ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ НА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

Онлайн обучение за безопасна рабнота и съхранение на опаси вещества

Oзвучен интерактивен модул, достъпен по всяко време от всяко устройство с интернет/ 35 мин.

35 лв. без ДДС

Това обучение може да бъде бъде преминато безплатно от годишен абонат на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА или да се ползва отстъпка от 10%

Подай заявка

Отстъпки за групи над 10 човека

Цени от 20 до 33 лева без ДДС. Допълнителна отстъпка от 10 % за абонати на Zbut.Eu

Удостоверение

Получавате легитимно  удостоверение за преминато обучение, съгласно:

 • Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа
 • Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси

Издава се електронно удостоверение, подписано с електронен подпис, което се изпраща по имейл. При желание за получаване на хартия, се изпраща с куриер за сметка на получателя.

ПРОГРАМА

Какво означава опасни вещества и задължения на работодателя.

Информационен лист за безопасност.

Как химикалите попадат в тялото.

Какви мерки за защита трябва да бъдат предприети.

10 правила за безопасна работа.

Лични предпазни средства за защита.

Изисквания за безопасно съхранение.

Общи правила при транспортиране.

Първа помощ при инциденти с опасни химикали.

Ако удостоверението ви трябва спешно: 
Маркирайте в заявката и веднага след успешно преминаване на теста, ще ви го изпратим.
ОПИТАЙТЕ НАШЕТО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА, КЛИКНЕТЕ НА БУТОНА „НАПРЕД“ 🙂

Нормативни изисквания за обучението

Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

Чл. 13. Работодателят осигурява на работещите и/или техните представители:

3. обучение и информация за съответните предпазни мерки и действията, които трябва да се предприемат за самозащита, както и за защита на останалите работещи;

Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси

Чл. 4. Физическите и юридическите лица, които съхраняват опасни химични вещества и смеси, са длъжни:

10. да разработват и прилагат инструкции и програми за обучение на лицата, отговорни за съхранението на опасните химични вещества и смеси, относно мерките за контрол на рисковете, свързани със съхранението им; 

Отстъпки за групи над 10 човека

Цени от 20 до 33 лева без ДДС. Допълнителна отстъпка от 10 % за абонати на Zbut.Eu

Начин на провеждане на онлайн обучението за опасни вещества

Платформата за обучение регистрира влизания, преглед, завършване на теми и други дейности и запазва информацията в база данни с оглед наличие на доказателства за провеждане на обучението.

 • За всеки участник в онлайн обучението за оапсни вещества се създава индивидуален профил.
 • Всеки участник получава индивидуално потребителско име и парола за достъп до онлайн обучението за 30 дни (с опция за +30 дни без необходимост от доплащане).
 • Достъп до онлайн обучението има от всеки компютър/мобилно устройство с интернет по всяко време.
 • От наша страна се извършва администриране на обучението – проследяване на участието на всеки обучаем (влизане и завършване на теми). На всеки 10 дни се изпраща справка за напредъка на участниците в обучението.
 • Обучението се документира съгласно нормативните изисквания и изискванията на Клиента, след като системата е регистрирала преминаване през всички избрани теми и успешно преминаване на теста от съответния участник.

ЗАЯВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ

  Ако желаете да се включите в обучението индивидуално (а не чрез фирма), попълнете само полетата, маркирани като задължителни.

  Фирма:

  Данни за фактура:

  Лице за контакт (задължително):

  Телефон за връзка (задължително):

  Електронна поща (e-mail) (задължително):

  Три имена на участника в обучението (задължително):

  Длъжност(задължително):

  Ако желаете да включите повече участници, моля впишете техните имена и длъжности тук:

  Желая да получа удостоверението веднага след като тестът бъде успешно преминат:

  Удостоверението да ми бъде изпратено:

  Ако желаете изпращане на хартия и адресът е различен от този за фактуриране, напишете го тук: