ВЪТРЕШНОФИРМЕНИ

ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ ПО НАРЕДБА РД-07-2/16.12.2009 г. от

На място или дистанционно чрез телеконферента връзка (Microsoft Teams или Zoom) в реално време

Обучение на:

 • Лицата, които управляват и ръководят трудовите процеси.
 • Длъжностните лица по чл. 24 от ЗЗБУТ (орган по безопасност и здраве при работа)
 • Представителите в Комитетите и Групите по условия на труд (първоначално и ежегодно).
 • Лицата провеждащи инструктажи.

Където и да се намирате в България – ние ще бъдем с Вас!

 

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

 • „Агротайм“ ООД
 • „Амилум България“ ЕАД
 • „Аурубис България“ АД
 • „Балканфарма Дупница“ АД
 • „БАСФ“ ЕООД
 • „Благоевград БТ“ АД
 • „Бони Холдинг“ – Ловеч
 •  Българска национална телевизия
 •  Българско национално радио
 • Девня Цимент
 • „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД
 • „Дънди Прешъс Металс Крумовград” ЕАД
 • „Елаците Мед“ АД
 • “ Каолин“ АД
 • „М и М Милицер и Мюнх БГ“ ООД
 •  Солвей Соди
 • „Щека Електроник България“ ЕООД

Обучението се провежда под формата на „тийм тийчинг“ (обучение в екип) от инженер и лекар. Обучението в екип позволява по-добра работа с групата и се извършва чрез взаимно допълване и активно участие на обучителите във всяка една тема.

Предлагаме над 40 теми за Вашето обучение по ЗБУТ в следните направления:

 • Нормативни изисквания по безопасност и здраве при работа
 • Фактори на работната среда – въздействие и мерки за защита
 • Човешки фактори
 • Ергономия
 • Поддръжка на работното оборудване
 • Здравни теми и първа помощ

Вижте разнообразните теми, които ще актуализираме, специализираме и представим според вашите нужди.

Вие избирате, Вие определяте целите, ние специализираме темите според Вашите изисквания.

 


Подайте запитване за обучение