ВЪТРЕШНОФИРМЕНИ

ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ ПО НАРЕДБА РД-07-2/16.12.2009 г. от

На място или дистанционно чрез телеконферента връзка (Microsoft Teams или Zoom) в реално време

Обучение на:

 • Лицата, които управляват и ръководят трудовите процеси.
 • Длъжностните лица по чл. 24 от ЗЗБУТ (орган по безопасност и здраве при работа)
 • Представителите в Комитетите и Групите по условия на труд (първоначално и ежегодно).
 • Лицата провеждащи инструктажи.

Където и да се намирате в България – ние ще бъдем с Вас!

 

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

 • „Агротайм“ ООД
 • „Амилум България“ ЕАД
 • „Аурубис България“ АД
 • „Балканфарма Дупница“ АД
 • „БАСФ“ ЕООД
 • „Благоевград БТ“ АД
 • „Бони Холдинг“ – Ловеч
 •  Българска национална телевизия
 •  Българско национално радио
 • Девня Цимент
 • „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД
 • „Дънди Прешъс Металс Крумовград” ЕАД
 • „Елаците Мед“ АД
 • “ Каолин“ АД
 • „М и М Милицер и Мюнх БГ“ ООД
 •  Солвей Соди
 • „Щека Електроник България“ ЕООД

Обучението се провежда под формата на „тийм тийчинг“ (обучение в екип) от инженер и лекар. Обучението в екип позволява по-добра работа с групата и се извършва чрез взаимно допълване и активно участие на обучителите във всяка една тема.

Вижте нашите над 40 теми за Вашето обучение по ЗБУТ

Темите винаги се актуализират спрямо дейността на фирмата!

Темите и начинът им на представяне се специализират в зависимост от целевата група на обучението!

При Ваше желание разработваме специализирани теми, които не са сред описаните!

Вие избирате, Вие определяте целите, ние специализираме темите според Вашите изисквания.


Подайте запитване за обучение