Наредба определя реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси

Съхранение на химични веществаВ брой 43 на Държавен вестник от 7 юни бе обнародвана новата Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. С нея се определят:
1. задълженията на физическите и юридическите лица, които съхраняват опасни химични вещества и смеси;
2. общите изисквания към складовете и организацията за съвместно съхранение на опасни химични вещества и смеси;
3. редът и начинът за извършване оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси.

Наредбата се прилага за складове, в които се съхраняват химични вещества и/или смеси, класифицирани като опасни съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP) и/или Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси (ДВ, бр. 68 от 2010 г.).

Задължения на лицата, които съхраняват опасни химични вещества

1. да поддържат в наличност актуална информация за класификацията на опасните химични вещества и смеси;
2. да поддържат в наличност информационни листове за безопасност на местата, където веществата и смесите се съхраняват;
3. да изискват информационни листове за безопасност от доставчиците на опасни химични вещества и смеси, когато такива не са предоставени преди или по време на първата доставка;
4. преди изграждане и/или въвеждане в експлоатация на склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси да извършват оценка на безопасността на съхранението им.
5. да определят лица, отговорни за съхранението на опасните химични вещества и смеси, и лица, имащи право на достъп до складовете с опасни химични вещества и смеси;
6. да разработват и прилагат инструкции за безопасно съхранение на опасните химични вещества и смеси;
7. да разработват и прилагат инструкции и програми за обучение на лицата, отговорни за съхранението на опасните химични вещества и смеси
8. да разработват и прилагат инструкции за обезвреждане на отпадъци от опасни химични вещества и смеси, образувани при разлив и разпиляване;
9. да планират и осъществяват необходимите мерки за защита на работещите в обектите и прилежащите им площи при възникване на аварии.

Доста интересна новост в наредбата е задължаването на лицата, които съхраняват опасни вещества, сами да се справят с намирането на информация относно веществата, ако не им бъдат предоставени информационни листи.

Напомням, че съгласно чл. 31 от Регламент (EО) 1907/2006 (REACH)Доставчикът на вещество или препарат предоставя на получателя на веществото или препарата информационен лист за безопасност„.

Нещо повече – „Информационният лист за безопасност се предоставя на официалния език на държавата-членка(и), където веществото или препарата е пуснато на пазара„.

Оказва се, че наредбата официално дава указания за действия в случай, когато някой друг нарушава европейските и национални нормативни изисквания, но те не са в посока информиране на контролните органи и реакция от тях, а от рода „Спасяването на давещите се е дело на самите давещи се“. Ако въпреки всичките ви усилия, не успеете да получите информационен лист, то започвате да се ровите в базата данни и списъка с класификация и етикетиране, поддържан в Европейската агенция по химикали, за да намерите някаква информация и това е ваше задължение.

Наредбата предизвика у мен още доста въпроси и размисли в посока на това, че създава предпоставки за доста широко тълкуване на нейните изисквания.

Например:
Отворих своя домакински шкаф и в него намерих белина, на чийто етикет видях символ „дразнещ“, обезмаслител също означен като „дразнещ“ и препарат за загорели мазнини, означен с рискова фраза „корозивен“. Съгласно Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси дразнещите химични вещества и смеси са вид опасни химични вещества и смеси.

Това означава ли, че навсякъде, където се съхраняват за употреба такива препарати трябва да бъдат изпълнение всички описани в наредбата изисквания?

Означава ли, че в автосервизите, в които се съхраняват масла и антифриз, също трябва да бъдат изпълнени всички описани изисквания?

Разбира се, възможно е да греша в разсъжденията си поради пропуск в познанията ми по материята. Какво мислите вие по въпроса?

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

15 мнения за “Наредба определя реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси”

 1. Здравейте, господин Торозов,
  благодаря Ви за включването в темата! Винаги е добре да се прочете мнението на още един знаещ човек. Съгласна съм, че липсата на определени минимални количества дава възможност за тълкувания и искания за оценка при всякакви случаи. Преди седмица пък имаше случай с предписание за изготвяне на оценка на безопасността, но от съхраняваните 3-4 вещества/смеси никое не се класифицираше като опасно..

  Бихте ли пояснили за мен и читателите какво имате предвид под „общо съхранение“ и с какво то е различно от, да го наречем, стандартното съхранение, коментирано в наредбата. Това разяснение, мисля че ще бъде изключително полезно. Както и да напишете, ако може, повече разяснения относно съхранението на „транспортни опаковки“, тъй като обикновено и е препоръчително именно в оригиналните опаковки да се съхраняват опасните вещества/смеси. Ще съм благодарна, ако продължите участието си в Otgovori.Info!

  Отговор
 2. Относно Склада на фирмата за почистване, не може да приложиш директно наредбата, защото това са Транспортни Опаковки които са предвидени за Общо съхранение. Но ако имаш 200 л киселинен препарат,
  това е к-во което иска поне съотв.к-во пясък за поемане при евентуален разлив.Но ако помещението е на равно с околната площадка може само да се предвиди и вода.

  Отговор
 3. Тези наредби се прилагат в БГ на принципа копи-пейст.
  Навсякъде в Европа има разделение във мин.изисквания за съхран. на ОВХС.До 5 тона ,10, 100 , и повече.Нашите в МОСВ имат на сайта си дори преведена немска инструкция за реда и начина на съхранение ,вкл. оценка на безопасността на съхранение на ОВХС.
  Но куриоз,в БГ няма вече Ръководство за склад. на хим. в-ва и препарати или разделение/напр 5тона,10 тона/?????? Защо -защото чиновника е улеснен в прилагането на норматива, и в БГ по този начин премахват малките фирми от пазара с безумни изисквания ,като в Хим. Завод/като
  нефтохим бургас да кажем.
  Освен това Заповед 288/03.04.2012. на МОСВ ,също може да се тълкува в смисъл малки к.ва.
  Но чиновника от РИОКСВ трябва да е грамотен.
  В противен случай предписание или глоба.
  Глобата в 99% от случаите пада в съда защото Наредбата за реда и начина на съхр. на ОХВС ДВ 43/7.06.2011. е все пак европейско творение.
  Освен това в Европа , а вече и БГ , работат на тези чиновници изисква
  да Подспомагат изпълнението на Закони и наредби,вкл. издавайки точни!!! и конкретни!!! предписания, в противен случай съда ги Отменя.

  Отговор
 4. Здравейте,
  на практика помещението, в което „оставяте бройки за резерва“ е склад, в който съхранявате опасни химични вещества и смеси, за който е необходимо да се спазят всички изисквания на наредбата.

  Отговор
 5. Здравйте,
  информацията, която предлагате в блога си е много систематизирана и полезна, затова много бих се радвала ако може да ми помогнете с отговор или разяснение по следния въпрос:
  работя във фирма за почистване. Част от препаратите, които се използат съгласно всички наредби в тази област се класифицират като опасни, тъй като имат различни рискове опасност – дразнещ, корозивен и др.R-фрази. Ние ги получаваме от доставчика и веднага се раздават по обектите. На „склад“ /слагам кавички, защото нямаме такова конкретно обособено място, а само помещение в което ги получаваме, разпределяме за разнасяне/ остават много малки бройки, като резерви. Това според вас означава ли, че трябва да се изпълнят изискванията на Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, защото ако е така колегите няма да са много щастливи от този факт? може ли да се изготви само инструкция, ползвайки наредбата и с това да се счете, че сме изпълнили изискванията? Моля за вашето мнение и коментар, за което предваритилно благодаря!

  Отговор
 6. Здравейте,
  за да бъде превърнат обема ( който е в литри) в маса (тонове), е необходимо да се знае плътността на веществото/сместа.
  Смятам, че не е необходимо да се правят такива сложни изчисления, свързани с проучване на плътността на всяка течност, за която имаме информация само относно литрите, тъй като в указанията се дава възможност ако има сходна информация, да се използва тя. Ако държите в тази таблица да попълните информацията, просто допълнете антетката или пък махнете уточнението „тонове“ и напишете информацията, която имате.
  Лично мнение.

  Отговор
 7. Здравейте! По каква формула превръщате литрите в тонове, когато вписвате данните за течностите в таблицата към Оценката? Съвсем се обърках! Ако имам туба с 20л основа 0,020 тона ли се равнява?

  Отговор
 8. Здравейте, можете ли да ми помогнете с инструкция за съхранение на ОХВС?

  Отговор
 9. Здравейте и благодаря за включването. Винаги е добре, когато се внесе ред и яснота в изискванията, но когато остане твърде много място за тълкувания е лошо, според мен. Тази наредба буквално повтаря малка част от Ръководство за складиране на химични вещества и препарати на МОСВ, изготвено още през 2006 г. В него обаче има описани изключения за малки складове (до 5 т.), а т. нар. вредни вещества не са включени в складовите категории, въпреки, че са описани в в категориите опасни вещества впоследствие.

  Отговор
 10. Здравейте и от мен! С горецитираната наредба усложниха нещата, тъй като опасни химични вещества се водят всички корозивни, дразнещи и др. , т.е. прехвърлят всичко към R – фразите. На всяка опаковка би трябвало да ги има. Хубаво е че ще се упражни и някакъв контрол към самите складове за съхранение на препарати, включително и търговиите на едро с почистващи препарати.
  Що се отнася за автосервиза и съхранението на масла и т.н. Според наредбата за класифициране на отпадъците и закона за управление на отпадъците всяка опаковка замърсена с масла се води опасен отпадък, респективно и изискването да не се допускат разливи.
  Ще помисля още малко и ще ви дам точна информация с чл. и алинеи от закони.

  Отговор
 11. Здравейте,намерих този сайт случайно и видях че отговаряте онлайн на въпроси на читатели,затова се надявам че ще можете д апомогнете и на мен с въпроса който ще Ви задам ,за което Ви благодаря предварително!
  Въпроса ми е :

  По какъв начин можем да обезвредим тази смес. Можем ли да извлечем някаква суровина. Какво е Вашето виждане ?

  Свежата киселина е 33 – 34 %
  Отработена киселина със съдържание на :
  HCl – 4 – 5 %
  FeCl2 – 120 – 130 g/l
  Zn – 15 – 20 g/l

  Отговор
 12. Имам подозрения, че указания към тази наредба няма да излязат и няма да бъдат определени „минимални количества“, което и ме притеснява.

  Отговор
 13. Мисля, че за нефтопродуктите в автосервиза, наредбата е валидна. Но само мисля.Чакам с нетърпение да излязат указанията към нея -по -скоро минималните количества и т.н.
  Колкото до ИЛБ- още като купуваш материалите, при самият търг се изисква предоставяне на информационен лист за безопасност. В противен случай не купуваш. Това го пише в закона и други наредби.
  Ако купуваш от магазин за търговия на дребно- не се изисква задължително.

  Отговор