ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ПО НАРЕДБА РД-07-2/16.12.2009 г.
ПРОГРАМА 2023

Онлайн обучение, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 на Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г.

Oзвучени интерактивни модули, достъпни по всяко време от всяко устройство с интернет

50 лв. без ДДС

Това обучение може да бъде бъде преминато безплатно от годишен абонат на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА или да се ползва отстъпка от 20%

Подай заявка
Ако Ви интересува обучение на повече от 10 участника (ползвате отстъпки), вижте нашето предложение за обучение на групи.

Удостоверение

Получавате легитимно  удостоверение за преминато онлайн обучение по ЗБУТ по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

Издава се електронно удостоверение, подписано с електронен подпис, което се изпраща по имейл. При желание за получаване на хартия, се изпраща с куриер за сметка на получателя.

Ако ви трябва спешно: Маркирайте в заявката и веднага след успешно преминаване на теста, ще ви изпратим удостоверението.

Инструктажи – провеждане и документиране (15 мин.)

Права, задължения и отговорности по ЗБУТ (10 мин.)

Трудови злополуки. Опасни условия – опасно действие – почти инцидент – злополука (13 мин.)

Лични предпазни средства – правила за използване, почистване, проверки (10 мин.)

Безопасна работа с опасни вещества (20 мин.)

Шум и вибрации – основни характеристики и въздействие (10 мин.)

Актуални промени в нормативната база по ЗБУТ. (10 мин.)

ОПИТАЙТЕ НАШЕТО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ПО ЗБУТ, КЛИКНЕТЕ НА БУТОНА „НАПРЕД“ 🙂

ЗАЯВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ

  Ако желаете да се включите в обучението индивидуално (а не чрез фирма), попълнете само полетата, маркирани като задължителни.

  Фирма:

  Данни за фактура:

  Лице за контакт (задължително):

  Телефон за връзка (задължително):

  Електронна поща (e-mail) (задължително):

  Три имена на участника в обучението (задължително):

  Длъжност(задължително):

  Ако желаете да включите повече участници, моля впишете техните имена и длъжности тук (при над 5 участници вижте офертата ни за групи):

  В удостоверението да бъдат посочени нормативните основания за обучение на:

  РъководителДлъжностно лице по ЗБУТ (ОБЗР)Провеждащ инструктажиЧлен на КУТ/ГУТ

  Желая да получа удостоверението веднага след като тестът бъде успешно преминат:

  Удостоверението да ми бъде изпратено:

  Ако желаете изпращане на хартия и адресът е различен от този за фактуриране, напишете го тук:

  Нормативни изисквания за обучението

  Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

  Чл. 6. (1) Обучение по безопасност и здраве при работа се провежда на:

  1. длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;
  2. длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
  3. лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
  4. членовете на комитета/групата по условия на труд;

  Чл. 6. (1) Обучение по безопасност и здраве при работа се провежда на:

  1. длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;
  2. длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
  3. лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
  4. членовете на комитета/групата по условия на труд;

  Обучението по безопасност и здраве при работа се провежда:

  • за длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси – не по-рядко от веднъж на 2 години и продължителност не по-малка от 6 учебни часа;
  • за длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 от ЗЗБУТ – не по-рядко от веднъж на 1 година и продължителност не по-малка от 6 учебни часа;
  • за лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа – не по-рядко от веднъж на 1 година и продължителност не по-малка от 6 учебни часа;
  • за членовете на комитета/групата по условия на труд – съгласно изискванията на Наредба № 4 за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията: ежегодно обучение с продължителност не по-малка от 6 учебни часа