Кога има лица от външни фирми, за които трябва начален инструктаж

Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.  изисква начален инструктаж да се провежда на работещи от други предприятия, които ще работят на територията на предприятието.

На пръв поглед изглежда ясно, но се оказва, че понякога възприемаме като лица, на които трябва да бъде направен начален инструктаж само някои групи хора и пропускаме други.

Ще дам пример от два мои одита, свързани с оценка на съответствието с нормативните изисквания:

Хигиенисти в софтуерна компания

В първия случай се касаеше за софтуерна компания само с офисни работни места, които бяха под наем. Сградата беше нова, всичко изглеждаше чудесно до момента, в който попитах как е организирано почистването на помещенията и битовата част.

Съвсем логично, отговорът бе, че има договор със специализирана фирма и всеки ден идват служители на фирмата, които почистват помещенията, пускат съдомиялната (собственост на софтуерната фирма) и други подобни дейности.

Познайте какво попитах? Дали на тези служители е направен начален инструктаж! За съжаление отговорът беше – „Не“, последвано от „Какво да има казвам?“

На практика служителите на почистващата фирма се явяват именно работещи от други предприятия, които работят на територията на предприятието.

Когато те идват за първи път, най-малкото трябва да бъдат запознати с плана за евакуация, местоположение на пожарогасителите, фирмени правила относно влизане в помещенията, има ли някакви специфики съдомиялната и друго оборудване, което е предоставено от компанията.

Поддръжка от наемодател

Във втория случай ставаше въпрос за производствена компания, отново в помещения под наем. Ако се налагаше някакъв ремонт по сградния фонд, то това задължително се правеше от хора, осигурени от наемодателя.

Тук отново последва моя въпрос – дали на тези хора се прави начален инструктаж?

И тук отговорът беше отрицателен – няма да ги учим как да си вършат работата безопасно, нали?

Да, хората от поддръжката със сигурност знаят спецификите на вентилация, осветление и т.н. на сградата, евакуационните изходи и други подобни, свързани със сградата, но също с такава сигурност не са наясно с привнесените от ползвателя на помещенията опасности.

Ето защо е необходимо и те като лица от външна фирма, които ще работят на територията на предприятието, да преминат начален инструктаж.

В кои случаи на наша площадка работят хора от други фирми?

При основен или текущ ремонт, свързан с извършването на строителни и/или монтажни работи лесно припознаваме хората от външната фирма като такива, на които трявба да проведем начален инструктаж.

Трябва да имаме предвид, обаче, и следните лица:

 1. Когато лица от външни фирми влизат в нашите административни или производствени помещения с цел поддръжка и/или ремонт на климатици, офисна техника, оборудване и др. Най-често се касае за договори за поддръжка, вследствие на които регулярно или при наше повикаване служителите на друга фирма идват и извършват дейности на наша територия. Могат да бъдат едни и същи представители или различни.
 2. Когато лица от външни фирми контрагенти (клиенти, доставчици, дистрибутори) влизат в обекта, като най-често става въпрос за водачи на моторни превозни средства, които влизат със своите автомобили.

За тези лица задължително трябва да предвидим начален инструктаж.

Специално внимание е необходимо да отделим и на лицата, които сме наели с т. нар. граждански договори – например за окастряне на дървета, косене, почистване на помещения. По смисъла на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, те са работещи, които подлежат на всички видове приложими инструктажи за дейността.

Програма

Въпреки че наредбата не предвижда различна програма за начален инструктаж за различните групи лица, подлежащи на такъв, препоръчваме при инструктажа да се наблегне на:

 • изискванията за достъп до помещенията,
 • действия при пожари и аварии,
 • опасни места на територията на площадката,
 • лице  за контакт при инцидент, както и
 • ако има специфични забрани за извършване на определен вид дейности – например пълна забрана на пушенето както на закрити, така и на открити части в обекта.

Когато провеждаме начален инструктаж на такива лица, не е необходимо да издаваме служебна бележка, тъй като такава се издава само на лицата, постъпващи на работа.

Начален инструктаж на посетители?

Работодателят сам определя начина на провеждане и документиране на инструктажа на посетители.

Често на такива лица се извършва и документира начален инструктаж, което е напълно допустимо.

За целта е необходимо в документа в който се определят видовете инструктажи (заповедта) да е определен този начин на провеждане.

Ако е определено провеждане на начален инструктаж, то задължително той трябва да се документира в книга за начален инструктаж  по образеца на наредбата.

Още по темата:

Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ↓

📙  Ако искате да знаете всичко за организацията и необходимата документация при провеждане на инструктажи, то за това ще Ви помогне нашето пълно ръководство за организация на инструктажите с образци на необходимите фирмени документи.

📑 За правилният начин на документиране сме събрали на едно място над 20 основни правила за документиране, основани на добрите практики, резултати от проверки на инспекция по труда и спазване на нормативните изисквания.

📹 За да не допускате и вие същите грешки, вижте и видеото „8 грешки при организация на инструктажите“

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

6 мнения за “Кога има лица от външни фирми, за които трябва начален инструктаж”

 1. Здравейте! При извършване на строително-монтажни работи в училищна сграда, какъв инструктаж трябва да бъде направен на работниците от строителната фирма – начален или извънреден?

  Отговор
  • От училището трябва да направят начален инструктаж на работниците (лица от външни фирми), а работодателят на работниците трябва да им осигури извънреден инструктаж (промяна на работното място).

   Отговор
 2. Трябва ли да се посочи в заповедта за колко време важи началният инструктаж на външни посетители. Тъй като за ремонтни работи се налага да идват през 15 дни един и същ човек.
  Може ли да се посочи например 3 месеца или нещо подобно.

  Отговор
  • Здравейте,
   Има различни тълкувания относно времето, за което е валиден проведения начален инструктаж на лица от външни фирми.
   Например, в някои свои отговори експерти от МТСП казват, че ако има сключен договор с външна фирма, то валидността на началния инструктаж е до изтичане на този договор. При сключване на нов договор, експертите смятат, че е необходим нов начален инструктаж.
   В други случаи, ако има някакъв постоянен договор и периодично влизане, фирмите или си поставят някакъв срок на валидност, например 1 година, или при провеждане на началния инструктаж, се издава пропуск и повече не се провежда инструктаж.
   Решението как да процедирате ще зависи от дейността на фирмата и опасностите.

   Отговор
   • Здравейте,
    началния инструктаж за външна фирма работеща на територията на нашата производствена база в отделна книга ли се записва ?

    Отговор
    • Здравейте,
     Вие преценявате дали ще има отделна книга, в която ще вписвате началния инструктаж на външни фирми, които ще работят на ваша територия или всички начални инструктажи (независимо на кого) ще бъдат в една книга.