ISO 45001 – как да оценим рисковете за функционирането на системата

Новият стандарт ISO 45001:2018 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане“ заменя OHSAS 18001.

Организациите, които вече са сертифицирани по OHSAS 18001, имат три години, за да се съобразят с новия стандарт ISO 45001 – до 19 март 2021 г.

ISO 45001 следва структурата на ANNEX SL, чиято цел е единна структура на стандартите за ISO системите за управление. Това означава, че структурата на ISO 45001:2018 е като на ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 и става лесно интегрирането на трите системи.

В тази връзка една от новостите е изискването за оценка на рисковете и възможностите за системата за управление на здраве и безопасност при работа.

Какво означава да оценим рисковете за системата?

На практика това означава да оценим какво може да се обърка при създаването, функционирането и поддържането на системата, както и да преценим последствията.

Нека направим една аналогия: при оценка на риска за здравето и безопасността ние идентифициране опасностите, т.е. възможните източници на вреда (физическо нараняване или увреждане на здравето) и след това оценяваме риска, свързан с всяка опасност.

По същия начин подхождаме и при оценка на рисковете за системата: идентифицираме опасностите – възможните източници на вреда и оценяваме риска.

Какви могат да бъдат опасностите? Някои примери са:

 • лоша ангажираност от висшето ръководство и като резултат липса на достатъчно ресурси за функционирането на системата, неадекватни реакции при докладване на инциденти и опасности и др.
 • неадекватни консултации с работещите и като резултат непълно оценяване на рисковете, лошо определяне на възможностите (мерките за безопасност) и др.
 • неясно планиране на цели и като резултат неадекватно планиране или разпределение на ресурсите;
 • лошо планиране на приемствеността за ключови роли
 • неефективна програма за одит;
 • непълен преглед на ръководството.

Както и при оценка на риска за здравето и безопасността, така и при тази оценка стандартът обръща внимание на това да се вземат предвид както ежедневните дейности и свързани с тях промени в натоварването, преструктуриране и др. така и външни фактори като промени в нормативните и/или други изисквания.

Как да направим оценка на рисковете за системата?

Както и при оценката на риска за здравето и безопасността, така и тук всяка организация може да избере своя метод за оценка на рисковете за на системата.

В тази връзка някои отправят поглед към ISO 31010 Управление на риска. Методи за оценяване на риска (с нова версия от 2019 г.).

Други „изобретяват“ методики или пригодяват налични методи.

Аз, обаче, ви предлагам един метод за оценка на рисковете за системата, който е лесен за прилагане.

Лесен, защото се основава на чек-листoвe. Не толкова лесен, когато се замислим по всяка точка от този чек-лист и осъзнаем колко работа имаме.

Става въпрос за чек-листовете за самооценка от кампанията „Визия нула“, промотирана на Световния конгрес по безопасност и здраве в Сингапур през 2017-а година.

Философията на „Визия нула“ се основава на следните принципи:

 • Всички трудови злополуки, наранявания и заболявания са предотвратими.
 • Това е по-скоро процес, отколкото цел.
 • „Визия нула“ е трансформационен подход към превенцията.
 • Създаване на култура на превенция, която интегрира безопасността, здравето и благополучието при работа.

Като част от кампанията ISSA (International Social Security Association) създаде следните „Седем златни правила“:

 1. Поемете лидерството – демонстрирайте отдаденост.
 2. Идентифицирайте опасностите – контролирайте рисковете.
 3. Дефинирайте целите – разработете програми.
 4. Гарантирайте, че системата за безопасност и здраве ще бъде добре организирана.
 5. Осигурете безопасност и здраве при работа с машини, оборудване и на отделните работни места.
 6. Подобрете квалификациите – развийте компетентност.
 7. Инвестирайте в хората – мотивирайте чрез участие.

Дали тези правила ви приличат на основните принципи на една система за управление на безопасност и здраве при работа?

В ръководството за работодатели и мениджъри ISSA разработва практически инструмент за управление и изграждане на стабилна култура на безопасност и здраве.

Всяко златно правило в ръководството е представено с основни принципи, а в допълнение има е подготвени чек листове за самооценка. Чрез тези чек листове можете бързо да прецените кои от седемте златни правила се изпълняват в предприятието и къде имате възможност за подобрение.

Направи ли ви впечатление думичката „възможности“ – точно това изисква и ISO 45001:2018 – да оценим риска и възможностите за подобряване на резултатността на системата.

Например в чек-листа за самооценка за правило 1 „Лидерство“ единият от трите компонента е следния:

Висшото ръководство демонстрира безопасно и здравословно поведение, определя стандартите и служи като пример за служителите и мениджърите

Към него има твърдения, които ни насочват към конкретни дейности:

 • Висшото ръководство е отговорно за безопасността и здравето на служителите. Наясно са с това и приемат тази отговорност.
 • Създадени са и са съобщени целите за безопасност и здраве при работа (изявление за мисия, принципи).
 • Безопасността и здравето имат предимство за висшото ръководство – в случай на съмнение казваме „стоп“.
 • Безопасността и здравето са винаги първата точка от дневния ред на всички срещи в предприятието.
 • Висшото ръководство е наясно, че служи като ролеви модел. Спазва правилата и използва лични предпазни средства. Когато представител на висшото ръководство вижда опасни действия, незабавно се намесва и разговаря с въпросното лице.
 • Висшото ръководство участва в обученията по безопасността и здравето при работа за ръководители и получава актуална информация.

Всяко от подтвърденията се оценява по следната тристепенна скала:

ЗЕЛЕНО: Напълно изпълнено
ЖЪЛТО: Възможно е подобрение
ЧЕРВЕНО: Необходимо е действие

След индивидуалната оценка, по същата скала оценяваме и като цяло този компонент на правилото.

Пълните чек-листове на английски можете да изтеглите от сайта на кампанията „Визия нула“, а за абонатите на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА сме подготвили вариант на чек-листовете в excel на български език, като сме адаптирали някои от въпросите спрямо българското законодателство и терминология.

Чек-листове за самооценка на системата за управление на ЗБР

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

6 мнения за “ISO 45001 – как да оценим рисковете за функционирането на системата”

 1. Деяна,

  Благодаря за статията. Да , наистина 7-те златни правила на ISSA са добър подход. Но ми се струва , че в първата насока (aз гарантирам (съм уверен), че оценката на риска е изготвена….) на част 2 „Идентифицирайте опасностите – контролирайте рисковете“ докторите, специалистите и управителния съвет са сложении под общ знаменател, докато понякога те могат да имат различни интереси.

  И за това мисля, че е по-добре рисковете свързани с контекста (вътрешен и външен) да бъдат оценявани по-отделно.

  И понеже в стандарта ИСО 45001, се говори за рискове и възможности (които трябва да бъдат оценени по отделно) искам да споделя една презентация от иралндия (на английски) за подхода към оценка на рисковете и възможностите . Макар и презентацията да касае ИСО 9001, дава добра насока относно подхода за оценяване на рисковете и възможностите.

  https://www.nsai.ie/download/certification/Presenation-Autumn-2016-For-Web-Autosaved.pdf

  И в допълнение към тези 7 златни правила, да не забравяме кл. 8.1.3 Управление на промяната от стандарта и свързаните с промяната рискове.

  Поздрави
  Дойчин

  Отговор
  • Здравей, Дойчине,
   Блгодаря ти за линка. Материалът е много полезен. На практика, ако е направена оценка на риска и възможностите за системата по качество, голяма част от тази оценка ще е приложима и за системата по ЗБР, по-точно ще има подобни рискове и възможности, но…трябва да имаме едно наум :)

   A aко намериш нещо подобно за ISO 45001, направо пусни линк тук, моля те. Ще е изключително полезно!

   Отговор
 2. Благодаря за предоставения ни материал. Както винаги с усет към детайла и ясни насоки за решаване на проблема!
  Поздрави!

  Отговор