Представители на работниците/служителите по реда на чл.7, ал.2 КТ

В няколко наредби е записано, че преди вземане на решение работодателят трябва да проведе консултации с Комитета/Групата по условия на труд, синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда.

Често последните се пропускат, но възниква въпросът: задължително ли трябва да има още едни представители и каква е тяхната роля?

Какво казва Кодексът на труда

Съгласно чл. 7, ал. 2 КТ

Работниците и служителите могат на общо събрание да избират свои представители, които да представляват техните общи интереси по въпросите на трудовите и осигурителните отношения пред работодателя им или пред държавните органи. Представителите се избират с мнозинство повече от две трети от членовете на общото събрание.

Както виждате, в случая е използвана думичката „могат„, което означава, че няма задължение за избиране и съществуване на такива представители.

Трябва да отбележим разликата в избирането им спрямо членовете на КУТ/ГУТ – за представителите по чл. 7, ал. 2 се изисква мнозинство от две трети от членовете на общото събрание, докато при избора на представители в КУТ/ГУТ е необходимо само обикновено мнозинство, т.е. 50% + 1.

В Кодекса на труда не са описани други изисквания като брой на представителите или начин на взаимодействие с работодателя.

Кога се извършва консултиране в представителите по чл. 7, ал. 2 КТ?

Изискванията за съгласуване с работещите преди вземане на решение е характерно за няколко вида дейности:

 • при определяне на работещите, които имат право на допълнителен платен годишен отпуск за специфични условия на труд;
 • при определяне на работещите, които имат право на намалено работно време;
 • при определяне на необходимостта от измервания на микроклимат;
 • при определяне на работещите, на които се полага безплатно работно и униформено облекло;
 • при издаване на правилника за вътрешния трудов ред;
 • при установяване на непълно работно време (чл. 138а КТ);
 • при удължаване на работното време (чл. 136а КТ);
 • при промяна на работодателя (чл. 130б КТ);
 • при установяване на ненормиран работен ден за някои длъжности (чл. 139а КТ)

Право на информация

В чл.68, ал.7 от Кодекса на труда в посочено, че на представителите по чл. 7, ал. 2 се предоставя информация за свободните работни места и длъжности, които могат да се заемат по трудов договор за неопределено време, с цел да се осигури на работниците и служителите на срочни договори възможност за постоянна работа.

В чл.130а е предвидено право на информация и консултиране при масово уволнение на представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2, както и на конкретизиране на какъв вид информация имат тези представители.

При масови уволнения

Когато работодателят има намерение да предприеме масови уволнения, той е длъжен да започне консултации с представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 своевременно, но не по-късно от 45 дни преди извършването им.

Преди началото на консултациите работодателят трябва да предостави писмена информация на същите за:

 1. причините за предвижданите уволнения;
 2. броя на работниците и служителите, които ще бъдат уволнени, и основните икономически дейности, групи професии и длъжности, към които се отнасят;
 3. броя на заетите работници и служители от основните икономически дейности, групи професии и длъжности в предприятието;
 4. конкретните показатели за прилагане на критериите за подбор по чл. 329 на работниците и служителите, които ще бъдат уволнени;
 5. периода, през който ще се извършат уволненията;
 6. дължимите обезщетения, свързани с уволненията.

Освен посоченото, представителите по чл.7, ал.2 КТ имат право и на достъп до работните места на работници и служители, които извършват работа от разстояние (чл.107к, ал.5, т.2)

Вижте още и:

Набор от приложни документи по самоорганизиране и осъществяване на функциите по информиране и консултиране по чл. 130в КТ

 

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

6 мнения за “Представители на работниците/служителите по реда на чл.7, ал.2 КТ”

 1. Здравейте,
  Предвид коментарът Ви:
  „Както виждате, в случая е използвана думичката „могат„, което означава, че няма задължение за избиране и съществуване на такива представители.“
  …бих искала да попитам какво се случва ако работодателят няма избрани представители на служителите и работниците, но предстоят масови уволнения? Могат ли представителите, избрани в КУТ да изиграят същата роля, ако в протокола от общото събрания, при избора им, не е вписано, че ще имат ролята и на представители по чл. 7.
  Благодаря!

  Отговор
  • Здравейте,
   Ако в предприятието има синдикална организация (или организации), тогава е лесно – задължително е провеждането на консултации със синдикалната органиазция.
   В случая, в който няма нито синдикална организация, нито представители по чл. 7, ал. 2, аз бих Ви посъветствала по-скоро да извършите консултациите с представителите по чл. 7а, които са задължителни.
   Все пак, тъй като това не е сайт по трудово право, както и не сме представител на държавен контролен орган, бих Ви посъветвала да зададете своя въпрос в Инспекция по труда.
   http://www.gli.government.bg/

   Отговор
 2. Работодател премества фирмата си в друга държава и решава сужителите да минат на непълно работно време за 3м.Ясно е,че след тези 3 месеца ще ги съкрати,тъй като фирмата се изнася в чужбина.А работата във фирмата дори се е увеличила.На служителите им се намеква,че ще работят повече от намаленото им раб.време.Само намеци.Какво биха могли да предприемат,което да не влоши положението им,защото е ясно,че на работодателя няма да му хареса.

  Отговор
  • Здравейте,
   Докато са само намеци, няма за какво да подадете оплакване. Освен това дори и да работите повече от намаленото работно време, е възможно това, което е в повече да бъде заплащано.
   Накратко: докато няма реално нарушаване на трудовите права, няма какво да предприемете.
   При нарушения, единственият възможен начин е чрез подаване на сигнал в Инспекция по труда, чийто официален сайт с възможните начини за подаване на сигнали ще намерите на този адрес:

   http://www.gli.government.bg/index.php

   Отговор
 3. Чл. 181(2) от КТ
  Работодателят издава правилника за вътрешния трудов ред, след като проведе предварителни консултации с представителите на синдикалните организации в предприятието и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2.

  Чл. 9.НАРЕДБА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ
  Установяване на непълно работно време по чл. 138а, ал. 1 КТ се извършва с писмена заповед на работодателя за всеки отделен случай не по-късно от 10 работни дни преди датата на преминаването към непълно работно време. В заповедта изрично се посочват срокът и работните места, за които се въвежда непълно работно време, продължителността на работното време и данни за проведеното съгласуване с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 КТ.

  Отговор