Трябва ли обучение на отговорните лица за безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения

По време на нашите обучения „Безопасност и здраве при работа на практика“ всеки от присъстващите има възможност да се консултира по различни въпроси, свързани с безопасност и здраве при работа.

Днешния въпрос, който ще споделя с вас, сме дискутирали в темата за инструктажи и обучения, както и в темата за безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения.

Какво обучение следва да преминат лицата, които са назначени за отговорни лица по смисъла на чл. 55 от Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения?

Съгласно чл. 55 на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения «ползвателят на повдигателни съоръжения е длъжен:

 1. да определи едно или повече лица, които да отговарят за безопасната експлоатация на съоръженията и да го представляват пред органите за технически надзор; това изискване не се прилага за съоръженията, намиращи се в жилищни сгради;
 2. да предостави срещу подпис на отговорните лица по т. 1 и на ръководния и обслужващия персонал инструкцията за работа по чл. 46, ал. 1, т. 2 от ЗТИП.»

В наредбата откриваме следните изисквания за обучения и инструктажи за различни лица:

Видно от списъка, в наредбата няма поставени изисквания за извършване на обучение на определените отговорни лица за безопасна експлоатация на повдигателните съоръжения, както и няма уточнения, които срещаме в други нормативи от рода на „с необходимата компетентност“, „с необходимите знания“ и др. под.

От тази гледна точка нямаме директно нормативно изискване за обучение.

Все пак бихме могли да разглеждаме тези лица като длъжностни лица, които ръководят и управляват трудовите процеси по чл. 6, ал, 1, т. 1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.. и съответно те да преминават обучение по безопасност и здраве при работа един път на две години.

Ако подходим от гледна точка на добрата практика, а и от ползата за работодателя, за да изпълнява качествено своите задължения, отговорното лице трябва да се запознае с изискванията на Наредбата.

Опитът ни показва, че често тези лица не познават добре своите задължения. Например често се пропуска изискването отговорните лица да извършват и документират най-малко веднъж на 3 месеца проверка за безопасната експлоатация на повдигателните съоръжения.

Поради тази причина  осигуряването на поне едно обучение с тематика „безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения“ е изключително подходящо.

Необходимо е да уточня, че това е мой коментар по така поставения въпрос, не е становище на държавен орган и не може да бъде използвано като официална отправна точка при вземане на решение.

Протокол за проверка на повдигателно съоръжение от отговорното лице

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

2 мнения за “Трябва ли обучение на отговорните лица за безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения”

 1. Здравейте!
  Въпросът ми е : Ако трябва да спрем временно от експлоатация двугредов мостови кран със Заповед на Управителя на фирмата, трябва ли да се информира „ДАМТН“?

  Отговор
 2. Здравейте!
  Въпросът ми е : Ако трябва да спрем двугредов мостови кран със Заповед на Управителя на фирмата, трябва ли да се информира „ДАМТН“?

  Отговор