ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА СЪС СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ

Онлайн обучение за безопасна работа със съоръжения под налягане

Онлайн обучение съгласно чл. 187. (1) 4. от Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане за обслужващия персонал на:

 • метални съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности
 • резервоари
 • метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара
 • метални тръбопроводи за транспортиране на гореща вода

Обучението е подходящо и за:

 • придобиване или поддържане на знанията на отговорните лица за безопасна експлоатация на съоръжения под налягане
 • поддържане на знанията на лицата, които обслужват парни и водогрейни котли и пълначни станции.

Програма на обучението:

 • Видове съоръжения под налягане
 • Класификация на съдовете под налягане
 • Основна документация на съоръженията под налягане
 • Общи изисквания за безопасна експлоатация.
 • Задължения за недопускане в експлоатация.
 • Изисквания за прекратяване на работата.
 • Котли – задължения на обслужващия персонал. Записи в сменния дневник
 • Съдове под налягане – задължения на обслужващия персонал. Записи в сменния дневник.
 • Тръбопроводи за водна пара и гореща вода – задължения на обслужващия персонал.
 • Безопасна експлоатация на пълначни станции.
 • Ремонт, преустройство и поддръжка.
 • Краен контрол на ремонтирани съоръжения.
 • Техническо досие.
 • Технически надзор и технически прегледи.
 • Тест за проверка на знанията

Кликнете тук, за да видите подробна програма на обучението.

 • Обучението е интерактивно! Материалът е представен на разбираем език, изисква участието на обучаемия и използва контролни въпроси за междинна проверка за разбирането на материята.
 • ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСПЕШНО ПРЕМИНАВАНЕ НА ТЕСТА ЗА ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА.

Удостоверение

 • Издава се електронно удостоверение, подписано с електронен подпис (легитимен документ), което се изпраща по имейл. При желание за получаване на хартия, се изпраща с куриер за сметка на получателя.
 • Ако ви трябва спешно: Маркирайте в заявката и веднага след успешно преминаване на теста, ще ви изпратим удостоверението.

ЗАЯВКА за онлайн обучение

За повече обучаеми се предлагат отстъпки. Свържете се с нас, ако желаете да включите повече участници в обучението.

  Ако желаете да се включите в обучението индивидуално (а не чрез фирма), попълнете само полетата, маркирани като задължителни.

  Фирма:

  Данни за фактура:

  Лице за контакт (задължително):

  Телефон за връзка (задължително):

  Електронна поща (e-mail) (задължително):

  Три имена на участника в обучението (задължително):

  Длъжност(задължително):

  Ако желаете да включите повече участници, моля впишете техните имена и длъжности тук:

  Желая да получа удостоверението веднага след като тестът бъде успешно преминат:

  Удостоверението да ми бъде изпратено:

  Ако желаете изпращане на хартия и адресът е различен от този за фактуриране, напишете го тук:

  ПОДАЙТЕ ЗАЯВКА

  Нормативно основание:
  чл. 187. (1) 4. от Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане

  Предназначено за:
  Лицата, които обслужват съоръжения под налягане

  Достъп
  30 дни

  Удостоверение
  Да

  Цена
  25 лв. без ДДС

  Отстъпки
  Да, за по-голям брой участници.
  Попитайте ни.