Ръчни електрически инструменти под прикритие

Всички сме наясно, че ако в предприятието се използват ръчни електрически инструменти като бормашина, ъглошлайф, зеге и други подобни електроинструменти, възникват задължения по Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.

Тези задължения са посочени в Раздел ХIХ „Ръчни и преносими електрически инструменти, преносими лампи и трансформатори“ на Правилника, като по-конкретно чл. 416. посочва, че работодателят е длъжен с писмена заповед да определи едно или повече лица с трета квалификационна група, които да следят за изправността на ръчните електрически инструменти, преносимите лампи и трансформатори като ежемесечно извършват визуални проверки на здравината на корпусите, изправността на изолацията на ръкохватките, състоянието на захранващите кабели и здравината на щепселните съединения.

Тези проверки се отразяват в специален дневник, за който няма образец, но е посочено минималното съдържание: дата на проверката, наименование на проверяваното изделие, фабричен (инвентарен) номер, резултат от проверката, име и подпис на проверяващия.

Как се води Дневник на ръчните електрически инструменти

Тук бих искала да отбележа, че тези проверки не отменят задължението на всеки работещ преди започване на работа да извърши оглед на целостта на изолацията на инструмента и захранващия кабел и да провери изправността му чрез пускане на празен ход.

Има обаче едни други инструменти, които често забравяме и не включваме в понятието „ръчен електрически инструмент“, съответно и не подлагаме на изискваните проверки. Такива, например, са:

  • преносими електрически ножици в шивашките производства;
  • електрически ютии в производството на облекло и хотелиерството;
  • електрически сешоари, маши, преси и други подобни във фризьорството.

Ако се върнем на Правилника, в определението за ръчни електрически инструменти е записано, че това са инструментите с електрическо захранване, които при работа се държат с ръце (ръка).

От тази гледна точка цитираните отговарят на определението.

В тази посока е и становището, изразено от представител на Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в рубриката ‘Въпроси и отговори“ в официалния сайт на Министерство на труда и социалната политика:

Виолета Велинова:-Работя сама като фризьорка. ЕТ съм. Ползвам ръчни ел. инструменти като сешоар и машинка за подстригване. Отнасят ли се за мен разпоредбите на чл. 416 от Правилника за безопасност и здраве при работа по Електрообзавеждането с напрежение до 1000 V? Тоест трябва ли всеки месец да викам лице с трета квалификационна група и да водя дневник? Благодаря. Дата на задаване на въпроса:09.4.2014 г. 15:04:17

Уважаема госпожо Велинова, Съгласно чл. 416 от Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (ДВ, бр. 21 от 2005 г.), работодателят с писмена заповед определя лица с трета квалификационна група от електротехническия персонал, които следят за изправността на ръчните електрически инструменти, преносимите лампи и трансформатори и ежемесечно извършват визуални проверки на здравината на корпусите, изправността на изолацията на ръкохватките, състоянието на захранващите кабели и здравината на щепселните съединения.

Резултатите от проверките се отразяват в специален дневник, който съдържа най-малко следните данни: дата на проверката, наименование на проверяваното изделие, фабричен (инвентарен) номер, резултат от проверката, име и подпис на проверяващия. Разпоредбата на чл. 416 от правилника е императивна и не предвижда изключения. (ВС)

Заповед за определяне на лице, което да прави проверки на ръчните и преносими ел. инструменти и дневник

 

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.