Как се води Дневник на ръчните електрически инструменти

Съгласно чл. 416., ал. 1 от Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V работодателят с писмена заповед определя лице или лица с трета квалификационна група от електротехническия персонал, които следят за изправността на ръчните електрически инструменти, преносимите лампи и трансформатори и ежемесечно извършват визуални проверки на здравината на корпусите, изправността на изолацията на ръкохватките, състоянието на захранващите кабели и здравината на щепселните съединения.

Дневник на ръчните електрически инструменти

Резултатите от проверките се отразяват в специален дневник на ръчните електрически инструменти, който съдържа най-малко следните данни:

 • дата на проверката,
 • наименование на проверяваното изделие,
 • фабричен (инвентарен) номер,
 • резултат от проверката,
 • име и подпис на проверяващия.
Дневник на ръчните електрически инструменти
Дневник на ръчните електрически инструменти

Термини

 • ръчни електрически инструменти са инструментите с електрическо захранване, които при работа се държат с ръце (ръка); към тях се отнасят ръчни бормашини, флексове, поялници и др.;
 • преносими електрически инструменти са инструментите с електрическо захранване, премествани по време на работа, без отсъединяване от електрическото захранване;
 • преносими лампи са лампите (нажежаеми или газоразрядни) в защитен корпус, окачвани или държани в ръка по време на работа
 • преносими трансформатори са трансформаторите за безопасно свръхниско напрежение или за защитно разделяне, с номинално захранващо напрежение не по-високо от 400 V, премествани по време на работа, без отсъединяване от електрическото захранване.От трансформатори за безопасно свръхниско напрежение обикновено се захранват преносими лампи, ръчни инструменти и други подобни. Към преносимите трансформатори се отнасят някои типове заваръчни трансформатори, зарядни устройства за акумулатори и др.

Няма изискване за прошнуроване и прономероване на Дневника.

Лице, което извършва проверките

Лицето, което извършва проверките, трябва да има трета квалификационна група по електробезопасност, като за придобиването й се изискват:

 1. знания по електротехника, теоретични и практически познания по електрообзавеждането;
 2. ясна представа за опасностите и пораженията от електрическия ток при работа по електрообзавеждането;
 3. знания по общите и специфични правила за безопасност, мерките за защита и ползването на предпазни средства;
 4. знания по правилата за допускане до работа с наряд и способност за осъществяване надзор на лица с по-ниска квалификационна група;
 5. практически умения за оказване на първа долекарска помощ на поразен от електрически ток.

Образци на документи в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

В онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ще намерите следните образци на документи с възможност за изтегляне:

Подобни статии:

20 мнения за “Как се води Дневник на ръчните електрически инструменти”

 1. Здравейте г-жо Илиева,
  При проверка на строителен обект предоставих Дневник за проверка на Ел.инструменти.В последващата среща е Инспекция по труда ни бе направено предписание да включим в дневника удължители и разклонители.Моля, за Вашето становище, те ел.инстеъменти ли са, подлежат на вписване и проверка?
  Н.Иванова

  • Здравейте,

   Съгласно чл. 416 на Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V се извършват проверки и се води дневник за проверките на ръчните електрически инструменти, преносимите лампи и трансформатори – определенията за всяко от тях са в чл. 398 на същия правилник.

   Лично моето мнение е, че удължителите и разклонителите не попадат в обхвата на нието едно от определенията и контролът им чрез вписване в дневника е добра практика.

   Все пак, не трябва да се забравя, че всяко използвано оборудване трябва да бъде изправно и силно препоръчвам да се направи оглед и проверка на всички използвани удължители/разклонители на обекта, тъй като има голяма вероятност контролиращият да е установил, че се
   използват увредени или неотговарящи на изискванията за безопасност разклонители и удължители, което е довело до предписанието.

   Ако искате да се запознаете и с други мнения на колеги, поставила съм въпроса в нашата фейсбук група:
   https://www.facebook.com/groups/zbuteu/

 2. Здравейте ,г-жо Илиева.Въпросът ми е следния:
  бракува се ръчен ел. инструмент със съответният инв. номер .
  Какво се случва с този номер- отпада или се зачислява нов инструмент с този номер? Благодаря предварително

 3. Здравейте инж.Илиева,
  ако обственика на фирмата е с нужната квалификация може ли да назначи себе си за ежемесечна проверка на ръчните ел.инструменти?! И на какъв договор като проверката се прави веднъж в месеца за два часа?!

  • Здравейте, моето мнение е, че няма проблем собственика на фирмата да извършва проверките при положение, че има необходимата квалификация.
   По какъв начин точно ще стане това, е въпрос на Ваше решение – може да си бъде и просто заповед. Ако желае да си определи възнаграждение, то това вече е от компетентността на счетоводителите.

 4. Здравейте. Поставената примерна заповед за назначаването на такъв човек актуална ли е като бланка ?

  Благодаря Ви

 5. Здравейте!
  Интересува ме дали е възможно Пожаро-известителната инсталация да се обслужва от вътрешен човек от фирмата или задължително от специализиран орган?
  Освен това при извършване на огневи работи-задължително ли е документите в дневника за огневи работи, да се регистрират от външен орган по пожарна безопасност?

  • Здравейте,

   В чл. 22 (6) на Наредба № 8121з-647 е касано, че се допуска дейностите по ежедневно, ежеседмично и ежемесечно поддържане и обслужване (ако такива се изискват съгласно инструкциите за експлоатация на производителя или стандартите по ал. 1 – 4) на пожарните кранове, на системите за управление на дим и топлина, на ПИС, ПГС и СГУ (с изключение на ежемесечното обслужване на системите по ал. 1, т. 3) да се извършват от собственика (ръководителя) на обекта или от лица, определени със заповедта по чл. 6, ал. 1, т. 3.

   Останалите дейности трябва да бъдат извършвани от търговец, получил разрешение за осъществяване на тази дейност по реда на ЗМВР.
   Ако фирмата има разрешение да изпълнява дейности като търговец по поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения, то тогава можете сами да извършвате цялостното обслужване.

 6. Здравейте,

  проверяващите може ли да са няколко при условие, че имат необходимата квалификационна група и може ли лицето да проверява собствените си инструменти?

  • Здравейте,

   В Правилника е записано, че се определя/т лице или лица, т.е. няма ограничение и проверяващите може да са повече от 1.
   Лицето може да проверява инструментите, които използва, щом е с необходимата квалификация.

 7. Здравейте. Ако лицето извършващо проверките е от външна фирма, какво трябва да има като документация, за да може да извършва тези проверки.

  • Здравейте,

   за целта е необходим договор за тази услуга и да Ви предоставят доказателства за изискваната квалификационна група на лицето, което ще извършва проверките.

 8. Допустимо ли е работници да използват собствени ръчни ел. инструменти. Следва ли да подлежат на проверка и да се водят в дневника.

  • Здравейте,

   Моето мнение е, че е допустимо при документиране на това чрез договор за наем на оборудването или по друг начин, за който обаче юрист или колега с опит би могъл да каже по-подробно.

   В този случай, според мен, ще се появи и ангажимента за извършване на ежемесечните проверки.

 9. Здравейте,
  Инструментите които не се използват и се държат в склад, трябва ли да им се извършва месечна проверка и да се описват в дневника?

  • Здравейте, в нормативната база не се посочват изключения, но все пак се отнася до използвани електроинструменти. Ако те са в склада без никакви други обозначения и ограничения, това означава, че могат да бъдат използвани и съответно би трябвало да преминават съответната проверка. Ако можете категорично да ограничите възможността тези инструменти да бъдат използвани и да са обозначени като такива, които не се използват, то моето мнение е, че в този случай не е необходима проверка.

 10. Здравейте,
  в наредбата пише: Лицето, което извършва проверките, трябва да има трета квалификационна група по електробезопасност…
  Въпросът ми е: Проверката може ли да се извършва от лице с 5та квалификационна група?

  Благодаря Ви!

  Поздрави
  Галина Валявичарска

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.