Идентификационна карта при проверка от Инспекция по труда

Идентификационната карта е бланка, подготвена като образец в Инспекция по труда. Не мога точно да кажа каква е нейната цел след като вече се подава декларацията по чл. 15 в нейния съвременен вид, но когато имате проверка, ще трябва да попълните такава.

Както казах, в по-голямата си част тя изисква да бъде попълнена информация, която вече е подавана към Инспекция по труда чрез Декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Тя съдържа общо 27 точки:

 1. Наименование на предприятието.
 2. Адрес по съдебна регистрация.
 3. Адрес по седалище на управление.
 4. Булстат
 5. Код по НКПД
 6. Три имена на работодателя/представителя на работодателя, длъжност, ЕГН и домашен адрес.
 7. Предмет на дейност на предприятието.
 8. Подразделения на предприятието (обекти, цехове, участък, работни места извън територията на предприятието).
 9. Нает персонал – общ брой, брой жени, лица с намалена работоспособност, застраховани за трудова злополука, бежанци, чужденци, държавни слубители, лица до 16 години и лица от 16 до 18 години.
 10. Националност на мажоритарния собственик.
 11. Брой работни места общо.
 12. Работни места, за които е установено наличието на производствен риск.
 13. Установени ли са данни за създадени здравословни и безопасни условия на труд – отговор само с „да“ или „не“.
 14. Работещи при условия на труд, неотговарящи на хигиенните норми и изисквания – попълва се общ брой и поотделно за неотговащи норми за микроклимат, химични агенти, биологични агенти, прах, шум и др.
 15. Брой на работещите при специфични условия на труд, получаващи компенсации – изисква се да се попълни брой работещи които получават допълнително възнаграждение, безплатна храна, допълнителен отпуск и с намален работен ден.
 16. Извършена оценка на риска в съответствие с изискванията на чл. 16, ал.1, т. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба №5/11.05.1999 г. – трябва да се посочи конкретна дата.
 17. Утвърдена ли е от работодателя програма за предотвратяване на риска? – с конкретна дата.
 18.  Осигурено ли е обслужване на работниците и служителите от служба по трудова медицина (СТМ) – задължително се вписва името на службата по трудова медицина.
 19. Учреден ли е Комитет (група) по условия на труд в съответствие с чл. 27 и чл. 28 от ЗЗБУТ?
 20. Име, презиме и фамилия на Длъжностно лице по безопасност и здраве при работа, съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗЗБУТ.
 21. По какъв начин се изпълнено изискването за длъжностно лице?
 22. Сертификат за системи за управление на качеството.
 23. Сертификат за система за управление на здраве и безопасност при работа.
 24. Извършвате ли посредническа дейност по наемане на работа? – вписва се номер на удостоверение.
 25. Извършвате ли дейност като предприятие за осигуряване на временна работа? – вписва се номер и дата на удостоверението.
 26. Ползвате ли преференции – посочва се договора и основанието за сключването му с Дирекция „Бюро по труда“.
 27. Вие сте изпълнител по договор, възложен чрез обществена поръчка – да ли не.

За подробни указания попъването на точките, както и образец в Word формат, ако сте изгубили дадената ви карта ще намерите тук ↓

📖 ОЩЕ МАТЕРИАЛИ В ПОМОЩ ПО ТЕМАТА:

Какви глоби могат да бъдат наложени за нарушение на изискванията за ЗБУТ

Всичко, което искате да знаете за Инспекция по труда

✅ Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА Как да попълним идентификационната карта за Инспекция по труда

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

4 мнения за “Идентификационна карта при проверка от Инспекция по труда”

 1. По т. 8 – подразделения на предприятието: Когато имам проверка в някое от подразделенията пиша само него, обикновено в този район е само това което е обект на проверката. Досега не съм имала проблеми.

  Отговор