Периодичност на измерванията по електробезопасност

Докато за измерванията на факторите на работната среда сроковете най-често са с периодичността на оценката на риска, за периодичните проверки свързани с електробезопасността са поставени конкретни срокове. В тази статия ще се спрем на три от тях.

Импеданс на защитния контур “фаза – защитен проводник”

За стационарните електрически уредби импедансът на защитния контур “фаза – защитен проводник” или “фаза – проводник PEN” се измерва и оценява с периодичност, определена:

 1. в проекта за електрическата уредба или за съответната част от нея;
 2. във вътрешни инструкции, които отразяват специфичните особености на отделни приемници на електрическа енергия, както и след основен ремонт на уредбите;
 3. от енергетика – но най-малко веднъж на пет години.

За електрическите уредби с временен характер на монтаж и експлоатация импедансът на защитния контур “фаза – защитен проводник” или “фаза – проводник PEN” се измерва и оценява:

 1. при всяко първоначално въвеждане в експлоатация на уредби, съоръжения, машини, апарати, инсталации и др.;
 2. след всяко преместване и въвеждане в експлоатация на ново работно място на съоръжения, машини, апарати и др.;
 3. след ремонти и преустройства, оказващи влияние върху ефективността на зануляването.

Заземителна уредба

Техническото състояние на заземителната уредба се проверява периодично в обхват и срокове, определени от енергетика.

Периодичните проверки включват:

 1. външен оглед на видимите части на заземителната уредба;
 2. оглед за целостта на веригите между заземителя и заземените съоръжения и отстраняване на прекъсвания и лоши контакти;
 3. оглед на местата за присъединяване на преносими заземители в стационарни електрически уредби;
 4. оглед на маркировката на заземителите, на заземителните и защитните проводници, на заземителните и защитните клеми;
 5. проверка на съединенията на заземителната уредба с естествените и изкуствените заземители;
 6. измерване на съпротивлението на заземителите спрямо земя – сроковете за това измерване са съгласно проекта на съответната заземителна уредба, но не по-дълги от една година;
 7. измерване на съпротивлението на неутралния проводник спрямо земя – в мрежи с директно заземен звезден център, в които се използва зануляване. Сроковете за това измерване са съгласно проекта на съответната електрическа уредба, но не по-дълги от пет години;
 8. проверка за състоянието на пробивните предпазители;
 9. проверка за степента на корозиране на намиращите се в земята елементи на заземителната уредба чрез разкопаване – извършват се съгласно проекта на съответната заземителна уредба, но в срокове не по-дълги от 10 години.

Извънредни проверки на съединенията на заземителната уредба с естествените и изкуствените заземители и измерване на съпротивлението им спрямо земя се извършват след всеки техен ремонт.

Извънредни проверки на пробивните предпазители се извършват при всеки ремонт на съоръженията или при преместването им.

Мълниезащитна уредба

За всяка мълниезащитна уредба в експлоатация се извършват периодични и извънредни проверки за установяване на техническото й състояние.

Сроковете за извършване на периодични проверки на мълниезащитните уредби и техният обхват се определят в проекта съобразно експлоатационните условия. Те не могат да бъдат по-дълги от:

 • една година – за сгради и външни съоръжения от първа категория на мълниезащита и за мълниезащитни уредби от клас I (за ниво на мълниезащита І);
 • две години – за сгради и външни съоръжения от втора категория на мълниезащита и за мълниезащитни уредби от клас II (за ниво на мълниезащита ІІ);
 • три години – за сгради, външни съоръжения и открити пространства от трета категория на мълниезащита и за мълниезащитни уредби от клас III (за нива на мълниезащита ІІІ и ІV).

За да разберете каква категории на мълниезащита в сградата,  вижте чл. 12, ал. 1 на Наредба № 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства

Периодичните проверки включват най-малко:

 • визуален преглед за състоянието на мълниеприемниците и токоотводите;
 • измерване на съпротивлението на заземителите.
📖 ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

📙 Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА Ръководство за необходимите измервания на фактори на работната среда и по електробезопасност и тяхната периодичност
🔗 Как да освободим пострадал от действието на електрическия ток
🔗 Каква документация трябва да имаме за енергообзавеждането

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

10 мнения за “Периодичност на измерванията по електробезопасност”

 1. Нуждая се от проверка на мълниезащитата на детско заведение. Извършвате ли такава услуга и на каква цена?

  Отговор
 2. Каква е периодичността на измерване зануляването на контактите в детска градина?

  Отговор
  • Здравейте,

   Това е измерването „Импеданс на защитния контур “фаза – защитен проводник” или “фаза – проводник PEN”. Срокът, съответно, и то е максимум на 5 години, освен ако е проекта на електерическата уредба не е записан друг по-малък.

   Отговор
 3. Здравейте , казвам се Веселин Ковачев и съм домоуправител на вход от блок във В.Търново. Във връзка с пожара на блока в гр.Дряново имам следното питане –
  1. Няма никаква документация каква заземителна инсталация е използвана при строителството на блока.
  2 При извършваните ремонти на покрива са разбутвани заземяващите проводници .
  3.Никога не е извършвана проверка на заземяването. Не знам доколко е изправно.
  4. При пожара в Дряново се каза , че отговорен за изправността на гръмоотводната инсталация е домоуправителя. В момента търся в интернет кой е оторизиран / лицензиран да извършва такава проверка но не попадам на такива. Търся за В.Търново но не попадам.
  Моля ако имате някаква информация по въпроса кой и на каква цена извършва услугата периодична проверка на мълниезащита да ми я съобщите. Ако същите извършват и ремонт на мълниезащитата ще е добре. Благодаря Ви предварително.

  Отговор
  • Здравейте,
   Проверките на мълниезащита се извършват от акредитирани органи за контрол. Регистър на органите за контрол има в сайта на Българска служба по акредитация. При търсене за Велико Търново излезе един орган с акредитация за контрол на електрически уредби:

   Име: OРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С ПРИ ЕТРА-ЕЛ ООД
   Град: Велико Търново
   Пощенски код: 5000
   Адрес: ул. „Магистрална“ 3
   емайл: office@etra-el.com
   телефон: 062/63 89 81
   факс: 062/60 24 81

   http://www.nab-bas.bg/BasDocSearch/DetailInfo?id=67172&page=703&part=704

   Предполагам, че колегите от органа за контрол ще познават по-добре фирмите в региона, които могат да направят и ремонт.

   Отговор
 4. След отказ от акредитация ,имаме ли право да извършваме и контрол на електрозащитни предпазни средства /ръкавшици,боти ,килимчета/ и указатели ВН за съобствени нужди,ако не, то кой нормативен документ ни го забранява ?
  Имаме необходимине технически средства /калибрирани/и персонал с необходимата кв.група и пригодени помещения за тази цел.

  Отговор
  • Здравейте,
   честно казано, аз не знам в някой нормативен акт изрично да е посочено, че лабораторията за изпитване на електрозащитни средства трябва да бъде акредитирана.
   Най-добре е да се зададе въпроса към министъра на енергетиката, който дава указания по прилагане на Наредба 22 и правилниците.

   Отговор
 5. Здравейте,

  ежегодното измерване на вентилационните уредби бе изискване на чл. 56б от Закона за здравето, който е отменен с бр. 40 на ДВ от 2012 г.

  Няма промени в чл. 268 и чл. 269 от Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г.
  • една година – за съпротивлението спрямо земя на предпазното заземление;
  • пет години – за електрическата връзка между корпуса на защитавания потребител и предпазното заземление при защита от токове с нулева последователност;
  • пет години – за електрическата връзка между корпуса на защитавания консуматор и защитния прекъсвач за опасно напрежение, и отсъствието на електрическа връзка между корпуса на защитавания консуматор и предпазното заземление.

  Отговор
 6. Здравейте! Дефектнотоковите защити на какъв интервал трябва да се измерват? Остава ли срока от 5 години?
  При положение, че се забрани тютюнопушенето в заведения, трябва ли да се измерват вентилационните уредби пак ежегодно?
  Благодаря предварително!
  Мария Стоянова

  Отговор