ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА СЪС СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ

Онлайн обучение за безопасна работа със съоръжения под налягане

Обучението е подготвено в съответствие с изискванията на чл. 187. (1) 4. от Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, съгласно който ползвателят на съоръжения под налягане е длъжен да установи ред и да осигури и документира първоначално и периодично обучение на лицата, които обслужват съоръжения под налягане.

Това онлайн обучение за безопасна работа включва информация за:

 • съдове под налягане
 • парни и водогрейни котли
 • тръбопроводи
 • пълначни станции

Програма на обучението:

 • Видове съоръжения под налягане
 • Класификация на съдовете под налягане
 • Основна документация на съоръженията под налягане
 • Общи изисквания за безопасна експлоатация.
 • Задължения за недопускане в експлоатация.
 • Изисквания за прекратяване на работата.
 • Котли – задължения на обслужващия персонал. Записи в сменния дневник
 • Съдове под налягане – задължения на обслужващия персонал. Записи в сменния дневник.
 • Тръбопроводи за водна пара и гореща вода – задължения на обслужващия персонал.
 • Безопасна експлоатация на пълначни станции.
 • Ремонт, преустройство и поддръжка.
 • Краен контрол на ремонтирани съоръжения.
 • Техническо досие.
 • Технически надзор и технически прегледи.
 • Тест за проверка на знанията

Кликнете тук, за да видите подробна програма на обучението.

 • Обучението е интерактивно! Материалът е представен на разбираем език, изисква участието на обучаемия и използва контролни въпроси за междинна проверка за разбирането на материята.
 • ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСПЕШНО ПРЕМИНАВАНЕ НА ТЕСТА ЗА ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА.

Ако удостоверението ви трябва спешно:

Маркирайте в заявката и веднага след успешно преминаване на теста, ще ви изпратим удостоверението.

ЗАЯВКА за онлайн обучение

За повече обучаеми се предлагат отстъпки. Свържете се с нас, ако желаете да включите повече участници в обучението.

  Ако желаете да се включите в обучението индивидуално (а не чрез фирма), попълнете само полетата, маркирани като задължителни.

  Фирма:

  Данни за фактура:

  Лице за контакт (задължително):

  Телефон за връзка (задължително):

  Електронна поща (e-mail) (задължително):

  Три имена на участника в обучението (задължително):

  Длъжност(задължително):

  Ако желаете да включите повече участници, моля впишете техните имена и длъжности тук:

  Желая да получа удостоверението веднага след като тестът бъде успешно преминат:

  Адресът за получаване на удостоверението е същия като адреса за фактуриране:

  Моля, впишете тук адреса, на който да Ви изпратим документа от обучението:

  ПОДАЙТЕ ЗАЯВКА

  Нормативно основание:
  чл. 187. (1) 4. от Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане

  Предназначено за:
  Лицата, които обслужват съоръжения под налягане

  Достъп
  30 дни

  Удостоверение
  Да

  Цена
  25 лв. без ДДС

  Отстъпки
  Да, за по-голям брой участници.
  Попитайте ни.