Ръчни електрически инструменти под прикритие

flat-iron
Ръчни електрически инструменти под прикритие

Всички сме наясно, че ако в предприятието се използват ръчни електрически инструменти като бормашина, ъглошлайф, зеге и други подобни електроинструменти, възникват задължения по Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.

Тези задължения са посочени в Раздел ХIХ „Ръчни и преносими електрически инструменти, преносими лампи и трансформатори“ на Правилника, като по-конкретно чл. 416. посочва, че работодателят е длъжен с писмена заповед да определи едно или повече лица с трета квалификационна група, които да следят за изправността на ръчните електрически инструменти, преносимите лампи и трансформатори като ежемесечно извършват визуални проверки на здравината на корпусите, изправността на изолацията на ръкохватките, състоянието на захранващите кабели и здравината на щепселните съединения. Тези проверки се отразяват в специален дневник, за който няма образец, но е посочено минималното съдържание: дата на проверката, наименование на проверяваното изделие, фабричен (инвентарен) номер, резултат от проверката, име и подпис на проверяващия.

Тук бих искала да отбележа, че тези проверки не отменят задължението на всеки работещ преди започване на работа да извърши оглед на целостта на изолацията на инструмента и захранващия кабел и да провери изправността му чрез пускане на празен ход.

Има обаче едни други инструменти, които често забравяме и не включваме в понятието „ръчен електрически инструмент“, съответно и не подлагаме на изискваните проверки. Такива, например, са:

  • преносими електрически ножици в шивашките производства;
  • електрически ютии в производството на облекло и хотелиерството;
  • електрически сешоари, маши, преси и други подобни във фризьорството.

Ако се върнем на Правилника, в определението за ръчни електрически инструменти е записано, че това са инструментите с електрическо захранване, които при работа се държат с ръце (ръка). От тази гледна точка цитираните отговарят на определението. В тази посока е и становището, изразено от представител на Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в рубриката ‘Въпроси и отговори“ в официалния сайт на Министерство на труда и социалната политика:

Виолета Велинова:-Работя сама като фризьорка. ЕТ съм. Ползвам ръчни ел. инструменти като сешоар и машинка за подстригване. Отнасят ли се за мен разпоредбите на чл. 416 от Правилника за безопасност и здраве при работа по Електрообзавеждането с напрежение до 1000 V? Тоест трябва ли всеки месец да викам лице с трета квалификационна група и да водя дневник? Благодаря. Дата на задаване на въпроса:09.4.2014 г. 15:04:17

Уважаема госпожо Велинова, Съгласно чл. 416 от Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (ДВ, бр. 21 от 2005 г.), работодателят с писмена заповед определя лица с трета квалификационна група от електротехническия персонал, които следят за изправността на ръчните електрически инструменти, преносимите лампи и трансформатори и ежемесечно извършват визуални проверки на здравината на корпусите, изправността на изолацията на ръкохватките, състоянието на захранващите кабели и здравината на щепселните съединения. Резултатите от проверките се отразяват в специален дневник, който съдържа най-малко следните данни: дата на проверката, наименование на проверяваното изделие, фабричен (инвентарен) номер, резултат от проверката, име и подпис на проверяващия. Разпоредбата на чл. 416 от правилника е императивна и не предвижда изключения. (ВС)

Подобни статии:

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.