Онлайн обучение за обслужващ персонал на съоръжения под налягане

Получавате удостоверение по чл. 187, ал. 1, т. 4 от Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане.
35 минути
35 лв без ДДС
Годишните абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ползват 10% отстъпка
ПОДАЙ ЗАЯВКА

👌 С този онлайн курс за безопасна работа със съоръжения под налягане ще изпълните лесно и бързо изискванията на чл. 187, ал. 1, т. 4 от от Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане за първоначално и периодично обучение на лицата, които обслужват съоръжения под налягане.

Това обучение трябва да бъде преминато от обслужващия персонал на съоръжения под налягане първоначално и периодично не по-рядко от един път на 24 месеца.

Обучението е задължително за обслужващия персонал на:

 • Съдове под налягане.
 • Метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара.
 • Метални тръбопроводи за транспортиране на гореща вода.

Обучението е препоръчително и за обслужващия персонал на парни и водогрейни котли (за периодично припомняне на изискванията на наредбата, след като вече има задължителната правоспособност/професионална квалификация).

На завършилите онлайн обучението за безопасна работа със съоръжения под налягане се издава удостоверение, което може да бъде представено при проверка от Главна инспекция по труда, Технически надзор и други контролни органи.


Отстъпки за брой участници

Ако желаете да обучите повече от 🔟 участника, то можете да се възползвате от нашата корпоративна оферта за обучения на обслуващ персонал на съоръжения под налягане, при която ползвате отстъпки за брой обучаеми: 

ИЗТЕГЛИ ОФЕРТА за 10+ обучаеми


Преминаването на това обучение позволява да извършвате дейности по обслужване на съдове под налягане, метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара и метални тръбопроводи за транспортиране на гореща вода, които са в обхвата на Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане.

Обучението е подходящо и за отговорните лица за безопасна експлоатация на съоръжения под налягане.

Удостоверение за периодично обучение за съоръжения под налягане

📃 Издава се електронно удостоверение, подписано с електронен подпис, което се изпраща по имейл. При желание за получаване на хартия, се изпраща с куриер за сметка на получателя.

🕛 Ако удостоверението за първоначално и периодично обучение за работа със съоръжения под налягане Ви трябва спешно: Маркирайте в заявката и след успешно преминаване на теста, ще изпратим удостоверението.

Имате 30 дни на разположение за да преминете обучението по ЗБУТ. Разбира се, можете да го преминете още в първия ден и ако сте заявили спешно получаване на удостоверение за обучение, ние ще го изготвим в същия ден и ще ви го изпратим по имейл.  Ние получаваме автоматично информация относно Вашия напредък в курса по ЗБУТ.

🔊 Това обучение е озвучено!

Провежда се чрез интерактивен модул, достъпен по всяко време от всяко устройство с интернет връзка.

За завършване на обучението по ЗБУТ задължително се преминава електронен тест. Можете да преминавате теста неограничен брой пъти. При всяко завършване на теста, ще получавате незабавна обратна връзка дали опитът е успешен.

В удостоверението за преминато обучение се вписва програмата, която удостоверява, че е преминато обучение за съответните видове съоръжения под налягане в съответствие с изискванията на Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане.

Програма на обучението

 1. Видове съоръжения под налягане. Класификация на съдовете под налягане.
 2. Основна документация на съоръженията под налягане.
 3. Общи изисквания за безопасна експлоатация.
 4. Задължение за недопускане в експлоатация.
 5. Изисквания за прекратяване на работата.
 6. Котли – задължения на обслужващия персонал. Записи в сменния дневник.
 7. Съдове под налягане – задължения на обслужващия персонал. Записи в сменния дневник.
 8. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода – задължения на обслужващия персонал.
 9. Ремонт, преустройство и поддръжка. Техническо досие.
 10. Технически надзор и технически прегледи.

Нормативни изисквания за обучението

Чл. 187. (1) Ползвателят на съоръжения под налягане е длъжен:

4. (изм. – ДВ, бр. 61 от 2023 г., в сила от 18.07.2023 г.) да установи ред и да осигури и документира първоначално и периодично обучение на лицата, които обслужват съоръжения по чл. 2, т. 1, 5 и 6;

Чл. 187а. (Нов – ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Периодите между провеждането на периодичното обучение по чл. 187, ал. 1, т. 4 не трябва да бъдат по-дълги от 24 месеца.

ЗАЯВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ

  Ако желаете да се включите в обучението индивидуално (а не чрез фирма), попълнете само полетата, маркирани като задължителни.

  Фирма:

  Данни за фактура:

  Лице за контакт (задължително):

  Телефон за връзка (задължително):

  Електронна поща (e-mail) (задължително):

  Три имена на участника в обучението (задължително):

  Длъжност(задължително):

  Ако желаете да включите повече участници, моля впишете техните имена и длъжности тук:

  Желая да получа удостоверението веднага след като тестът бъде успешно преминат:

  Удостоверението да ми бъде изпратено:

  Ако желаете изпращане на хартия и адресът е различен от този за фактуриране, напишете го тук:

  Други онлайн обучения по ЗБУТ

  Онлайн обучение, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 на Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г.
  Онлайн обучение за кранисти и прикачвачи
  Онлайн обучение за безопасна експлоатация на газови съоръжения, инсталации и уреди на природен газ