Задължение на работодателя да организира профилактични прегледи

Основният нормативен акт, в който е посочено какви медицински прегледи е задължен да осигури работодателят за работещите и с каква периодичност, е Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците. В наредбата са посочени изискванията както за предварителни медицински прегледи, така и за периодичните. В тази статия ще разгледаме по-подробно задълженията, свързани с организиране и провеждане на периодични прегледи.

Ще се върна на заглавието на статията – в него е записано „профилактични медицински прегледи“. Понятието „профилактични“ е широко използвано и често се използва като мотив те да бъдат малко по-повърхностни. Мотото е „това са профилактични прегледи, а не диагностични“. На практика никъде в нормативната база не се говори за „профилактични прегледи“, а за периодични.

В чл. 287 на Кодекса на труда е посочено, че „всички работници и служители подлежат на задължителни предварителни и периодични медицински прегледи“, като „периодичните медицински прегледи са за сметка на работодателя“.

Задължителните периодични медицински прегледи на работниците се извършват с оглед диагностициране на ранните форми на заболяванията и разкриване на рисковите фактори за възникването на масово разпространените и на социалнозначимите болести. Изискванията за провеждане на периодичните медицински прегледи са посочени в Наредба № 3 от 28.02.1987 г.

Дори само един работещ да има, независимо от дейностите, които изпълнява, работодателят е задължен да организира периодичен медицински преглед.

Задължителни периодични медицински прегледи при всяка дейност

За абсолютно всеки работещ работодателят е длъжен да осигури следните медицински прегледи и изследвания:

– анамнеза, която наред с другото включва изясняване наличието на рискови фактори за възникване на социално значими заболявания;
– лекарски преглед;
– измерване на теглото и ръста;
– Измерване на кръвното налягане;
– ЕКГ;
– изследване на урина за захар (при лица над 40 години);
– изследване на урина (определените в наредбата показатели могат да се изследват с тест лента).

Периодичност на осигурените от работодателя медицински прегледи е:

1. един път на пет години – за работещите на възраст от 18- до 40-години.
2. един път на 3 години – за работещите на възраст над 40-години.

Задължителни периодични медицински прегледи при специфични рискове

В наредба 3/1987 г. все още е посочено, че честотата на прегледите се определя от ХЕИ (сега РЗИ) и съгласно приложения 2 и 3 на наредбата, но по-новият нормативен документ, който поставя изискванията в тази посока е Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Съгласно наредбата за службите по трудова медицина (СТМ), при изпълнение на своите функции СТМ  съгласно нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа и въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд предлага:
1. списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания;
2. вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания;
3. честотата на провеждане на периодичните медицински прегледи и изследвания.

Нормативни изисквания за определяне на видовете прегледи и тяхната периодичност:

1.Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците

Както вече беше казано, основните нормативни изисквания са в Наредба 3/1987 г. В приложение 2 и 3 на наредбата са посочени редица рискови фактори и съответно необходимите медицинските прегледи и изследвания и тяхната периодичност. В приложение 3 са посочени задължителни прегледи и такива, които са препоръчителни.

Например:

 • при работа в условия на интензивен производствен  шум в производства с превишаване на нивото на  шума до 20 децибела се изисква осигуряването на преглед от оториноларинголог и невролог и изследване аудиометрия един път на 24 месеца. На същия период е препоръчително да се осигурят и прегледи от терапевт и акушер-гинеколог и ЕКГ изследване.
 • при работа, свързана с усилено и системно натоварване на мускулите, лигаментите, сухожилията и фасциите, на костите и ставите (физическо натоварване) е задължително да се осигурят прегледи от хирург (ортопед), невролог и изследване динамометрия един път на 36 месеца
  а е препоръчително да се осигури и преглед от терапевт и рентгенолог, както и рентгенография на крайниците и гръбначния стълб; СУЕ; АСТ, Валер-Рооз, вегетологични проби.

Във втория случай е необходимо да се уточни, че поради съвременните здравни изисквания, рентгенография не би могла да бъде осигурена.

Дали службата по трудова медицина ще препоръча осигуряването и на прегледите, които не са задължителни, ще зависи от оценката на риска – вторият елемент, който ще разгледаме след малко.

2. Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи

Съгласно чл. 9, ал. 1 на наредбата работодателят осигурява преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести:
1. преди започване на работа с видеодисплеи;
2. един път на три години за лицата, ненавършили 40 години, и ежегодно за лицата, навършили 40 години;
3. при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи.

3. Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

В наредбата са описани допълнителни изследвания за определяне на биомаркери за експозиция и/или биомаркери за ефект. В случаите, когато има експозиция на опасни химични агенти, за които са определени гранични стойности по приложение № 2 на наредбата, работодателят е длъжен да осигури провеждането тези изследвания.

Например при работа с експозиция на ацетон се изследва биомаркер за експозиция „ацетон“ в урина в края на експозицията или в края на работната смяна.

Определяне на видове медицински прегледи и периодичност въз основа на оценката на риска

1. Препоръчителните прегледи в Наредба 3/1987 г.

В Приложение 3 на наредба 3/1987 г. има описани и препоръчителни прегледи и изследвания. Въз основа на оценката на риска, службата по трудова медицина може да препоръча организирането и на такива прегледи за работещите.

2. Други препоръчителни прегледи.

С оглед на промените в начина на работа и съвременните възгледи за здравето, могат да бъдат препоръчани и допълнителни прегледи при някои дейности или пък да се препоръчат по-често осигуряване на даден преглед и/или изследване. Типичен пример за това е работата, свързана с продължителна седяща работна поза, за която често специалистите по трудова медицина препоръчват и извършване на преглед от невролог.

 

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

9 мнения за “Задължение на работодателя да организира профилактични прегледи”

 1. Здравейте, работя по първа категория 27 години, допреди 5 години бяхме в системата на МВР и такива прегледи ни се правеха ежегодно! От същия период сме държавна агенция и нямаме сключен договор с никое здравно учреждение което да ни ги извършва, това очевидно е незаконно, кой да сигнализираме!

  Отговор
 2. Здравейте г-жо Илиева,
  Въпросът ми е: Колко време след постъпване на работа, лицето трябва да премине на задължителни медицински прегледи?
  Благодаря и лек ден!

  Отговор
  • Здравейте,
   в нормативната база няма посочени точно такива срокове. Нормално е при планиране на прегледите за цялата фирма и това лице също да влезе в групата.

   Отговор
 3. Работя като мед.сестра в Онкоболница-урологичен кабинет
  Занимавам се и с имунотерапия в пикочен мехур
  На какви профилактични прегледи имам право

  Отговор
  • Здравейте,
   Съгласно Наредба 3/1987 г. при работа в контакт с патогенна микрофлора и инфекциозни материали трябва да бъдат осигурени преглед от терапевт и изследване на левкоцити, ДКК, СУЕ един път на 12 месеца.

   Другите изследвания (урина, ЕКГ) са съгласно посоченото в статията като базови медицински прегледи за всеки работещ.

   Отговор
 4. Аз работех във ПАРКСТРОЙ и те ми предложиха да ходя на преглед ама мен ме е страх и си реших да си бачкам на другия ден нито ми дадоха заплаха нито глоба това е по желание се пак си голям ти решаваш никой не може да те задължи като искат да глобят работодателя че аз не съм отишъл по добре да съм на граждански аз сам си плащам усигуровките ама стаж няма да имам ама няма да глобят работодателя и ще вдигна протест да се *** тез стм *** не стига че аз имам джипи и ходя само при него на преглед па при тез мухали да ходя да ме излъжат че имам нещо което нямам за да ми земат пари и да накарат работодателя да ме уволни от работа не ми харесват тези прегледи аз не ходя при тези защото ми е страх да си изгубя работата.

  Отговор