Първоначално обучение на членове на КУТ и ГУТ

30-31.01.2018, София

Виж кога и къде са предстоящите ни обучения

Първоначалното обучение на членове на Комитети и групи по условия на труд се провежда в съответствие с изискванията за продължителност и обхват на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.

Първоначалното обучение комбинира присъствено и онлайн обучение и включва:

  • безплатна книга с разработки на 10-те задължителнни теми за първоначално обучение на КУТ и ГУТ
  • издаване на удостоверение по задължителния образец в приложение 1 на Наредба 4/1998 г.
  • 12 учебни часа присъствено обучение в два дни
  • 18 часа онлайн обучение – всеки участник получава индивидуални данни за достъп в рамките на 30 дни.
Образец на удостоверение за първоначално обучение на членове на КУТ и ГУТ
Образец на удостоверение за първоначално обучение на членове на КУТ и ГУТ

ИЗТЕГЛИ ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Дата на провеждане:Присъствено: 30-31.01.2018 (12 учебни часа)

Дистанционно обучение: 30 дни достъп до онлайн платформа +БЕЗПЛАТНА книга с разработки на 10-те задължителни теми за първоначално обучение

Място на провеждане:гр. София, бул. Кн. Мария Луиза 92, етаж 5
Продължителност:30 януари: 10.00 – 15.30 ч.
31 януари: 10.00 – 15.30 ч.
Онлайн достъп: 30 календарни дни
Лектори:д-р инж. Деяна Илиева; д-р София Евстатиева, дм
ПрограмаДен 1

1. Основни понятия в безопасност и здраве при работа.
2. Функции, задължения, административна и наказателна отговорност на ОБЗР и ръководители. Примери от практиката.
3. Учредяване на Комитет/ Група по условия на труд.
4. Какво прави службата по трудова медицина.
5. Инструктажи във фирмата.
6. Основна дейности и документация по ЗБУТ, които подлежат на проверка от Инспекция по труда.

Ден 2

1. Промени в нормативната база по ЗБУТ през 2017-а година.
2. Правилно документиране на инструктажи.
3. Периодични медицински прегледи – изисквания и добри практики.
4. Изготвяне на списък на личните предпазни средства и определяне на срокове на износване.
5. Разследване на трудова злополука.

Онлайн +безплатна книга по 10-те задължителни  теми за първоначално обучение на КУТ и ГУТ

УдостоверениеВсеки участник получава удостоверение за първоначално обучение съгласно образеца в приложение 1 на Наредба 4/1998 г.
ЦенаРедовна цена: 70 лв. без ДДС (цена с ДДС: 84 лв.)

50 % намалена цена за годишни абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА: 35 лв. без ДДС (цена с ДДС: 42 лв.)

Цената включва: лекции, книга „Наръчник за обучение на КУТ и ГУТ“, обучителни материали, кафе паузи, минерална вода, сандвич за обяд, удостоверение за първоначално обучение, достъп до онлайн първоначално обучение по ЗБУТ за 30 дни.