Обучение „Безопасна работа с опасни вещества“ – Варна, 24.07.2019 г.

Ето че дойде време да обявим и второто ни обучение за опасни вещества. То ще се проведе в град Варна.

В него систематизираме информацията, така че да получите план как стъпка по стъпка да изпълните нормативните изисквания.

Обучението е предназначено за всеки, който иска да знае повече. Подходящо е за лица, които имат ангажименти, свързани с оценка на риска, планиране на мерки за безопасност и здраве и организация на безопасното съхранение.

Ще бъдат издадени удостоверения за преминато обучение по:

  • Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа и
  • Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

ИЗТЕГЛЕТЕ ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Дата на провеждане:24 юли 2019 г.
Място на провеждане:гр. Варна, бул. Цар Освободител 84, МУ-Варна
Продължителност:10.00 – 16.30 ч.
Лектори:
ПрограмаМодул I: Класификация на ОХВС и значение на пиктограмите.
Пътища на проникване в организма на опасните вещества и последствия за здравето и безопасността.

Модул II: Оценка на риска.
Установяване наличието на опасни химични агенти на работното място.
Картотека на използваните опасни вещества и техните характеристики.
Уъркшоп: Идентифициране на опасни свойства с помощта на ИЛБ.
Оценка на комбинираното въздействие при едновременна експозиция на няколко химични агента с еднопосочно действие.

Модул III: Безопасна работа – технически мерки
Изисквания за вентилация при експозиция на опасни вещества.
Изисквания към методите за почистване на предотвратяване на вторична експозиция с прахообразни опасни вещества.

Модул IV: Безопасна работа – организационни мерки
Инструкции за безопасна работа.
Oбучение и информиране на работещите.
Ежедневен инструктаж при работа с опасни вещества.
Oбозначаване на места за съхранение, контейнери и тръбопроводи за опасни вещества.
Осигуряване на лични предпазни средства.
Изисквания за периодични медицински прегледи при експозиция на опасни вещества.
Средства за първа помощ при инциденти.
План за действие за предотвратяване и ликвидиране на аварии и злополуки, свързани с опасни химични агенти.

Модул V: Безопасно съхранение.
Организационни и технически изисквания за безопасно съхранение. Изисквания за извършване на оценка на безопасността на съхранението.

Модул VI: Уъркшоп по темите на деня

ИЗТЕГЛИ ПОДРОБНА ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

УдостоверениеВсеки участник получава удостоверение за преминато обучение по:

  • Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа и
  • Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси
ЦенаРедовна цена: 120 лв. без ДДС (цена с ДДС: 144лв.)

25% oтстъпка за годишни абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА – цена: 90 лв. без ДДС (цена с ДДС: 108 лв.) Ако все още не сте абонат, вижте как да се абонирате.

Цената включва: лекции, обучителни материали, кафе паузи, минерална вода, сандвич за обяд, индивидуални консултации с лекторите, удостоверение за преминато обучение.

ПОДАЙТЕ ЗАЯВКА

Фирма:

Адрес по регистрация:

ЕИК:

Регистрация по ДДС:

МОЛ:

Фирмата има ли платен годишен абонамент за ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА?
НеДа

Лице за контакт:

Телефон за връзка:

Електронна поща (e-mail):

Впишете три имена и длъжност на участниците в обучението:

Участник 1:
Участник 2:

Тук можете да впишете още участници или да изпратите допълнително съобщение:

След като получим заявката, ще Ви изпратим проформа фактура. Заявките се обработват ръчно в рамките на 24 часа от получаването им.


Снимка: karel291 [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons