Норми за температура в закрити работни помещения

Съгласно Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места параметрите на микроклимата на работните места в сгради трябва да отговарят на оптималните или допустимите гранични стойности в зависимост от вида на климатизация на помещението.

Нормите зависят от няколко фактора:

 • вид на извършваната работа (категорията) –  степента на физическо натоварване на организма.
 • периода от годината (топъл, студен), като има и допълнителни изключения за определени дни през топлия период
  • „Топъл период“ – средноденонощна температура на външния въздух ≥ 10 °С
  • „Студен период“ – средноденонощна температура на външния въздух < 10 °С.
 • вида на помещението
  • „Помещения с незначително топлинно натоварване“ са помещенията, в които остатъчното количество явна топлина не е по­-голямо от 23 W/m3.
  • „Помещения със значително топлинно натоварване” са помещенията, в които остатъчното количество явна топлина е по-­голямо от 23 W/m3.
 • вида на работните места – постоянни и непостоянни работни места.
  • „Постоянно работно място“ е мястото, където се предвижда извършването на работата в помещения или на което и да е място на територията на предприятието, или до което работещият има достъп във връзка с изпълняваната работа за повече от половината от законоустановеното работно време.

Както виждате, в наредбата ще намерите голям брой стойности, които биха могли да ви объркат.

Тук ще представя в систематизиран вид описаните в наредбата норми по отношение на температурата, така че с един поглед човек да може веднага да види това, което му е необходимо.

Трябва да напомня, че има норми и за относителна влажност и скорост на движение на въздуха, с които също трябва да се съобразим.

Оптималните гранични стойности зависят от периода на годината и категорията на работата. Те се прилагат при климатизирани производствени помещения и за постоянни работни места в климатизирани кабини за управление и контрол.

 • „Климатизирано помещение“ е помещение, в което климатичната инсталация е проектирана за централизирано поддържане на температурата и влажността на въздуха. Помещениe, в коeто параметрите на микроклимата са определени от личния избор на работещите, не може да се счита за климатизирано и за него не се прилагат оптималните гранични стойности.

Допустимите гранични стойности зависят от периода на годината, категорията на работа и вида на работното място. Те се прилагат в случаите, когато поради технически и технологични причини не е възможно да се осигури спазване на оптималните гранични стойности.

Изключения:

 • Граничните стойности не се прилагат за работни места в сгради, предназначени за отглеждане на птици и животни, за съхраняване на селскостопанска продукция, за хладилни помещения и за подземни рудници.
 • Допустимите гранични стойности за температура на въздуха на непостоянни работни места не се прилагат за работни помещения с подова площ на един работник над 50 m2.

Основни изисквания, свързани с микроклимата

Норми за температура при “лека физическа работа”

„Лека физическа работа“ е работата, която се извършва в седнало положение, в стоящо положение или в движение, но не изисква системно физическо напрежение или повдигане и пренасяне на тежести при енергоразход до 210 W.

Вид помещение

Период от годината

Мin

температура

Маx

температура

Оптимални гранични стойности
Климатизирано помещение Студен период 20°C 23°C
Топъл период 22°C 25°C
Допустими гранични стойности
Постоянни работни места Студен период 18°C 25°C
Топъл период 18°C 28°C
Постоянни работни места – помещения с незначително топлинно натоварване Топъл период

(над 25°C в 14 ч.)

18°C 31°C
Постоянни работни места – помещения със значително топлинно натоварване Топъл период

(над 25°C в 14 ч.)

18°C 33°C
Постоянни работни места – помещения, в които технологичния процес изисква изкуствено поддържане на температурата и влажността на въздуха Топъл период

(над 25°C в 14 ч.)

18°C 30°C
Непостоянни работни места Студен период 15°C 26°C
Непостоянни работни места – помещения с незначително топлинно натоварване Топъл период 15°C Температурата на външния въздух в 14 ч., превишена с не повече от 3°C
Непостоянни работни места – помещения със значително топлинно натоварване Топъл период 15°C Температурата на външния въздух в 14 ч., превишена с не повече от 5°C

Норми за температура при “средно тежка физическа работа”

“Средно тежка физическа работа” е работата, свързана с постоянно ходене, пренасяне на неголеми тежести (до 10 кг) и дейности, които се извършват непрекъснато в стоящо положение при енергоразход до 210 W до 350 W.

Вид помещение Период от годината Мin

температура

Маx

температура

Оптимални гранични стойности
Климатизирано помещение Студен период 17°C 20°C
Топъл период 20°C 23°C
Допустими гранични стойности
Постоянни работни места Студен период 15°C 23°C
Топъл период 15°C 28°C
Постоянни работни места – помещения с незначително топлинно натоварване Топъл период

(над 25°C в 14 ч.)

15°C 31°C
Постоянни работни места – помещения със значително топлинно натоварване Топъл период

(над 25°C в 14 ч.)

15°C 33°C
Постоянни работни места – помещения, в които технологичния процес изисква изкуствено поддържане на температурата и влажността на въздуха Топъл период

(над 25°C в 14 ч.)

15°C 30°C
Непостоянни работни места Студен период 13°C 24°C
Непостоянни работни места – помещения с незначително топлинно натоварване Топъл период 13°C Температурата на външния въздух в 14 ч., превишена с не повече от 3°C
Непостоянни работни места – помещения със значително топлинно натоварване Топъл период 13°C Температурата на външния въздух в 14 ч.,превишена с не повече от 5°C

Оценка и мерки за управление на риска при работа в гореща работна среда

Норми за температура при “тежка физическа работа”

“Тежка физическа работа” е работата свързана със системно физическо натоварване, с постоянно придвижване и пренасяне на значителни (повече от 10 кг) тежести при енергоразход над 350 W.

Вид помещение Период от годината Мin

темпера тура

Маx температура
Оптимални гранични стойности
Климатизирано помещение

 

Студен период 16°C 18°C
Топъл период 18°C 21°C
Допустими гранични стойности
Постоянни работни места Студен период 13°C 19°C
Топъл период 13°C 26°C
Постоянни работни места – помещения с незначително топлинно натоварване Топъл период

(над 23°C в 14 ч.)

13°C 29°C
Постоянни работни места – помещения със значително топлинно натоварване Топъл период

(над 23°C в 14 ч.)

13°C 31°C
Постоянни работни места – помещения, в които технологичния процес изисква изкуствено поддържане на температурата и влажността на въздуха Топъл период

(над 23°C в 14 ч.)

13°C 30°C
Непостоянни работни места Студен период 12°C 19°C
Непостоянни работни места – помещения с незначително топлинно натоварване Топъл период 12°C Температурата на външния въздух в 14 ч., превишена с не повече от 3°C
Непостоянни работни места – помещения със значително топлинно натоварване Топъл период 12°C Температурата на външния въздух в 14 ч., превишена с не повече от 5°C

 

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

40 мнения за “Норми за температура в закрити работни помещения”

  • Здравейте,
   Съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 852/2004 НА ЕП относно хигиената на храните операторите на предприятия за храни са длъжни да предприемат хигиенни мерки за спазване на изискванията за температурен контрол по отношение на храните.

   От тази гледна точка водещото по отношение на определяне на температурата в цеха е да се поддържат подходящи за храните температури.

   В случаите, в които поради технологични изисквание, не могат да се спазят нормите, работодателят има задължение да осигури почивки с подходяща честота и продължителност и подходящи лични предпазни средства, в т.ч. специално работно облекло.

   Отговор
   • Тогава какви следвало да бъдат температурите в цех за обработка на рапани и миди. И какви теябва да бъдат почивките ни съобразени с температурния режим на цеха

    Отговор
    • За съжаление няма конкретни изисквания в нормативната база, които да указват продължителност на почивките във връзка с необходимост от работа при специален температурен режим.
     Работодателят има задължение да въведе физиологичен режим на труд и почивка в съответствие с Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа.

 1. Бих искал да знам каква е допустимата температура в производствени хале за арматура?

  Отговор
 2. Здравейте!
  Работя в театър.
  В едно от представленията ни се налага да играем час и половина в басейн.
  Въпросът ми е каква минималната допустима стойност на въздуха в залата и в басейна, за да имаме нормални условия за труд?

  Отговор
  • Здравейте,
   За съжаление няма конкретни изисквания за посочения от Вас случай и роля на работодателя е да предприеме подходящи мерки, но би могло като отправна точка да се вземат изискванията в Инструкция №34 за хигиената на спортните обекти и екипировка, в която се казва следното:

   Чл. 7. (4) Оптималната температура на въздуха за закрити плувни басейни е 1-2 градуса над тази на водата (24-27 градуса С) при движение на въздуха 0,1-0,2 м/сек и повишена относителна влажност. Температурата на водата за възрастни се движи между 23 и 26 градуса С

   Отговор
 3. Здравейте!
  Имам въпрос, има ли в наредбата изискване за минимална температура на въздуха за закрити залите за спортуване в студения период.
  Спорт – баскетбол, волейбол.
  И длъжни ли са (пред инспекцията на труда) ръководството на спортния клуб да предоставя необходимите минимамни температури по време на тренировка.

  Отговор
  • Здравейте,
   Нормите за такива обекти са в Инструкция №34 за хигиената на спортните обекти и екипировка

   Чл. 7. (1) Закритите спортни съоръжения се отопляват с централно водно или лъчисто отопление.

   (2) Оптималната температура на въздуха за залите за спортуване в закритите обекти е 14-16 градуса С при относителна влажност 30-60% и движение на въздуха 0,3-0,4 м/сек. (За отделните видове спорт и за отделните спортуващи групи тези стойности варират в зависимост от интензивността на натоварването, тренираността, възрастта и др. Преценката им се извършва конкретно от контролните органи).

   (3) Оптималната температура на въздуха в спомагателните помещения е: за гардероби за външни дрехи и вестибюли на зрители – 16 градуса С, съблекални – 20 градуса С, душови помещения – 25 градуса С, умивални – 25 градуса С, лекарски кабинети – 20 градуса С, административно-стопански канцеларии и помещения – 18 градуса С, тоалетни – 16 градуса С, помещения за съхраняване на спортен инвентар – 14 градуса С.

   Отговор
 4. Здравейте,аз и колигите ми(4-ма ) работим в затворено помещение,отскоро сме и с по-нормална вентилационна система,но не и климатична такава. Работата ни е по-специфична и изисква да бъдем в това помещение,да сме облечени в костюми,маски които покриват цялото лице,ръкавици и калцуни. През топлите сезони температурата в помощението достига 40 градуса,понякога и над. Но това е температурата в самото помещение,човека който работи с костюм вероятно се вдигат до 50 ,надявам се да не са и повече.

  Отговор
 5. Здравейте!
  Каква е нормата за темепературата за помещение за служители на които им се налага често излизане навън?
  Лятото навън достига температури над 30 градуса. Каква температура следва да се поддържа в помещението?

  Отговор
  • Нормативните изисквания указват минимална и максимална допустима температура, която зависи от вида работа и вида на помещението. Моля, уточнете за какво се ползва това помещение (какво се прави в него).

   Отговор
   • В помещението се работи с компютри и документи, като за посрещането и обработката на документи се намага често излизане навън (на 10 минути излизане за около 2 минути). Проблема ми е, че когато навън е висока температурата и вътре е прекалено ниска (23-25 градуса), при излизане се усеща парене по кожата и тялото, изпотявам се и като се върна в помещението има предпоставка за настиване. Също така съм чувал, че големите температурни разлики са вредни за организма. Работим по няколко човека в помещението и неможем да се разберем за по-прилична (висока) температура

    Отговор
    • Така са заложени нормативните изисквания – като оптимални температури са посочени 22-25 градуса С. Ако става въпрос за помещение, което е климатизирано централно, то температурата не може да бъде повече от 25 °C
     Максималната допустима, ако сте с локален климатик, във Вашия случай е 31°C.

 6. Здравейте в затворено помещение в което се извършва заваряване около 20 машини заваряват без никаква вентилация каква трябва да е температурата

  Отговор
 7. Здравейте.
  Работя в лаборатория, около мен има 2-3 инкубатора. Колко градуса трябва да е
  в помещението?

  Отговор
  • Здравейте,
   Границите на температурата зависят от това дали е през летния или зимния сезон.
   Моля, разгледайте таблицата „Норми за температура при “лека физическа работа”

   Отговор
 8. Здравейте. Майка ми работи в обувен завод. С други работнички, в голямо помещение. Работата е целодневно в седнало положение. Поточни линии, шевни машини и т. н. Съответно би следвало и лятото и зимата да има климатик. Но практика на управителя е въобще да не го пуска. И работничките мръзнат (зимния период) или лятото съответно припадат от жега Каква трябва да е температурата в помещението по закон е бихме ли могли да сигнализираме за тази нередност инспекция по труда. Но анонимно, тъй като се притесняват.

  Отговор
  • Здравейте,
   Допустимите температури може да видите в таблицата Норми за температура при “лека физическа работа”, която е в статията.
   Можете да подадете сигнал в Инспекция по труда, но не съм сигурна дали това може да стане анонимно.

   Отговор
 9. Здравейте. Работя в магазин за дрехи, обувки и домашни потреби. Магазина е над 300кв.м.Помещението не се от плява с нищо. Работим на 11градуса.Собствениците отказват да сложат климатик. Към кого мога да е обърна за съдействие.

  Отговор
  • Здравейте,
   Сигнали за нарушения на изискванията по здраве и безопасност се подават в Инспекция по труда.
   Ето тук в сайта на инспекцията можете да видите адресите и телефоните на всички териториални дирекции, така че да се информирате и за тази в града, в който се случва това:

   https://www.gli.government.bg/bg/map-directorates

   Отговор
 10. Здравейте!
  Бих искала да попитам каква трябва да е температурата на сцена на Оперен театър при провеждане на балетна репетиция и балетен детски спектакъл в студения период?
  Благодаря предварително!

  Отговор
  • Здравейте,
   Не познавам начина, по който се провеждат репетициите, но като имам предвид физическото натоварване при един спектакъл, смятам че по-скоро влизате в нормите за „среднотежка физическа работа“, което означава допустими стойности от 15 до 23 градуса (моля, вижте определението по-горе в статията).
   В случай, че поради спецификите на самата репетиция влизате в категория „лека физическа работа“ (вижте определението в статията), то тогава нормите са от 18 до 25 градуса.
   За съжаление не съм запозната дали има някакви специфични изисквания, свързани с децата.

   Отговор
 11. Искам да попитам за работа в заведение за бързо хранене. Какви са минималните стойности през студения период. Защото не се отоплява с нищо и как може в кухня да се работи с яке?

  Отговор
  • Здравейте,
   Вероятно в кухня на заведение за бързо хранене можем да категоризираме работата като „лека“ (казвам вероятно, защото има условия, при които би могло да се класифицира и като „средно тежка“ и те са специфични за конкретното работно място).
   В този случай, минималната температура през студения период е 18°C.

   П.п. При „средно тежка“ работа минималната температура е 15°C.

   Отговор
 12. Здравей, Деяна,
  как да определя енергоразхода на моите работници? И още един: ако работник пренася ролка от 50 кг веднъж на два часа, но стои на слънце и я лепи при 38 градуса – каква работа е – лека, среднотежка или тежка е?

  Отговор
  • Здравей, Деси,
   Енергоразходът е свързан само с физическото натоварване, а не с условията, при които се работи. От физическото натоварване зависи какви са допустимите условия (в случая температура), при които да се извършва работата.

   По принцип има органи за контрол, които измерват физическото натоварване, но методът не е най-удачния при разнообразна работа.

   Може да не се съсредоточаваш на енергоразхода толкова, а на останалото описание. Като имам предвид какво правят работниците, които описваш, и след съгласуване с д-р Евстатиева, се обединяваме в позицията, че става въпрос за среднотежка работа.

   В случая, обаче, проблемът им е работата на горещо, а нормите са за закрити помещения.

   Понеже знам, че си абонат, препоръчвам ти да погледнеш (ако все още не си), тези три материала в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА:

   Процедура по Наредба № РД-07-3/2014 г. за микроклимата на работните места – работа на открито: https://zbut.eu/biblioteka/protsedura-po-naredba-rd-07-3-2014-rabota-na-otkrito/

   Оценка и мерки за управление на риска при работа в гореща работна среда:
   https://zbut.eu/biblioteka/guides/merki-rabota-v-goreshta-rabotna-sreda/

   Преглед и коментар на нормативни изисквания при работа на открито. Чек-лист от мерки:
   https://zbut.eu/biblioteka/rabota-na-otkrito-check-list-merki/

   Отговор
 13. Здравейте,
  при работа в склад, при която се налага доста често излизане на вън, каква е максимално допустимата температура, при която може да се работи?

  Отговор
  • Здравейте,
   Ако в склада няма работник, който прекарва повече от 4 часа в него, то това е непостоянно работно място.
   Максималната гранична стойност на температурата на въздуха на непостоянни работни места през топлия период е равна на температурата на външния въздух в 14 ч., превишена с не повече от 3 °C.
   Това на практика означава, че ако навън в 14 ч. е 35 градуса, в склада температурата може да бъде 38 градуса.

   Ако складът е постоянно работно място, т.е. там има поне един работник, който през повече от половината работно време е в него, то тогава максималната температура през топлия период при температурата на външния въздух в 14 ч. над 23 °C е 31 °C за лека и средно тежка физическа работа и 29 °C за тежка физическа работа.

   Отговор
 14. Здравейте,
  от написаното по горе не разбирам каква трябва да е температурата в офис, където работата е постоянно седнал аи пред компютър. Интересва ме за топлия период.

  Отговор
  • Здравейте,
   Работата в офис е „лека физическа работа“, съответно през топлия период максималната температура е допустимо да бъде до 31 градуса, когато навън е повече от 25 градуса в 14 ч. (т.е. като сега:)

   Отговор