще се позволява, ако облегалката може да се движи така, че да се променя ъгълът спрямо седалката.

Подлакътници

Подлакътниците не винаги са задължителен елемент, а в някои случаи дори могат да пречат.

Ако характерът на работата позволява, е подходящо столът да има подлакътници, но в този случай те трябва да отговарят на следните условия:

 • трябва да могат да е регулират на височина, така че при използване ръцете да бъдат в неутрална позиция (сгъване в лакътя на 90о);
 • тяхната повърхност не трябва да бъде твърда, например само пластмаса. Те трябва да бъдат покрити с пластични въздухопроницаеми материали или кожа с омекотяваш материал, за да се предотврати контактния стрес в лакътя и предмишницата;
 • височината на подлакътниците не трябва да пречи работния стол да бъде пъхнат под работната повърхност (плота на масата или бюрото);
 • препоръчително е да са разглобяеми, така че при промяна на условията на работа или работната мебел, или по желание на работещия, да могат да се махнат.

Когато избирате стол

 1. Проверете дали височината на седалката може да се регулира до препоръчителната за работника, който ще използва стола. Може да се наложи да бъдат избрани други столове за много ниски или високи работници.
 2. Проверете дали облегалката е регулируема както вертикално, така и в посока напред и назад, и има здрава опора за кръста.
 3. Изберете седалките, които отговарят на най-високите и най-ниските потребители.
 4. Проверете стабилността на стола – препоръчва се основа с пет точки.

Независимо от всичко, най-добрият начин за проверка е след избор на определени подходящи столове, те да бъдат изпробвани в реална работна ситуация и то от няколко човека, сред които има и по-високи, и по-ниски.

Често наличието на всички функционалности са свързани с органи за управление, за които се изисква обучение за използването им. Дори да сме осигурили най-подходящия стол за съответната задача, ако работещите се затрудняват с настройките, те няма да ги използват или пък бързо ще се стигне до износване на механизмите при неправилна употреба.

Необходимо е да обърнем внимание и на облицовъчните материали. Те трябва да са с достатъчно ниво на триене, за да се предотврати хлъзгане по седалката и да не запарват.

Обобщение

Следните характеристики правят един стол ергономичен или по-точно подходящ за употреба при задачи, които не предполагат често облягане назад:

 • регулиране на височината на седалката;
 • регулиране на седалката в дълбочина (такава опция оскъпява стола, но е важна характеристика);
 • облегалката има лумбална опора (изпъкнала част за опора на кръста);
 • облегалка с регулиране на височината (което позволява промяна на височината на изпъкналата част за кръста – лумбалната опора);
 • регулиране на наклона на облегалката спрямо седалката;
 • регулируема лумбална опора по дълбочина.

В допълнение, при работа, която позволява облягане назад или за кратки почивки- регулируема опора за главата.

При работа, която позволява подлакътници – регулируеми подлакътници по височина, като трябва да има възможност за демонтаж и мека повърхност.

В следващото видео може да видите демонстрация на посочените характеристики с изключение на промяната на лумбалната опора по дълбочина:

По наше проучване на предлаганото в български онлайн магазини, столове с такива характеристики започват от цена около 450 лв. Разбира се, възможна е и малко по-ниска цена при промоции или по изключение.

Не забравяйте да проверите и за какво максимално тегло на потребителя е предвиден столът. Така ще прецените издръжливостта на стола.

Има столове за възрастни с определено максимално тегло както 100 кг, така и 150 кг. Тази издържливост също е един от елементите, които оскъпяват стола, но пък гарантират по-дълга употреба.

Не посочваме конкретни размери на елементите на столовете, тъй като различни източници посочват различни стойности. Нашето сравнение на стойностите, посочени в Норми 5, BIFMA и ANSI, не показа големи разлики.

Например, съгласно изискванията на Норми №5 лумбалната опора на облегалката трябва да е на разстояние 18 см от нивото на седалката при седнал човек, т.е. без отчитане на дебелината на меката част на седалката.

Стандартът на BIFMA (Business and Institutional Furniture Manufacture’s Association) изисква за офис столове разстоянието да е между 15 и 25 см. Същото е изискването в ANSI/HFES 100-2007 – ръководството на Human Factors and Ergonomics Society.

Стандартът БДС EN ISO 9241-5 „Ергономични изисквания за работа с видеотерминали (ВТ) Част 5: Изисквания за разположението на конкретните работни места и за позите“ не поставя изисквания за конкретни размери.

Накрая, ето още едно видео, в което също може да видите демонстрация на всички споменатите характеристики на ергономичния стол, както и някои допълнителни:

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.