Кога работодателят може да бъде и енергетик

Преди време, когато правих справка за изискванията за периодичност на измерванията по електробезопасност, стигнах и до т. нар. импеданс. Една от опциите беше, че периодичността се определя от енергетика.

Това ме озадачи – често от инспекция по труда изрично се търсеше заповед от работодателя (а не от енергетика) за определяне на периодичността на контрол на импеданса, пък и ми се струваше невероятно във всеки офис да трябва да се определя енергетик.

Разбира се, скоро намерих разрешението на моето озадачение. Днес пък реших да споделя с вас тази информация, тъй като макар и с отговор, все още у мен остават някои въпроси и чувството, че има противоречие между два нормативни акта. Но преценете сами.

Изисквания за енергетик, съгласно Наредба № 16-116/8.02.2008 г.

В Наредба № 16-116/8.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането се казва, че „енергетик може да не се назначава, когато електрическите уредби и съоръжения са за напрежение до 1000 V и потребителите не извършват производствена дейност“ (чл.8, ал. 5).

В този случай, задълженията му се възлагат на лице от управленския персонал, което може и да не е със специално образование, но трябва да е преминало обучение и проверка на знанията съгласно наредбата.

Нека все пак спомена, че „наредбата се прилага за електрически уредби и мрежи с напрежение до 220 kV, осветителни уредби, кондензаторни уредби, акумулаторни уредби и други електрически съоръжения, елементи на енергообзавеждането“. Енергетикът е отговорното лице, пряко изпълняващо задълженията по организация и провеждане на техническата експлоатация на енергообзавеждането.

Изисквания за енергетик, съгласно Правилника за БЗР по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V

В чл. 67 на Правилника се казва, че работодателят е длъжен да назначи лице, отговорно за електрообзавеждането (енергетик), което отговаря за изправното състояние и безопасната експлоатация на електрообзавеждането, има електротехническа подготовка и е преминало обучение и проверка на знанията по определения в правилника ред.

Съгласно Правилника допуска се да не се назначава енергетик за:

 1. потребители, които не извършват производствена дейност или електрообзавеждането им включва главно разпределително табло, осветителна уредба, офис и бяла техника, игрална, развлекателна и друга подобна техника, ръчни преносими електрически уреди и инструменти, както и стационарни малки единични машини и съоръжения; в такъв случай отговорността за безопасната експлоатация на електрообзавеждането е на потребителя;
 2. потребители, които извършват неголяма производствена дейност с използването на електродвигатели, стационарни инструментални машини, електронагревателни пещи и апарати, хладилни уредби, преси, агрегати за собствено електрозахранване и други подобни, за напрежение само до 1000 V; в такъв случай отговорността за безопасната експлоатация на електрообзавеждането е на работодателя/собственика при условие, че е преминал обучение по този правилник, положил изпит и придобил не по-ниска от трета квалификационна група.

Лично аз изпитвам неувереност в тълкувание на разликата между потребител – споменат като отговорен в първата точка и работодател/собственик – отговорен, съгласно втората точка.

Съгласно определението в Правилника

“потребител на електрическа енергия” е всяко предприятие, което използва електрическа енергия и електрообзавеждането му е присъединено към електрическа мрежа.

В този смисъл за мен потребител е равносилно на работодател. Ако е равнозначно обаче, защо в двата случая са използвани два различни термина?

Във втория случай, работодател и собственик са посочени като синоними с наклонената черта. Да, обаче работодателят може да е различно лице от собственика. Често дори производства са в помещения под наем и енергообзавеждането се поддържа от наемодателят. Кой тогава има ангажиментите като енергетик – работодателят или собственика-наемодател?

Заповед за определяне на отговорно лице за техническата експлоатация на енергообзавеждането, когато е допустимо да не се назначи енергетик

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

8 мнения за “Кога работодателят може да бъде и енергетик”

 1. Здравейте отново,
  Както споменах в предния си пост, не трябва да очакваме от специализиран правилник да дава отговори на въпроси извън обсега си (фирма наела павилион за вестници, който се захранва от ел.табло в помещение, принадлежащо на собственик в друг град, отдал го за общо ползване на две други фирми… последният да затвори вратата, както се казва в анекдота :).
  Правилникът и наредбата задават изискването електрообзавеждането да бъде безопасно, което се постига с регламентираните му поддръжка и обслужване. И дават схемата – ако има работодател, да отговаря той, ако няма – отговаря някое от лицата, потребяващи енергия.
  Къде е мястото на собственика – ами според обстоятелствата… И сключения договор…
  Моето тълкуване за някои хипотези (е, не съм юрист):
  Ако работодателят наеме самостоятелен цех, сграда, логично е да се ангажира и поддръжката на електрообзавеждането. И това би трябвало да се регламентира в договора за наемането.
  Ако друг работодател наеме няколко клетки в мол, захранвани от табло извън клетките, логично е поддръжката да е на собствениците на мола, които да разполагат с необходимия персонал. Аналогично, ако фирма / адвокатска кантора наеме офис в бизнесцентър, например.
  А ако 100 художника наемат общо ателие? И тук би трябвало да се договорят със собственика. Той се дърпа? Ще трябва да отговарят те – или някой да се ограмоти по ел.безопасност, или да си наемат лице / фирма, или… да си търсят друго ателие…

  Отговор
 2. Здравейте, инж. Недев,
  благодаря Ви за включването. Във връзка с втората част на коментара Ви у мен възникнаха няколко въпроса.
  Дали ще става въпрос за кафене, фризьорски салон или стругарска работилница, винаги е възможно да работи само собственик/собственици и да няма работещи или пък работодател и работещи. Т.е. не може да се търси връзка между групите и наличието или липсата на работодател, тъй като не е направено разделение например на лица без наети работещи и лица с наети работещи, а разделението е по обема на производствената дейност и използван оборудване.
  Казвате също и, цитирам: „Така са и наречени – потребители и отговорността за електрообзавеждането е на съответното работещо лице.“ Това означава ли, че Вашето тълкувание, че става въпрос само за група, в която винаги има само едно работещо лице? Ако има офис с 100 работещи в него, отговорността е на потребителя, който е…всички работещи лица, собственика на сградата, работодателят? Ако можете да дадете конкретен отговор на този въпрос, ще съм Ви благодарна.
  По отношение на собственик/работодател – не разбрах. Аз съм собственик на помещението и оборудването, което съм дала под наем на фирма „N“. Кой е отговорен – аз като собственик или работодателят фирма N?

  Отговор
 3. Преди да сравняваме отделни термини в специализирана нормативна база, като тази по електробезопасност, е добре да разберем философията на документите. Наредба 16-116 е обща и касае енергообзавеждането. Засяга разпределителни уредби, подстанции, електропроводи, заземителни и кондензаторни уредби и т.н. Насочена е основно към предприятия (не случайно доста членове там започва с „ръководителят на предприятието…“) и затова изисква професионално образование и квалификация на персонала (чл. 12). Е, има и изключения, споменати в чл. 8, ал. 5 и 6, и за тях специално образование не се изисква. Тоест няма противоречие между чл. 12 и чл. 8.
  Тези изключения са разгледани по-подробно в „нисковолтовия“ правилник. Там също има разделение – в едната група са например игрални зали, фитнес салони, адвокатски кантори, фризьорски салони, кафенета и мн.др., между които единственото общо е, че потребяват електроенергия. Така са и наречени – потребители и отговорността за електрообзавеждането е на съответното работещо лице. Във втората група е производствената дейност, която най-често предполага наличие на работодател и работещи. Тук отговаря работодателят. А ако Иван е собственик на стругарска, шивашка, хлебарска и т.н. работилница, отговаря той – собственикът. И едните, и другите имат право на избор – да се изучат (придобиване на кв.група), или да си наемат специалист (чл. 69 от правилника). С това нещата са изяснени принципно.
  Сигурно има и десетки частно-специфични случаи, но едва ли някъде съществува нормативен документ, който може да обхване всичко, за което се сетим…

  Отговор
 4. По въпроса за потребителя и работодателя, моето мнение е следното. Потребител и работодател са два различни субекта. Потребител е собственика на енергообзавеждането, по-скоро самата мощност потребява. Той може да бъде работодател ако има нает персонал, но може и да не е работодател ако няма нает персонал. Собственикът може да отдаде мощността за ползване на друго лице, което също може да е или да не е работодател. В този смисъл потребителят е един, докато работодателите може да са различни. Отговорност за осигуряване на здраве и безопасност при работа носи работодателя, затова мисля, че и ангажимента за енергитик е негов.

  Отговор
 5. Ето още едно противоречие:
  Наредба №16-116
  чл. 8, ал.5 „…..задълженията му се възлагат на лице от управленския персонал, което може и да не е със специално образование, но трябва да е преминало обучение и проверка на знанията съгласно наредбата“.
  чл. 12, ал.1 „За работа по енергообзавеждането се допускат лица с професионално образование и квалификация и преминали подготовка за изпълняваната работа …“

  Отговор
 6. След като магазин за дрехи се намира в помещение в нова сграда и е наемател, има и Протоколи за замервания, не може ли да се основе на „Чл. 68. Допуска се да не се назначава енергетик за:
  1. потребители, които не извършват производствена дейност или електрообзавеждането им включва главно разпределително табло, осветителна уредба, офис и бяла техника …“ и да НЕ назначава енергетик?!

  Отговор
 7. Според мен, не е необходимо специално да се назначава енергетик, но пък обърнете внимание, че има изискване задълженията му се възлагат на лице от управленския персонал, което може и да не е със специално образование, но трябва да е преминало обучение и проверка на знанията съгласно наредбата.

  Отговор
 8. Необходим ли е енергетик за Общинска администрация? Има назначени ел.техници ,които поддържат улично осветление и сфетофарни уредби .

  Отговор
Подарете си спокойствие със
една година
ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
Получаваш и 3 безплатни обучения