Онлайн обучение по ЗБУТ

Онлайн обучение по ЗБУТ 2024

Получавате удостоверение за изпълнение на изискванията на Наредба РД-07-2/16.12.20092 г.
Ръководители на трудови процеси
Длъжностно лице по ЗБУТ
Провеждащи инструктажи по ЗБУТ
Членове на КУТ и ГУТ
50 лв без ДДС
Годишните абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ползват 20% отстъпка
ПОДАЙ ЗАЯВКА

👌 С този онлайн курс по ЗБУТ ще изпълните изискванията за обучение по чл. 6, ал. 1, т. 1-4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Всеки работодател има задължение да осигури обучение по правилата за здравословни и безопасни условия на труд на:

 • ръководителите на трудови процеси – на 2 години
 • длъжностните лица по чл. 24 от ЗЗБУТ (органите по безопасност и здраве при работа) – ежегодно
 • лицата, които провеждат инструктажи по безопасност и здраве при работа – ежегодно
 • членовете на комитета/групата по условия на труд – ежегодно

На завършилите онлайн (дистанционното) обучение по ЗБУТ се издава удостоверение, което може да бъде представено при проверка от Главна инспекция по труда и други контролни органи.


Оферта за обучение по ЗБУТ на повече от 10 участника

Ако желаете да обучите повече от 🔟 участника, то можете да се възползвате от нашата корпоративна оферта за обучения по ЗБУТ:

 • ползвате отстъпки за брой обучаеми
 • създавате сами програмата на обучението с избор от над 20 теми

ИЗТЕЛИ ОФЕРТА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ЗБУТ ЗА 10+ ОБУЧАЕМИ


Преминаването на това обучение позволява да изпълнявате функциите на длъжностно лице по безопасност и здраве при работа и да провеждате инструктажи по ЗБУТ.

Удостоверение за преминато обучение по ЗБУТ

📃 Издава се електронно удостоверение, подписано с електронен подпис, което се изпраща по имейл. При желание за получаване на хартия, се изпраща с куриер за сметка на получателя.

🕛 Ако удостоверението за обучение по ЗБУТ ви трябва спешно: Маркирайте в заявката и веднага след успешно преминаване на теста, ще ви изпратим удостоверението.

Имате 30 дни на разположение за да преминете обучението по ЗБУТ. Разбира се, можете да го преминете още в първия ден и ако сте заявили спешно получаване на удостоверение по ЗБУТ, ние ще го изготвим в същия ден и ще ви го изпратим по имейл.  Ние получаваме автоматично информация относно Вашия напредък в курса по ЗБУТ

В удостоверението за преминато обучение по ЗБУТ се вписва програмата и начина за проверка на знанията, с които се удостоверява изпълнение на задълженията по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

Програма на обучението по ЗБУТ

 1. Инструктажи по ЗБУТ – организация, провеждане и документиране. Примери за правилно документиране на инструктажи.
 2. Учредяване и дейност на Комитетите и Групите по условия на труд.
 3. Изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства.
 4. Отговорност по безопасност и здраве при работа.
 5. Видео-лекция „Отговорност по БЗР – примери от съдебната практика“
 6. Три примера за тежки трудови злополуки и установените нарушения от Главна инспекция по труда.
 7. Правила за безопасна поддръжка. 
 8. Тест.

🔊 Това обучение е озвучено!

Провежда се чрез интерактивни модули, достъпни по всяко време от всяко устройство с интернет връзка.

За завършване на обучението по ЗБУТ се преминава електронен тест. Можете да преминавате теста неограничен брой пъти. При всяко завършване на теста, ще получавате незабавна обратна връзка дали опитът е успешен.

ЗАЯВКА ЗА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ПО ЗБУТ

  Ако желаете да се включите в обучението индивидуално (а не чрез фирма), попълнете само полетата, маркирани като задължителни.

  Фирма:

  Данни за фактура:

  Лице за контакт (задължително):

  Телефон за връзка (задължително):

  Електронна поща (e-mail) (задължително):

  Три имена на участника в обучението (задължително):

  Длъжност(задължително):

  Ако желаете да включите повече участници, моля впишете техните имена и длъжности тук или ги изпратете на имейл s.evstatieva@otgovori.info:

  В удостоверението да бъдат посочени нормативните основания за обучение на:

  РъководителДлъжностно лице по ЗБУТ (ОБЗР)Провеждащ инструктажиЧлен на КУТ/ГУТ

  Желая да получа удостоверението веднага след като тестът бъде успешно преминат:

  Удостоверението да ми бъде изпратено:

  Ако желаете изпращане на хартия и адресът е различен от този за фактуриране, напишете го тук:

  Други онлайн обучения по ЗБУТ

  Онлайн обучение за безопасна рабнота и съхранение на опаси вещества
  Онлайн (дистанционно) обучение по първа долекарска помощ
  Онлайн обучение за кранисти и прикачвачи