Как се променя нашето тяло с възрастта

В тази статия ще Ви запознаем с промените при възрастните в мускулно-скелетната система, сърдечносъдовата и дихателната система.*

Възрастови промени в мускулно-скелетната система

Възрастовите промени в мускулно-скелетната система засягат както мускулите, така и костите и могат да окажат влияние върху извършваната работа особено при физически труд, работа с тежести, репетитивни движения и др.

Основните възрастови промени в мускулно-скелетната система и влиянието им при работа са обобщени в Таблица 1. Мускулната сила и издръжливост са индивидуални, обикновено остават константни до 40-годишна възраст, след което се понижават леко в периода 40-65 г.

Според Zwartet al. (4) средното понижение на мускулната сила е 10-15 % на възраст 65 г. в сравнение с най-добрата, но между индивидуалните вариации са значителни.

Понижението в мускулната сила и издръжливост се отразява повече върху физическата активност в свободното време в сравнение с извършваната трудова дейност. Добре известно е, обаче, че физическите упражнения и натоварване могат да подобрят мускулната сила и издръжливост. Установени са значими промени в редица показатели като гъвкавост на гръбначния стълб, мускулна сила на ръката и др. в рамките на 16-годишно проучване.

Две срезови изследвания показват, че възрастните работещи, извършващи тежък физически труд, запазват мускулната си сила в по-голяма степен и авторите предполагат укрепващ ефект на полагания труд.

Възрастови промени в мускулно-скелетната система и влиянието им върху извършването на трудова дейност

 Възрастови промени Влияние на възрастовите
промени върху извършването на трудова дейност
Мускули
• Постепенно понижение на мускулната сила, като понижението може да достигне средна
стойност от 3 % годишно на възраст от 70 г.  Средно 51-55-годишните лица запазват 80%
от мускулната сила, която са притежавали на 30-годишна възраст.
• Мускулите губят еластичност и времето за
отговор на мускулите е по-дълго
• Понижената мускулна сила и издържливост могат да окажат влияние върху способността да се извършва продължително физически труд, особено тежък и интензивен физически труд.
• Въпреки, че максималната сила се понижава с възрастта, необходимата сила за повечето трудови дейности се запазва.
• Мускулната сила на ръката се понижава.
• Обхватът на движение намалява, което може да се отрази на някои дейности поради болка.

Мускулно-скелетните увреждания се увеличават с възрастта. Литературен обзор относно труда и мускулно-скелетните заболявания  посочва, че в много проучвания съпътстващите фактори не са добре изчистени, а също така обикновено с възрастта се увеличава и продължителността на експозицията.

С възрастта настъпват редица антропометрични промени като увеличаване на индекса на телесната маса, намаляване на ръста и увеличаване на теглото. Тези възрастови промени оказват влияние върху здравето и работоспособността, но на този етап се счита, че не изискват промени в проектирането на работните места.

Възрастови промени в сърдечносъдовата и дихателната система

С възрастта настъпват редица промени в сърдечносъдовата и дихателна система и се увеличават хроничните заболявания.

Обикновено намалява капацитетът на човек да извършва физически труд, особено капацитетът за продължително физическо натоварване. Трябва да се отбележи, че промените в повечето случаи не засягат трудовата дейност, но има данни за възрастови промени в кардиореспираторната функция при тежко физическо натоварване и в условията на стрес.

Възрастови промени в сърдечносъдовата и дихателна система и влиянието им върху извършването на трудова дейност

Възрастови промени Влияние на възрастовите промени върху извършването на трудова дейност
  • С възрастта намалява капацитета за пренасяне на кислород чрез сърдечносъдовата система.
  •  В периода от 30 до 65 г. функционалният дихателен капацитет намалява с 30 %.
  • Кръвносните съдове губят своята гъвкавост. Стените на артериите се удебеляват, увеличава се рискът от високо артериално налягане и/или инфаркт.
  • Кръвносните съдове губят своята гъвкавост. Стените на артериите се удебеляват, увеличава се рискът от високо артериално налягане и/или инфаркт.
  • Вследствие на стеснени кръвоносни съдове, кръвният поток към външните части на тялото намалява, съответно и възможността за пренасяне на топлина към кожата.
  • Необходимо е по-дълго време за възстановяване на пулсовата честота след натоварване.
• Капацитетът за продължителна физическа работа се понижава, промените, обаче, обикновено не засягат трудовата дейност.
• С намаляване на кръвния поток към външните части на тялото намалява загубата на топлина през повърхността на кожата в условията на прегряващ микроклимат.
• Недостатъчно топлото облекло може да доведе до измръзване и хипотермия при ниски температури.

На първо място и при двата пола с напредване на възрастта се наблюдава понижаване на аеробния капацитет). По данни от срезови и лонгитудинални проучвания понижението на аеробния капацитет е в рамките на 10 % за всеки 10 години. Трябва да се отбележи, че понижението на физическия капацитет е по-изразено при жените, особено аеробният капацитет. При жени над 55-годишна възраст понижението може да е значително и да води до пренапрежение при извършване на тежък физически труд.

Allen et al. при проучване на 2746 индустриални работници с предимно физическо натоварване установяват, че работата от 60 часа седмично е свързана с отрицателен ефект върху здравето на застаряващите работещите.

Застаряващите работещи са по-чувствителни към микроклимата на работната среда, особено към високите температури.

Предполага се, че толерантността към горещина се понижава поради свързаните с възрастта промени в сърдечносъдовата система.

Един друг проблем е, че с възрастта се увеличават сърдечносъдови заболявания, което допълнително затруднява адаптацията при работа в условията на високи температури.

Освен лицата със сърдечносъдови заболявания особено чувствителни към микроклимата са индивидите с диабет тип 2, които по-трудно се адаптират към промени в температурата. За намалена толерантоност на застаряващите работещи към топлина и студ допринасят и възрастовите промени на кожата, чиято еластичност намалява с възрастта, както и възможността за секрецията на мазнини и пот.

* Това е част от статия с автор Катя Вангелова, Национален център по обществено здраве и анализи, публикувана в бр. 1/2015 г. на електронното списание „Безопасност и здраве при работа“.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.