Опасности и безопасна експлоатация на скеле

Строителното скеле е временна конструкция, осигуряваща опора за работниците, оборудването и материалите при строителство, монтаж, експлоатация, ремонт и разрушаване на здания и съоръжения.

Строителните скелета се използват при извършване на строително-монтажни и ремонтни дейности, когато същите се извършват на височина.

В строителството се използват основно няколко вида скелета: метално тръбно скеле (инвентарно или неинвентарно), дървено скеле и др.

ОПАСНОСТИ при експлоатация на скеле

От конструкцията на строителното скеле и от предназначението му произтичат следните основни опасности при работа:

 • падане от височина;
 • удар от падащи предмети;
 • поражение от електрически ток.


Най-често възникването на злополуки, породени от гореописаните опасности е в резултат на:

 • загуба на равновесие, подхлъзване и/или спъване при извършване на работа;
 • липса на подходи (стълби) или приплъзване на последните;
 • разрушаване на скелето или елементи от конструкцията му;
 • падане на скелето;
 • падане на материали от скелето;
 • неизползване на лични предпазни средства;
 • пряко попадение или вторично въздействие на мълнии;
 • нарушаване на безопасния габарит при близко намиращи се въздушни електропроводни линии, които са под напрежение.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Основните мерки за недопускане на злополука се свеждат до:

І. Организационни мерки:

 • монтажът, експлоатацията,товарните площадки, мястото на макарата за издигане на материала, ограждането с мрежа, ветровото натоварване, анкерирането към сградата и демонтажът на скелето да се извършва съгласно плана за безопасност и здраве;
 • инвентарните скелета да се изграждат съгласно паспорта им или по одобрен проект;
 • монтиране и демонтиране на скелето да се извършва от работници, преминали специален инструктаж и обучение;
 • приемане на скелето след монтаж с проверка на безопасността;
 • скелета, които не са използвани повече от един месец или са престояли при неблагоприятни метеорологични условия, да се въвеждат в експлоатация след проверка;
 • указване товароносимостта на скелето по подходящ начин;
 • съгласувани действия при използване на скелето от няколко предприятия или бригади.

ІІ. Технически мерки:

 • монтиране на предпазни козирки и проходи в зоната под скелето и поставяне на предпазни мрежи около скелето;
 • ограждане с парапет и бордова дъска (с височина не по малка от 0.15m) на работните площадки;
 • габаритната височина между два пода от скелето да не е по-малка от 2,0 m;
 • разстояние между площадката и сградата не надвишаващо 0.2m;
 • изграждане пода на скелето с ширина не по малка от 1 m (от плътно наредени талпи или инвентарни платна захванати по подходящ начин);
 • недопускането конзолни части от пода на скелето;
 • поставяне на вертикалните опори на скелето върху здрава, стабилна основа (да не се монтират върху тухли, клинове, капаци на канали, шахти и др);
 • забранява се хоризонталното анкериране на скелетата към корнизи, парапети, балкони и др. издадени части на сградата;
 • монтиране на стопорни устройства на подвижните скелета;
 • монтиране на обезопасени подходи към работните площадки чрез стационарни стълби, наклонът на които да не надвишава 60?;
 • не се разрешава качването и слизането на работниците по стойките и паянтите на скелето;
 • поставяне на знаци по безопасност на труда и такива, указващи товароносимостта на скелето;
 • поддържане на работните площадки чисти, без натрупване на излишни материали;
 • допълнително обезопасяване срещу подхлъзване при сняг или поледица;
 • осигуряване защита срещу поражения от мълния чрез заземяване на скелето (с изключение на дървени скелета);
 • поставяне на електроизолационни прегради при работа в близост до въздушни линии под напрежение.

За статията за използвани текстове от „Методическо помагало за инспектиране по осигуряване на безопасност при използване на строителни скелета, товарни подемници, лични предпазни средства и специално работно облекло при строително-монтажни работи„.

Въпросници за инспектиране при използване на строителни скелета и подемници

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

5 мнения за “Опасности и безопасна експлоатация на скеле”

 1. Здравейте,
  има ли изисквания за квалификацията на работниците, изграждащи /монтиращи скеле рамково алуминиево фасадно и по принцип скелета и ако да- кой е нормативния документ, който регламентира квалификацията на монтажника на скелета?

  Отговор
  • Здравейте,

   Съгласно Чл. 215н. на Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване:

   (1) Скелета се монтират, демонтират или значително преправят под контрола на определено от работодателя квалифицирано лице и от работещи, които са получили подходящо специализирано обучение по отношение на:
   1. разчитане на плана за монтиране, демонтиране или реконструкция на съответното скеле;
   2. безопасността по време на монтажа, демонтажа или реконструкцията на съответното скеле;
   3. мерките за предотвратяване на риска от падане на лица или предмети;
   4. мерките за безопасност при влошаване на климатичните условия, което може да окаже неблагоприятно въздействие върху сигурността на съответното скеле;
   5. допустимите натоварвания;
   6. рисковете, които могат да възникнат вследствие на работите по монтиране, демонтиране или реконструкция на скелето.

   Отговор
 2. Здравейте,
  съгласно Чл. 215к. (1) от Наредба 7/1999 г. „За скелетата се изготвя план за монтиране, използване и демонтиране от производителя или от лице с необходимата проектантска правоспособност, който обхваща и специфичните особености на съответното скеле, включително необходимостта и от конструирането на товарни площадки. “
  В наредбата не са предвидени изключения, т.е. изискването е за всяко скеле.

  Същото е предвидено и в Наредба 2/2004 г., съгласно която:

  Чл. 87. (1) За извършване на СМР на височина се използват скелета, платформи и люлки, които имат инструкция от производителя за монтажа, експлоатацията, допустимите натоварвания, демонтажа и изисквания за безопасна работа.
  (2) Скелета, платформи и люлки, които не отговарят на изискванията по ал. 1, както и тяхна комбинация от различен тип и вид може да се използват само след изчисляване и оразмеряване по индивидуален проект в съответствие с предназначението им.

  С други думи – или трябва да има инструкция от производителя със съдържание, обхващащо текста по чл. 87 (1), или се прав индивидуален проект.

  Отговор
 3. Кога е задължително да има проект за скелето и кога това не е необходимо. Това обвързано ли е с някаква граница на товароносимост, височина или нещо друго.

  Отговор