Опасност, химикали! Обяснение на пиктограмите за опасност

Най-новата публикация на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа е насочена към безопасността при работа с химикали.

Тя обяснява кратко и ясно какво означава всяка от новите пиктограми, въведени с Регламента на Европейския съюз от 2009 г. за класифициране, етикетиране и опаковане (CLP).

Регламентът въвежда два нови хармонизирани опасни предупредителни символи за етикетиране (известни като „пиктограми“) и нов дизайн за съществуващите символи.

Пиктограми за химична опасност

Експлодираща бомба Тази пиктограма се отнася за взривни вещества, самоактивиращи се вещества и органични пероксиди, които могат да предизвикат взрив при нагряване.
Пламък Тази пиктограма е предупреждение за запалими газове, аерозоли, течности и твърди тела:
– самонагряващи се вещества и смеси;
– пирофорни течности и твърди вещества, които могат да се запалят, когато са в контакт с въздух;
– вещества и смеси, които в контакт с вода излъчват запалими газове;
– самоактивиращи се вещества или органични пероксиди, които могат да причинят
запалване, когато се нагреят.
Пламък над окръжностАко видите тази пиктограма на етикета, това означава, че става въпрос за оксидиращи газове, твърди тела и течности, които могат да предизвикат или да подсилят огън и взрив.
Газова бутилкаХимикали с тази пиктограма означават:
– газ под налягане, може да се взриви при нагряване;
– охладен газ, може да предизвика криогенни изгаряния или наранявания;
– разтворени газове.
КорозияКогато използвате химикал, обозначен с тази пиктограма, имайте предвид, че е корозивен и може да предизвика тежки кожни изгаряния и увреждане на очите. Предизвиква също корозия на метали.
Череп и костиХимикал, обозначен с тази пиктограма е силно токсичен при контакт с
кожата, вдишване или поглъщане, при което може даже да има фатални последици.
Удивителен знакТази пиктограма означава едно или повече от следните свойства::
– силна токсичност (вредно);
– Предизвиква кожна сенсибилизация, дразнене на кожата и очите;
– дразнене на дихателните пътища;
– наркотик, предизвиква сънливост или замаяност;
– опасност за озоновия слой.
Опасност за здраветоВещество или смес с тази пиктограма има един или няколко от следните ефекти:
– канцерогенност;
– засяга плодовитостта и нероденото дете;
– предизвикване на мутации;
– респираторен сенсибилизатор, при вдишване може да предизвика алергия, астма или затруднения с дишането;
– токсичност за определени органи;
– опасност при вдишване, могат да имат фатални последици или да са вредни, ако бъдат погълнати или ако попаднат в дихателните пътища.
Околна средаТази пиктограма означава, че дадено вещество е опасно за околната среда и предизвиква токсичност на водната среда.

Публикацията можете да изтеглите от тук.

Документи за опасни вещества, които можете да приложите веднага:

В  ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ще намерите следните наши разработки:

  1. Ръководство за управление на риска при експозиция на химични агенти
  2. Процедура по Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смесиРъководство за извършване на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

4 мнения за “Опасност, химикали! Обяснение на пиктограмите за опасност”

  1. Добър ден,

    Бих искала да Ви попитам дали под пиктограмите за химична опасност е необходимо да се изписва и текстовото обяснение, т.е. Да се изписва Запалимо, Силно токсични и т.н.

    Отговор
  2. Абе има и още пиктограми с букви, цифри и знаци, които вие не сте ги показали!

    Отговор