Онлайн обучение за безопасно съхранение и работа с опасни вещества

Получавате удостоверение за изпълнение на изискванията на Наредба № 13 от 30.12.2003 г. – химични агенти при работа и Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси
35 минути
35 лв без ДДС
Годишните абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ползват 10% отстъпка
ПОДАЙ ЗАЯВКА

👌 От този онлайн курс за безопасна работа и съхранение на опасни вещества ще получите  удостоверение за изпълнение на следните изисквания: 

 • чл. 13 от Наредба № 13 от 30.12.2003 г., който изисква работодателят да осигури на работещите обучение и информация за необходимите предпазни мерки и действия, които трябва да предприемат, за да се защитят при работа с опасни вещества
 • чл. 4 от Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, който изисква работодателят да осигури обучение относно мерките за контрол на рисковете на лицата, които са отговорни за съхранението на опасните химични вещества и смеси.бва да предприемат, за да се защитят от въздействието на опасни химични агенти.

На завършилите онлайн (дистанционното) обучение за опасни вещества се издава удостоверение, което може да бъде представено при проверка от Главна инспекция по труда, РИОСВ и други контролни органи.

Ако желаете да обучите повече от 🔟 участника, то можете да се възползвате от нашата корпоративна оферта за обучение за опасни вещества, при която ползвате отстъпки за брой обучаеми: ИЗТЕГЛИ КОРПОРАТИВНА ОФЕРТА

Преминаването на това обучение позволява да изпълнявате задачите на отговорно лице за безопасното съхранение на опасни химични вещества и смеси. 

📃 Издава се електронно удостоверение, подписано с електронен подпис, което се изпраща по имейл. При желание за получаване на хартия, се изпраща с куриер за сметка на получателя.

🕛 Ако удостоверението за обучение за опасни вещества ви трябва спешно: Маркирайте в заявката и веднага след успешно преминаване на теста, ще ви изпратим удостоверението.

Имате 30 дни на разположение за да преминете обучението по ЗБУТ. Разбира се, можете да го преминете още в първия ден и ако сте заявили спешно получаване на удостоверение за обучение за опасни вещества, ние ще го изготвим в същия ден и ще ви го изпратим по имейл.  Ние получаваме автоматично информация относно Вашия напредък в курса по ЗБУТ.

🔊 Това обучение е озвучено!

Провежда се чрез интерактивен модул, достъпен по всяко време от всяко устройство с интернет връзка.

За завършване на обучението по ЗБУТ се преминава електронен тест. Можете да преминавате теста неограничен брой пъти. При всяко завършване на теста, ще получавате незабавна обратна връзка дали опитът е успешен.

В удостоверението за преминато обучение по ЗБУТ се вписва програмата и начинът за проверка на знанията.

Програма на обучението:

 1. Какво са опасните химични вещества.
 2. Какви са задълженията на работодателя при работа с опасни вещества.
 3. Как се класифицират опасните вещества и смеси.
 4. Какво е информационния лист за безопасност и кои са неговите основни елементи.
 5. Как химикалите попадат в тялото.
 6. Какви мерки за защита трябва да бъдат предприети при работа с опасни вещества.
 7. Какви са основните правила за безопасна работа при работа с опасни химикали.
 8. Какви са основните лични предпазни средства за защита.
 9. Какви са изискванията за безопасно съхранение на ОХВС.
 10. Какви са общите правила при транспортиране на химикали.
 11. Как да окажете първа помощ при инциденти с опасни химикали.

ЗАЯВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ

  Ако желаете да се включите в обучението индивидуално (а не чрез фирма), попълнете само полетата, маркирани като задължителни.

  Фирма:

  Данни за фактура:

  Лице за контакт (задължително):

  Телефон за връзка (задължително):

  Електронна поща (e-mail) (задължително):

  Три имена на участника в обучението (задължително):

  Длъжност(задължително):

  Ако желаете да включите повече участници, моля впишете техните имена и длъжности тук:

  Желая да получа удостоверението веднага след като тестът бъде успешно преминат:

  Удостоверението да ми бъде изпратено:

  Ако желаете изпращане на хартия и адресът е различен от този за фактуриране, напишете го тук:

  Други онлайн обучения по ЗБУТ

  Онлайн обучение, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 на Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г.
  Онлайн (дистанционно) обучение по първа долекарска помощ
  Онлайн обучение за кранисти и прикачвачи