Трябва ли обучение на отговорните лица за безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения

По време на нашите обучения „Безопасност и здраве при работа на практика“ всеки от присъстващите има възможност да се консултира по различни въпроси, свързани с безопасност и здраве при работа.

Днешния въпрос, който ще споделя с вас, сме дискутирали в темата за инструктажи и обучения, както и в темата за безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения.

Какво обучение следва да преминат лицата, които са назначени за отговорни лица по смисъла на чл. 55 от Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения?

Съгласно чл. 55 на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения «ползвателят на повдигателни съоръжения е длъжен:

 1. да определи едно или повече лица, които да отговарят за безопасната експлоатация на съоръженията и да го представляват пред органите за технически надзор; това изискване не се прилага за съоръженията, намиращи се в жилищни сгради;
 2. да предостави срещу подпис на отговорните лица по т. 1 и на ръководния и обслужващия персонал инструкцията за работа по чл. 46, ал. 1, т. 2 от ЗТИП.»

В наредбата откриваме следните изисквания за обучения и инструктажи за различни лица:

Видно от списъка, в наредбата няма поставени изисквания за извършване на обучение на определените отговорни лица за безопасна експлоатация на повдигателните съоръжения, както и няма уточнения, които срещаме в други нормативи от рода на „с необходимата компетентност“, „с необходимите знания“ и др. под.

От тази гледна точка нямаме директно нормативно изискване за обучение.

Все пак бихме могли да разглеждаме тези лица като длъжностни лица, които ръководят и управляват трудовите процеси по чл. 6, ал, 1, т. 1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.. и съответно те да преминават обучение по безопасност и здраве при работа един път на две години.

Ако подходим от гледна точка на добрата практика, а и от ползата за работодателя, за да изпълнява качествено своите задължения, отговорното лице трябва да се запознае с изискванията на Наредбата.

Опитът ни показва, че често тези лица не познават добре своите задължения. Например често се пропуска изискването отговорните лица да извършват и документират най-малко веднъж на 3 месеца проверка за безопасната експлоатация на повдигателните съоръжения.

Поради тази причина нашето мнение е, че осигуряването на поне едно обучение с тематика „безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения“ е изключително подходящо.

📖 ОЩЕ МАТЕРИАЛИ В ПОМОЩ ПО ТЕМАТА:

📙Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА Ръководство за организация на безопасната експлоатация на кранове и телфери с образци на фирмени документи
🔗 Изисквания за определяне на отговорни лица за безопасната експлоатация на съоръжения с повишена опасност
🔗 Видове съоръжения с повишена опасност

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

2 мнения за “Трябва ли обучение на отговорните лица за безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения”

 1. Здравейте!
  Въпросът ми е : Ако трябва да спрем временно от експлоатация двугредов мостови кран със Заповед на Управителя на фирмата, трябва ли да се информира „ДАМТН“?

  Отговор
  • Когато повдигателно съоръжение се бракува, демонтира или се прекрати експлоатацията му за повече от 6 месеца, в 10-дневен срок ползвателят му е длъжен да уведоми за това органа за технически надзор, пред който съоръжението е регистрирано.

   Отговор