Биологични агенти – рискови отрасли и производства. Превантивни мерки.

Възможно ли е в металообработващата промишленост да говорим за опасност от биологични агенти? Оказа се, че  – да. Още отрасли, упоменати в ръководството на Инспекция по труда за биологични агенти, са лабораторната дейност, производството на храни, текстилната  промишленост, работата в музеи, строителството и др.

Да видим някои от тях и какви мерки препоръчва контролния орган:

Производство на млечни и месни продукти

 • Биологични агенти, причинители на инфекциозни болести – бруцелоза, ботулизъм,хепатит А, салмонелоза, стафилококова болест, трихинелоза, антракс, орнитоза и др.
 • Биологични агенти, причинители на алергични заболявания – плесени/дрожди.

Превантивни мерки:

 • административни мерки – инструкции за безопасна работа; забрана за консумация на храна и напитки на работното място.
 • технически мерки- затворени работни процеси, отделяне на замърсените работни места, намаляване на образуване на аерозоли.
 • осигурявяне на работещите с работно облекло и подходящи ЛПС – маски, ръкавици, облекло.
 • осигуряване на хигиенни мерки.
 • осигуряване на почистване и поддръжка на работните места и инструменти.

Производство на хляб и хлебни изделия, производство на растителни масла

 • Биологични агенти – плесени/дрожди,бактерии, токсини -ботулинов, афлатоксин, които се намират в брашно, органичен прах от житни растения, мляко на прах, растително масло и др.
 • Заболявания – дихателна и кожна алергия, бронхиална астма. Тежки чернодробни заболявания при работа в помещения с висока концентрация на афлатоксин във въздуха при производство на растителни масла.

Превантивни мерки:

 • технически мерки- затворени работни процеси, отделяне на замърсените работни места, намаляване на образуване на прах и аерозоли, локална и общообменна вентилация.
 • осигуряване на работещите с работно облекло и подходящи ЛПС – маски, ръкавици, облекло.
 • осигуряване на хигиенни мерки.

Хуманно здравеопазване и социални дейности

Биологични агенти – вируси, причинители на хепатит В, хепатит С и СПИН, които се предават чрез контакт със заразена кръв и други телесни течности.
* Застрашени професии – медицински сестри, хирурзи,лекари от други специалности,стоматолози, лаборанти, работещите в звената на бърза помощ, в отделенията по хемодиализа, в центровете по кръвопреливане и др. медицински специалисти.

Превантивни мерки
За предотвратяване на заразяване на работещите с болести, предавани по кръвен пътсе прилагат универсални мерки предотвратяване на контакта с биологичния агент чрез:

 • технически мерки- използване на системи за инжектиране без игли, осигуряване на контейнери с твърди стени за безопасно събиране на употребените игли и инструменти.
 • осигуряване на средства за спазване на личната хигиена на работното място.
 • административни мерки – изготвяне на инструкции за безопасно използване и събиране на инструментариума, за необходимите действия в случай на инцидент.
 • предоставяне и използване на подходящи ЛПС- ръкавици, дрехи, очила, шлемове, които предпазват кожата и лигавиците от контакт кръв, кръвни продукти и телесни течности.
 • обозначаване на опасните територии и материали с знака за биоопасност.
 • осигуряване на активна и пасивна имунизация срещу хепатит В на работещите.

Биологичен агент – туберкулозна бактерия, която се предава от болния човек чрез заразени въздушни частици, образувани при кихане, кашлица, разговор.
* Застрашени професии – лекари, медицински сестри, стоматолози, лаборанти, работещите в звената на бърза помощ, санитари и др. медицински специалисти.

Превантивни мерки:

 • административни мерки – писмени инструкции за изолиране, диагностично изследване и лечение на пациенти, при които има съмнение за туберкулозно заболяване,
 • провеждане на обучение на работещите за заболяването туберкулоза.
 • осигуряване на работещите с подходящи ЛПС – дихателни маски
 • осъществяване на превантивен медицински контрол и изследвания за туберкулоза.
 • технически мерки – локална и обща вентилация, използване на филтри, пречистване на въздуха чрез лампи с УВЛ.

Лабораторна дейност

Инфекции и алергии при работа с микроорганизми и клетъчни култури, напр., човешка тъкан. Предаването на заразата става по контактен път чрез случайни кървящи рани и убождане от игла на спринцовка, и чрез въздушно-капков механизъм.

* Застрашени професии – лекари, лаборанти, санитари.

Превантивни мерки:

 • административни мерки- контролиран достъп, инструкции за безопасна работа и пренасяне на мостри, ръководството на микробиологични лабораториите да се извършва от лекар с призната специалност, съответна на профила на лабораторията, а специалистите, работещи в тях да имат съответната квалификация.
 • технически мерки – осигуряване на защитни мерки за минимизиране на риска от инфекции от съответното ниво на защита. (прил.№ 4 от Наредба № 4 от 14.10.2002).
 • осигуряване на работещите с подходящи ЛПС – облекло, ръкавици, дихателни маски.
 • означаване на съответните места със знак за биопасност.

Растениевъдство, горско стопанство, градинарство, производство на фураж

Биологични агенти:

 • бактерии в почвата (антракс, тетанус).
 •  причинители на зооантропонози – Q-треска, лептоспироза, хистоплазмоза, Лаймска болест и др.
 • бактерии и плесени в органичен прах.
 • паразити.

Най-чести заболявания

 • зооантропонози.
 • специфични алергични болести от бактерии и плесени като „фермерски бял дроб“, „синдром на токсичност от органичен прах“.
 • заболяване „бисиноза“ – предизвикано от органичния прах на житните култури.
 • заболявания, предизвикани от паразити – аскаридоза.

Превантивни мерки

 • административни мерки- контролиран достъп до фуражните хранилища инструкции за безопасна работа; забрана за консумация на храна и напитки на работното място.
 • технически мерки за намаляване на образуване на прах и аерозоли.
 • избягване на контакт със заразени животни или оборудване.
 • осигуряване на работещите с работно облекло и подходящи ЛПС – маски, ръкавици.
 • осигуряване на почистване и поддръжка.

Работа в среда с климатични системи и висока влажност на въздуха

Промишленост – текстилна, печатарска, производство на хартия охладителни кули работа в климатизирани офиси, хотели, плувни басейни, spa-центрове и др.
Биологичните агенти – бактерии- легионела и плесени, които се развиват във влажна и топла среда.
Заболяванията – тежка белодробна инфекция- легионелоза и алергични прояви.

Превантивни мерки:

 • технически мерки – поддържане на висока температура на течността, ремонт и поддръжка на системата, редовно почистване на тръбите, поддръжка на вентилационните системи, мерки за намаляване на праха и образуване на аерозоли.
 • административни мерки – контролиран достъп на работещите.
 • осигуряване на подходящи ЛПС за дихателните пътища и кожата.

Строителство, ремонт на сгради

Биологични агенти – плесени и бактерии в естествени материали като глина, слама, тръстика, в строителните материали при разрушаване на сградите, във влажна и топла среда.
Заболявания – дихателни и кожни инфекции и алергии.

Превантивни мерки:

 • мерки за намаляване на праха и аерозолите.
 • санитарно – хигиенни мерки.
 • осигуряване на подходящи ЛПС за дихателните пътища и кожата.
 • при почистване на сградата от плесени – ограничен достъп, специално обучени работници.
📖 ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

📙 Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА Превенция на риска в центровете за сортиране на отпадъци – опасни вещества и биологични агенти
🔗 Какво е необходимо да знаем за легионелозите и как да ги превентираме
🔗 Биологични агенти – задължения на работодателите

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.