Как да освободим пострадал от действието на електрическия ток

Признавам, че текстът, с който ще се запознаете по-нататък, намерих в интернет под формата на част от реферат. Не знам кой е истинският източник, но след като го прочетох, реших, че повече хора е необходимо да се запознаят с него.

За мен тази информация е много полезна, а някои елементи са особено важни, макар че когато си говорим за електрически ток, всичко е важно. Надявам се, че статията ще е полезна и за вас.

Освобождаване от тока

Докосването на тоководещите части на електрическите уредби,които се намират под напрежение, предизвиква в повечето случаи принудително сгърчване на мускулите. Вследствие на това пръстите (ако пострадалият държи проводника в ръцете си) се свиват така силно ,че става невъзможно да се освободи.

Ако пострадалият остава в съприкосновение с тоководещите части, е необходимо преди всичко да бъде бързо освободен от действието на електрическия ток. При това трябва да се помни, че без прилагането на необходимите предпазни мерки докосването до човека, който се намира под напрежение, е опасно за живота на спасяващия.

Първото действие, което трябва да се извърши, е бързото изключване на онази част от уредбата, към която се е докоснал пострадалия.

При това е необходимо да се има предвид следното:

  • Когато пострадалият се намира на високо, изключването на уредбите и освобождаването му от тока, могат да предизвикат неговото падане от височина и следователно трябва да бъдат взети предпазни мерки, осигуряващи безопасността от падането на пострадалия; в обратния случай необмисленото изключване на тока може да нанесе не по-малка вреда, отколкото поражението му.
  • При изключване на уредбата може да изгасне електрическото осветление, поради което трябва да са на лице длуги осветителни източници за да не се забави даването на първа помощ на пострадалия.

Ако изключването на уредбата не може да се извърши достатъчно бързо, необходимо е да се вземат мерки за отделяне на пострадалия от тоководещите части:

При ниско напрежение

За отстраняване на пострадалия от тоководещите части или от проводника трябва да се ползват сухи дрехи и сухи непроводими предмети. Пострадалият може също да бъде отдръпнат от тоководещите части, като се хване за дрехата, ако тя е суха и не прилепва към тялото, като например се хванат полите на яке, манта, шуба, при това се избягва докосването до обкръжаващи метални предмети и до частите на тялото непокрити с дрехи.

При издърпване на пострадалия за краката, не трябва да се докосват обувките му, без добра изолация на ръцете на издърпващия, тъй като обувките могат да бъдат влажни.

За изолиране на ръцете при спасяване, особено ако е необходимо докосването на тялото по места непокрити с дрехи трябва да се надянат диалектрични ръкавици и боти или да се обвият ръцете със сухо парче плат , да се надене на ръката суха ушанка или да се спусне ръкавът на дрехата върху ръката.

Възможно е да се наметне пострадалия с гумирана дреха или със суха платнена материя /одеяло/.

Може също да се застане върху суха изолираща подложка, вързоп от дрехи и др.

Препоръчва се да се работи по възможност само с една ръка, по-добре дясната.

При ниско напрежение /220, 380/, когато токът преминава в земя през човека и той гърчейкисе стиска в ръцете проводника, по лесно е да се прекъсне тока като се отдели пострадалия от земята, например като се вмъкне под него суха дъска, като се отдръпнат краката от земята със връв или дреха без да се докосват с гола ръка, отколкото да се стараем да разтворим пръстите му.

При това обаче трябва да се спазват посочените по-горе предпазни мерки по отношение на спасяващия. При необходимост трябва да се пресече или да се пререже проводникът със брадва , която е със суха дървена дръжка. Това трябва да се извършва с необходимата предпазливост и внимание /без да се докосват проводниците, да се отсича всеки проводник поотделно със ползуване на диалектрични ръкавици и боти/.

При високо напрежение /над 1000 V/

За отстраняване на пострадалия от земята или от тоководещите части трябва да се обуят изолиращи боти , да се поставят изолиращи ръкавици и да се действа с изолационна щанга или монтажна щанга за съответното напрежение.

При въздушните електропроводи , когато освобождаването на пострадалия от тока по един от посочените по-горе начини , не може да бъде осъществено достатъчно бързо и безопасно, необходимо е да се прибегне към създаване на късо съединение /например чрез наброс/ на всички проводници от електропровода със заземен проводник, синджир и др.

При това трябва да бъдат взети мерки, хвърленият за късото съединение проводник да не докосне тялото на спасяващия .

Освен това трябва да се има предвид следното:

  • Ако пострадалият се намира на височина трябва да се предотврати или обезопаси неговото падане.
  • Ако постаралият е докоснал един проводник , достатъчно е да се заземи само този проводник.
  • Когато се осъществява заземяване или свързване на късо, необходимо е употребявания за това проводник първоначално да се заземи, а след това да се хвърли върху проводниците, които искаме да укасим.
  • Необходимо е също да се помни, че след изключване на електропровода, в него може да се запази електрически капацитет опасен за живота и че само сигурното заземяване на електропровода може да го обезопаси.

Всяко допълнение или поправка от ваша страна ще е изключително полезно, така че не се притеснявайте да ме допълните или порицаете в коментарите.


Проверки на изолиращи ръчни инструменти за работа под напрежение до 1000 V

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.