Как се води Дневник на ръчните електрически инструменти

Съгласно чл. 416., ал. 1 от Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V

работодателят с писмена заповед определя лице или лица с трета квалификационна група от електротехническия персонал, които следят за изправността на ръчните електрически инструменти, преносимите лампи и трансформатори и ежемесечно извършват визуални проверки на здравината на корпусите, изправността на изолацията на ръкохватките, състоянието на захранващите кабели и здравината на щепселните съединения.

Какво подлежи на проверка

Макар че сме свикнали да го наричаме „дневник на ръчните електрически инструменти“, проверките обхващат по-голям набор оборудване.

 • На първо място това са, разбира се, ръчните електрически инструменти – това са инструментите с електрическо захранване, които при работа се държат с ръце (ръка);. В правилника като примери са посочени ръчни бормашини, флексове и поялници.

При проверките не е задължително да се включат акумулаторните и пневматични инструменти.

 • Втората група оборудване в обхвата на проверките са преносимите електрически инструменти –  инструментите с електрическо захранване, премествани по време на работа, без отсъединяване от електрическото захранване.
 • Преносимите трансформатори са друго оборудване, което трябва да бъде в обхвата на месечните проверки. Съгласно определението в правилника, това са трансформаторите за безопасно свръхниско напрежение или за защитно разделяне, с номинално захранващо напрежение не по-високо от 400 V, премествани по време на работа, без отсъединяване от електрическото захранване.От трансформатори за безопасно свръхниско напрежение обикновено се захранват преносими лампи, ръчни инструменти и други подобни. Към преносимите трансформатори се отнасят някои типове заваръчни трансформатори, зарядни устройства за акумулатори и др.
 • Това, което най-често се забравя при месечните проверки са преносимите лампи – нажежаеми или газоразрядни в защитен корпус, окачвани или държани в ръка по време на работа.

Вижте и нашата статия:

Ръчни електрически инструменти под прикритие

Удължители и разклонители

В нормативните изисквания, свързани с електробезопасност, няма изискване да се извършват подобни проверки на разклонителите и удължителите.

Това, обаче, води до чести случаи, когато се използват удължители, които не се проверяват, но не е нужно да си специалист, за да видиш, че те създават висок риск от поражение от електрически ток.

Поради това е добра практика и силно препоръчително удължителите и разклонителите да бъдат включени в месечните проверки.

Дневник на ръчните електрически инструменти

Резултатите от проверките се отразяват в специален дневник, който съдържа най-малко следните данни:

 • дата на проверката,
 • наименование на проверяваното изделие,
 • фабричен (инвентарен) номер,
 • резултат от проверката,
 • име и подпис на проверяващия.

Няма изискване за прошнуроване и прономероване на Дневника.

Проверките не бива да бъдат формални! Често при наши одити дневникът е прилежно попълнен, а на работните места се виждат повредени инструменти.

При контролни обходи от длъжностното лице по безопасност и здраве при работа, е необходимо да се обърне внимание на проверяващото лице, както и на работещите.

Проверки преди работа

Независимо от месечните проверки, в чл. 413 на правилника е посочено, че „Преди започване на работа лицата, използващи ръчни електроинструменти, преносими лампи и трансформатори:

 1. извършват оглед на целостта на изолацията на инструмента и захранващия кабел и проверяват изправността им чрез пускане на празен ход;
 2. освобождават работното място от странични предмети, пречещи на работата;
 3. осигуряват достатъчно незаслепяващо осветление;
 4. осигурят и проверяват средствата за индивидуална защита;
 5. проверяват наличието на защитен кожух, обграждащ абразивните дискове.“

Препоръчително е това да се припомня по време на периодичния инструктаж.

Лице, което извършва проверките

Лицето, което извършва проверките, трябва да има трета квалификационна група по електробезопасност, която се потвърждава на всеки две години.

За придобиването й се изискват:

 1. знания по електротехника, теоретични и практически познания по електрообзавеждането;
 2. ясна представа за опасностите и пораженията от електрическия ток при работа по електрообзавеждането;
 3. знания по общите и специфични правила за безопасност, мерките за защита и ползването на предпазни средства;
 4. знания по правилата за допускане до работа с наряд и способност за осъществяване надзор на лица с по-ниска квалификационна група;
 5. практически умения за оказване на първа долекарска помощ на поразен от електрически ток.

Примерна заповед и образец на дневник

Примерна заповед и образец на дневник за проверки на ръчните и преносими електрически инструменти ще намерите в нашата платформа ЗБУТ Норми и Практика:

Заповед за определяне на лице, което да прави проверки на ръчните и преносими ел. инструменти и дневник

📖 ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

📙 Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА Организация на вътрешнофирмено обучение за първа квалификационна група по електробезопасност
🔗 Кой може да провежда обученията за квалификационна група за работа до 1000 V
🔗 Кога работодателят може да бъде и енергетик

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

26 мнения за “Как се води Дневник на ръчните електрически инструменти”

 1. Здравейте, ако някои от инструментите са с изтрит фабричен номер и нямат инвентарен номер, т.е. не са заприходени поради ниска стойност и са изписани за обект, мога ли да им дам произволен номер?

  Отговор
  • Здравейте,
   Идеята на записа на номера е да има проследяемост, така че дори да им дадете произволен номер, няма да има проблем. Този номер, обаче, трябва да го има видим и на инструмента, за да може да се провери по всяко време дали за него има документирана проверка.

   Отговор
 2. Здравейте ,
  Винтовертите ,които са на батерия попадат ли под смисъла на тази наредба като инстументи които трябва периодично да се проверяват и вписват в дневника .

  Благодаря предварително.

  Отговор
   • Здравейте, след като акумулаторните ръчни електрически инструменти не попадат в обхвата за периодичен контрол, то зарядните устройства на батериите на акумулаторните инструмент и попадат ли?

    Отговор
    • Здравейте,
     Лично моето мнение е, че не попадат, тъй като считам, че не отговарят на определението за „ръчен електрически инструмент“ или „преносим електрически инструмент“ в правилника.
     Длъжна съм, обаче, да кажа, че са възможни и други тълкувания, а и от гледна точка на безопасната експлоатация, не бива да ги изключваме от проверки, свързани с целостта на захранващия кабел (дори и да не ги правим ежемесечно и да ги вписваме в дневника; възможно е да има записано условие в инструкцията за безопасна работа,че преди употреба трябва да се провери).

 3. Здравейте г-жо Илиева,
  При проверка на строителен обект предоставих Дневник за проверка на Ел.инструменти.В последващата среща е Инспекция по труда ни бе направено предписание да включим в дневника удължители и разклонители.Моля, за Вашето становище, те ел.инстеъменти ли са, подлежат на вписване и проверка?
  Н.Иванова

  Отговор
  • Здравейте,

   Съгласно чл. 416 на Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V се извършват проверки и се води дневник за проверките на ръчните електрически инструменти, преносимите лампи и трансформатори – определенията за всяко от тях са в чл. 398 на същия правилник.

   Лично моето мнение е, че удължителите и разклонителите не попадат в обхвата на нито едно от определенията и контролът им чрез вписване в дневника е добра практика.

   Все пак, не трябва да се забравя, че всяко използвано оборудване трябва да бъде изправно и силно препоръчвам да се направи оглед и проверка на всички използвани удължители/разклонители на обекта, тъй като има голяма вероятност контролиращият да е установил, че се използват увредени или неотговарящи на изискванията за безопасност разклонители и удължители, което е довело до предписанието.

   Ако искате да се запознаете и с други мнения на колеги, поставила съм въпроса в нашата фейсбук група:
   https://www.facebook.com/groups/zbuteu/

   Отговор
 4. Здравейте ,г-жо Илиева.Въпросът ми е следния:
  бракува се ръчен ел. инструмент със съответният инв. номер .
  Какво се случва с този номер- отпада или се зачислява нов инструмент с този номер? Благодаря предварително

  Отговор
 5. Здравейте инж.Илиева,
  ако обственика на фирмата е с нужната квалификация може ли да назначи себе си за ежемесечна проверка на ръчните ел.инструменти?! И на какъв договор като проверката се прави веднъж в месеца за два часа?!

  Отговор
  • Здравейте, моето мнение е, че няма проблем собственика на фирмата да извършва проверките при положение, че има необходимата квалификация.
   По какъв начин точно ще стане това, е въпрос на Ваше решение – може да си бъде и просто заповед. Ако желае да си определи възнаграждение, то това вече е от компетентността на счетоводителите.

   Отговор
 6. Здравейте. Поставената примерна заповед за назначаването на такъв човек актуална ли е като бланка ?

  Благодаря Ви

  Отговор
 7. Здравейте!
  Интересува ме дали е възможно Пожаро-известителната инсталация да се обслужва от вътрешен човек от фирмата или задължително от специализиран орган?
  Освен това при извършване на огневи работи-задължително ли е документите в дневника за огневи работи, да се регистрират от външен орган по пожарна безопасност?

  Отговор
  • Здравейте,

   В чл. 22 (6) на Наредба № 8121з-647 е касано, че се допуска дейностите по ежедневно, ежеседмично и ежемесечно поддържане и обслужване (ако такива се изискват съгласно инструкциите за експлоатация на производителя или стандартите по ал. 1 – 4) на пожарните кранове, на системите за управление на дим и топлина, на ПИС, ПГС и СГУ (с изключение на ежемесечното обслужване на системите по ал. 1, т. 3) да се извършват от собственика (ръководителя) на обекта или от лица, определени със заповедта по чл. 6, ал. 1, т. 3.

   Останалите дейности трябва да бъдат извършвани от търговец, получил разрешение за осъществяване на тази дейност по реда на ЗМВР.
   Ако фирмата има разрешение да изпълнява дейности като търговец по поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения, то тогава можете сами да извършвате цялостното обслужване.

   Отговор
 8. Здравейте,

  проверяващите може ли да са няколко при условие, че имат необходимата квалификационна група и може ли лицето да проверява собствените си инструменти?

  Отговор
  • Здравейте,

   В Правилника е записано, че се определя/т лице или лица, т.е. няма ограничение и проверяващите може да са повече от 1.
   Лицето може да проверява инструментите, които използва, щом е с необходимата квалификация.

   Отговор
 9. Здравейте. Ако лицето извършващо проверките е от външна фирма, какво трябва да има като документация, за да може да извършва тези проверки.

  Отговор
  • Здравейте,

   за целта е необходим договор за тази услуга и да Ви предоставят доказателства за изискваната квалификационна група на лицето, което ще извършва проверките.

   Отговор
 10. Допустимо ли е работници да използват собствени ръчни ел. инструменти. Следва ли да подлежат на проверка и да се водят в дневника.

  Отговор
  • Здравейте,

   Моето мнение е, че е допустимо при документиране на това чрез договор за наем на оборудването или по друг начин, за който обаче юрист или колега с опит би могъл да каже по-подробно.

   В този случай, според мен, ще се появи и ангажимента за извършване на ежемесечните проверки.

   Отговор
 11. Здравейте,
  Инструментите които не се използват и се държат в склад, трябва ли да им се извършва месечна проверка и да се описват в дневника?

  Отговор
  • Здравейте, в нормативната база не се посочват изключения, но все пак се отнася до използвани електроинструменти. Ако те са в склада без никакви други обозначения и ограничения, това означава, че могат да бъдат използвани и съответно би трябвало да преминават съответната проверка. Ако можете категорично да ограничите възможността тези инструменти да бъдат използвани и да са обозначени като такива, които не се използват, то моето мнение е, че в този случай не е необходима проверка.

   Отговор
 12. Здравейте,
  в наредбата пише: Лицето, което извършва проверките, трябва да има трета квалификационна група по електробезопасност…
  Въпросът ми е: Проверката може ли да се извършва от лице с 5та квалификационна група?

  Благодаря Ви!

  Поздрави
  Галина Валявичарска

  Отговор