ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

Онлайн обучение съгласно чл. 187. (1) 4. от Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане

Продължителност: 35 минути I Удостоверение I Цена: 30 лв. без ДДС

Обучението е подходящо и за: Обслужващия персонал на съоръжения под налягане; Отговорните лица за безопасната експлоатация на съоръжения под налягане.

ПОДАЙТЕ ЗАЯВКА

Удостоверение

 • Издава се електронно удостоверение, подписано с електронен подпис (легитимен документ), което се изпраща по имейл. При желание за получаване на хартия, се изпраща с куриер за сметка на получателя.
 • Ако ви трябва спешно: Маркирайте в заявката и веднага след успешно преминаване на теста, ще ви изпратим удостоверението.

Обучението е интерактивно и с аудио! Материалът е представен на разбираем език, изисква участието на обучаемия и използва контролни въпроси за междинна проверка за разбирането на материята.

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО:

 • Видове съоръжения под налягане
 • Класификация на съдовете под налягане
 • Основна документация на съоръженията под налягане
 • Общи изисквания за безопасна експлоатация.
 • Задължения за недопускане в експлоатация.
 • Изисквания за прекратяване на работата.
 • Котли – задължения на обслужващия персонал. Записи в сменния дневник
 • Съдове под налягане – задължения на обслужващия персонал. Записи в сменния дневник.
 • Тръбопроводи за водна пара и гореща вода – задължения на обслужващия персонал.
 • Безопасна експлоатация на пълначни станции.
 • Ремонт, преустройство и поддръжка.
 • Краен контрол на ремонтирани съоръжения.
 • Техническо досие.
 • Технически надзор и технически прегледи.
 • Тест за проверка на знанията

ЗАЯВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ

За повече обучаеми се предлагат отстъпки. Свържете се с нас, ако желаете да включите повече участници в обучението.

  Ако желаете да се включите в обучението индивидуално (а не чрез фирма), попълнете само полетата, маркирани като задължителни.

  Фирма:

  Данни за фактура:

  Лице за контакт (задължително):

  Телефон за връзка (задължително):

  Електронна поща (e-mail) (задължително):

  Три имена на участника в обучението (задължително):

  Длъжност(задължително):

  Ако желаете да включите повече участници, моля впишете техните имена и длъжности тук:

  Желая да получа удостоверението веднага след като тестът бъде успешно преминат:

  Удостоверението да ми бъде изпратено:

  Ако желаете изпращане на хартия и адресът е различен от този за фактуриране, напишете го тук: