Основни правила за работа в ограничени пространства

WorkSafeBC публикува нов клип от четири части на тема „Ограничените пространства: смъртоносни пространства“, в който са илюстрирани основните правила за работа в ограничени пространства. От 12-минутното видео научаваме защо ограничените пространства могат да бъдат смъртоносни, какви са последиците за здравето и физичните характеристики на токсичните газове като въглероден оксид, сероводород и метан и как можем да предотвратим злополуките в ограничени пространства.

Наредба № 2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи посочва като ограничени пространства кладенци, тунели, траншеи, затворени и полузатворени съдове и др.

„Ограничено пространство“ може да бъде затворено или частично затворено, такова е не само лесно възприеманото като затворено пространство като резервоара, в който се влиза през люк, но може да бъде един канал, шахта, дори затворена стая или открита канавка.

Важна характеристика на „ограниченото пространство“ е наличието на „предвидим риск от нараняване на човек“, като: пожар или експлозия, загуба на съзнание поради повишаване на телесната температура, загуба на съзнание от задушаване, удавяне, вследствие на повишаване на нивото на течността и др.

Видеото, което ви представям, може да бъде използвано като допълнителен обучителен материал при задължителното първоначално и ежегодно обучение за работа в ограничени пространства на лицата, влизащи и работещи в ограничени пространства (т.7 на Прил. 1 на Наредба № 9/2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи).

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.