Какво обучение следва да преминат отговорните лица за безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения

По време на нашите обучения „Безопасност и здраве при работа на практика“ всеки от присъстващите има възможност да се консултира по различни въпроси, свързани с безопасност и здраве при работа. Днешния въпрос, който ще споделя с вас сме дискутирали в темата за инструктажи и обучения, както и в темата за безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения.

Въпрос: Какво обучение следва да преминат лицата, които са назначени за отговорни лица по смисъла на чл. 55 от Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения?

Отговор:
Съгласно чл. 55 на Наредбата «ползвателят на повдигателни съоръжения е длъжен:
1. да определи едно или повече лица, които да отговарят за безопасната експлоатация на съоръженията и да го представляват пред органите за технически надзор; това изискване не се прилага за съоръженията, намиращи се в жилищни сгради;
4. да предостави срещу подпис на отговорните лица по т. 1 и на ръководния и обслужващия персонал инструкцията за работа по чл. 46, ал. 1, т. 2 от ЗТИП.»

Налични са следните изисквания за обучения и инструктажи:

 •  изискване за правоспособност за лицат;
 • изискване за обучение на лицата, които управляват повдигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 2 и 3 (. товароподемни електрически колички, електрически телфери) или товароподемни кранове и подвижни работни площадки, за управлението на които не се изисква правоспособност съгласно Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки;
 • изискване за първоначален и ежегоден инструктаж  на лицата, които окачват товарите или товарозахващащите приспособления и на лицата, които управляват повдигателните съоръжения.

В наредбата няма поставени изисквания за извършване на обучение на определените отговорни лица за безопасна експлоатация на повдигателните съоръжения, както и няма уточнения като „с необходимата компетентност“, “ с необходимите знания“ и пр. От тази гледна точка нямаме нормативно изискване за обучение. Все пак бихме могли да разглеждаме тези лица като длъжностни лица, които ръководят и управляват трудовите процеси по чл. 6, ал, 1, т. 1 от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. и съответно те да преминават обучение по безопасност и здраве при работа един път на две години.

Ако подходим обаче от гледна точка на добрата практика, а и от ползата за работодателя, за да изпълнява качествено своите задължения, отговорното лице трябва да се запознае с изискванията на Наредбата и осигуряването на поне едно обучение с тематика „безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения“ е изключително подходящо.

Необходимо е да уточня, че това е мой коментар по така поставения въпрос, не е становище на държавен орган и не може да бъде използвано като официална отправна точка при вземане на решение.

2 мнения за “Какво обучение следва да преминат отговорните лица за безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения”

 1. Здравейте!
  Въпросът ми е : Ако трябва да спрем временно от експлоатация двугредов мостови кран със Заповед на Управителя на фирмата, трябва ли да се информира „ДАМТН“?

  Отговор
 2. Здравейте!
  Въпросът ми е : Ако трябва да спрем двугредов мостови кран със Заповед на Управителя на фирмата, трябва ли да се информира „ДАМТН“?

  Отговор

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.