Видове съоръжения с повишена опасност

Видовете съоръжения с повишена опасност са изброени в Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията.

С наредбата се уреждат видовете съоръжения с повишена опасност (СПО), чийто технически надзор се осъществява от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) чрез Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ (ГД „ИДТН“), и видовете СПО, чийто надзор се осъществява от лица или структурнообособени части на предприятия или организации, получили лицензия за това.

СПО – технически надзор от ДАМТН

1.1. Стационарни котли:
1.1.1. Парни котли с топлинна мощност над 116,3 kW, работещи при свръхналягане на водната пара над 0,05 MPa;
1.1.2. Водогрейни котли с топлинна мощност над 116,3 kW, работещи при температура на нагрятата вода над 110° С;
1.1.3. Парни котли с органични топлоносители, при които налягането на парите при максималната допустима температура е по-голямо от 0,05 МРа над нормалното атмосферно налягане и на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100.

1.2. Стационарни метални съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на газовете или на парите при максималната допустима температура е по-голямо от 0,05 МРа над нормалното атмосферно налягане и на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100, с изключение на тези по т. 2.2.1 и 2.2.2.

1.3. Пълначни станции за пълнене на транспортируеми съоръжения под налягане със сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове.

1.4. Стационарни метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара с налягане над 8,0 MPa и гореща вода с температура над 450° С и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100.

1.5. Газови съоръжения и инсталации за природен газ и за втечнен въглеводороден газ:
1.5.1. Газопроводи, съоръжения и инсталации за природен газ, както следва:
1.5.1.1. Компресорни станции, преносни газопроводи и отклоненията от тях, газорегулиращи и газоизмервателни станции;
1.5.1.2. Разпределителни газопроводи и съоръженията към тях с изключение на тези по т. 2.4.1.2;
1.5.1.3. Газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове и табла, горивни уредби, газопроводи на бутилковите инсталации и други газови съоръжения с изключение на тези по т. 2.4.1.1;
1.5.2. Газови съоръжения, газопроводи, газови инсталации, горивни уредби, бутилкови инсталации и други газови съоръжения за втечнени въглеводородни газове с изключение на тези по т. 2.4.2.1.
1.5.3. Автомобилни газоснабдителни станции.
1.5.4. Пунктове за пълнене с втечнен въглеводороден газ на бутилки с обем до 5 dm3.

1.6. Товароподемни кранове с изключение на тези по т. 2.6.1.

1.7. Асансьори с изключение на тези по т. 2.7.

1.8. Висящи пътнически въжени линии.

1.9. Нефтопроводи, нефтопродуктопроводи и помпени станции.

СПО – технически надзор от лицензирани лица

2.1. Стационарни котли с топлинна мощност над 116,3 kW:
2.1.1. Парни котли, работещи при свръхналягане до 0,05 MРa включително;
2.1.2. Водогрейни котли, работещи при температура на нагрятата вода до 110° C включително.

2.2. Съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на газовете или парите при максималната допустима температура е по-голямо от 0,05 МРа над нормалното атмосферно налягане:
2.2.1. Стационарни метални съдове, на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100, както следва:
2.2.1.1. Метални съдове за флуиди от група 2, работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и температура на стените на съда до 200° С, на които произведението от обема в литри и максималното допустимо налягане в мегапаскали не превишава числото 4000;
2.2.1.2. Съдове в разпределителните уредби за напрежение в електрическите централи и подстанции;
2.2.1.3. Съдове, предназначени за съхраняване на флуиди от група 2, които се намират под налягане периодично при тяхното изпразване;
2.2.1.4. Колони за разделяне на газове при температура, по-ниска от минус 130° С, както и апаратите, непосредствено свързани с тях и образуващи едно съоръжение – топлообменници на разделителни колони, кондензатори – изпарители, изпарителни съдове, абсорбери, филтри и други;
2.2.1.5. Съдове за хладилни уредби;
2.2.1.6. Съдове за втечнени въглеводородни газове, предназначени за захранване с газ на газови съоръжения и инсталации по т. 2.4.2.1.
2.2.2. Стационарно монтирани бутилки за съхранение на втечнени, сгъстени или разтворени под налягане газове.
2.2.3. Резервоари, предназначени за транспортиране на вещества от клас 2 по ADR или RID.

2.3. Стационарни метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара с налягане от 0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща вода с температура от 110° С до 450° С включително и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100.

2.4. Газови съоръжения и инсталации за природен газ и за втечнен въглеводороден газ:
2.4.1. Газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ, както следва:
2.4.1.1. Газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове, газопроводи на бутилкови инсталации, газопроводи на сградни газови инсталации и други газови съоръжения, захранващи с природен газ газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради;
2.4.1.2. Разпределителни газопроводи на разпределителните дружества за природен газ и съоръженията към тях;
2.4.1.3. Автомобилни газови уредби за компресиран природен газ;
2.4.2. Газови съоръжения и инсталации за втечнен въглеводороден газ, както следва:
2.4.2.1. Съоръжения, газопроводи, газови инсталации, газорегулаторни пунктове, бутилкови инсталации, сградни газови инсталации и други газови съоръжения, захранващи с втечнен въглеводороден газ газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради;
2.4.2.2. Автомобилни газови уредби за втечнен въглеводороден газ.
2.4.3. Газови уреди.

2.5. Ацетиленови уредби – ацетиленови генераторни станции, ацетиленови генератори, ацетиленови бутилкови инсталации и стационарни ацетиленопроводи.

2.6. Повдигателни съоръжения:
2.6.1. Товароподемни кранове, както следва:
2.6.1.1. Бордови кранове, независимо от товароподемността им;
2.6.1.2. Товароподемни кранове с ръчно задвижване на механизма за придвижване, независимо от товароподемността им;
2.6.1.3. Товароподемни кранове извън посочените в т. 2.6.1.1 и 2.6.1.2 с товароподемност до 5 t включително.
2.6.2. Багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит.
2.6.3. Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища.
2.6.4. Електрически телфери, немонтирани на кранове.
2.6.5. Товарозахващащи органи – куки, грайфери, електромагнити, спредери и други, с които допълнително се оборудват повдигателните съоръжения.
2.6.6. Сменяеми товарозахващащи приспособления, окачени на товароподемната кука – сапани, клещи, траверси, вакуумни захващачи и др.
2.6.7. Подвижни работни площадки.

2.7. Асансьори и подемници:
2.7.1. Асансьори в жилищни сгради.
2.7.2. Товарни асансьори.
2.7.3. Товарни платформени асансьори.
2.7.4. Строителни товаро-пътнически подемници.

2.8. Въжени линии и ски-влекове:
2.8.1. Висящи товарни въжени линии.
2.8.2. Ски-влекове.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

12 мнения за “Видове съоръжения с повишена опасност”

 1. Здравейте,
  Въпросът ми е следният: Съд под налягане ( Налягане 1,1 МРа и Обем 200 л. ) към компресор за въздух СПО ли е? Проблемът е, че уредбата е оборудвана и с колела по шасито. Според собственика СН не е Стационарен според горецитираната Наредба, която определя реда за издаване на лицензии за осъществяване на ТН и затова не подлежи на ТН. Но според чл. 2 от НАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВОТО, БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ, според която се извършва ТН на СН, никъде не се цитира „стационарни“, а в чл. 3 точно се посочва за кого не се отнася наредбата, където също никъде не се посочва „стационарни“. Посочва се в Чл. 257. (1) (Изм.- ДВ,бр.99 от 2011 г.) Ползвателите на съоръжения под налягане по чл.2, т.1 – 6 са длъжни след монтирането на СТАЦИОНАРНИ съоръжения или придобиването на НЕСТАЦИОНАРНИ съоръжения, но преди пускането им в експлоатация, да ги регистрират пред органите за технически надзор. Т.е. за мен посоченият съд е СН подлежащ на технически надзор.

  Отговор
  • Здравейте,
   Честно казано, не мога да взема отношение по въпроса, тъй като не съм тесен специалист в областта на СПО и по-конкретно съоръженията под налягане.
   По такива спорни въпроси най-добре е да се попита ДАМТН (ако се попота орган за техническ надзор, може ад се получат различни мнение от различни органи).
   ДАМТН са дали възможност за задаване на въпроси на имейл damtn@damtn.government.bg
   От моя опит до момента, отговарят своевременно и акуратно.

   Отговор
 2. Здравейте,
  Желая да попитам: Работно оборудване, което идва с паспорт като Водогреен котел, но с мощност по-малка от 116,3 kW, като какво съоръжение може да се разглежда? По смисъла на Приложение№ 1 към чл.2 на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗАОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ (СПО) И ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА СЪОРЪЖЕНИЯТА не е котел-СПО. Но практиката ми в момента е показала, че такива съоръжения (котли) особенно на твърдо гориво са много опасни, като неправилният им монтаж, липса или неспазване на инструкукция за безопастна работа, включително и персонал, който поне да има атестаця за работа с такива котли е довел до експлозии с човешки и материални щети. Само НАРЕДБА № 7 ОТ 23 СЕПТЕМВРИ 1999 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА И ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАБОТНОТО ОБОРУДВАНЕ е достатъчна за изсквания ЗБУТ?

  Отговор
  • Здравейте,
   Както сам сте написал, описаният от Вас водогреен котел не попада в обхвата на Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане.
   За това оборудване остават изискванията на Наредба 7/1999 г.
   Искам да обърна внимание, че посочените в тази наредба изисквания не са никак малко, независимо от това, че доста колеги забравят за наличието им.
   Те включват изисквания за обучение както на персонала, който работи със съоръжението, така и на персонала, който извършва поддръжка, вкл. подходяща квалификация.
   Има изисквания относно периодични проверки и документиране на проверките, наличие на съответна документация, начин на работа и т.н.

   Отговор
   • Благодаря инж. Илиева,
    Собствениците и ползвателите на административни и обществени сгради и учреждения ги разглеждат като печки на твърдо гориво, чайници и пр. Обяснявам, че начинът на разсъждение не е правилен, защото давам примери дори и с камини с по малка мощност които водят до фатален край, а именно:

    1 . „Мъж е загинал при битов инцидент снощи в дома му в квартал Бистрец във Враца, при който е гръмнала камина с водна риза, съобщиха от Областната дирекция на МВР“. Съпругата на мъжа също е пострадала, но е без опасност на живота.Пострадалата жена е получила наранявания по главата и е настанена в хирургичното отделение на местната болница.
    2. 44-годишна жена загина трагично днес в къща за гости, намираща се в златаришкото село Росно, където гръмнала водната „риза“ на камина за твърдо гориво.
    3. Камина избухна в апартамент в жилищен блок 423 в к-с „Меден Рудник” около 13,15 часа в неделя, съобщиха от полицията. Пострадал е мъж на 31 години, който е с контузия на главата и в травматичен шок, жена на 32 години – с изгаряния по лицето и корема и охлузвания на единия крак, момче на 7 години – с интоксикация, мъж на 30 години – с изгаряния по лицето и рана на ръката и жена на 30 г. – с изгаряния по лицето и с интоксикация.

    Отговор
 3. Здравейте,
  искам да попитам във връзка с лицата, които трябва да са обучени за надзор и/или експлоатация – при нас ще се използват 2 кислородни бутилки за момента – трябва ли да имаме обучен човек за надзор или може да има само човек обучен за експлоатация? Бутилките ще се зареждат и монтират от фирмата доставчик.
  Изниква и още един казус – къде да се монтират бутилките – дали в помещението, където ще е машината или навън, под навес. Кратко описание на помещението – контейнер, височина около 2,3м, прозорците и вратите се отварят навътре. Облицован е с вид ламперия.

  Предварително благодаря за отговора!

  Поздрави

  Отговор
  • Здравейте,

   Първо възниква въпроса дали въобще тези бутилки трябва да бъдат поднадзорни – зависи дали влизат в обхвата на Чл. 2, т. 1 на наредбата.

   Дори и да влизат в обхвата, техническият надзор се извършва от лицензирани от ДАМТН фирми, т.е. няма да Ви трябва лице за надзор.

   По отношение на разполагането, изисквания за поставяне „в заключващи се шкафове на открито или в отделни производствени помещения“ има само към бутилковите инсталации, а съгласно § 1. , т. 18 от ДР на наредбата „Бутилкова инсталация“ е стационарна инсталация, захранвана с газ от три или повече бутилки. Т.е. не става въпрос за такава.

   Изискванията към бутилките, вкл. разполагането им е раздел IV на наредбата.

   Накрая бих искала да кажа, че аз не съм тесен специалист по отношение на съоръженията с повишена опасност, в частност съоръженията под налягане, и бих Ви препоръчала да се консултирате с такъв.

   Отговор също ще Ви дадат и на запитване (и по имейл) в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

   https://www.damtn.government.bg/vaprosi-i-otgovori/

   Важно е, обаче, да формулирате добре въпроса си.

   Отговор
 4. Здравейте!
  Имам въпрос относно СПО, а по-точно съдове под налягане (Бутилки със сгъстен въздух с налягане между 50 и 300 атм.)
  Имаме инспектор по технически надзор по СПО, който е минал първоначално обучение, има удостоверение за това и през 2 години преминава периодични опреснителни курсове. Интересува ме:
  1. Лицата който обслужват и работят с компресорите и бутилките какви документи трябва да притежават?
  2. Трябва ли да преминат някакви специализирани курсове по СПО или периодично обучение? (Защото аз имам дежурни огняри, който имат първоначално обучение, документ за огняри и всяка година преминават опреснителни курсове).
  3. Инспектора ми по СПО може ли да им провежда обучение и да издава документ, удостоверяващ, че тези лица имат право да експлоатират компресорите и бутилките?
  Благодаря ви предварително!
  С уважение: Иван Иванов

  Отговор
  • Здравейте,
   Отговорът е подготвен от инж. Петков, който води темата за съоръжения под налягане в нашето отворено обучение по ЗБУТ 2020 г. Трябва да се има предвид, че въпросът не е зададен със съвсем точна и ясна информация.

   1. Щом имат инспектор по ТН на СПО, значи лицето има Лицензия по чл. 34 от ЗТИП, съответно отговаря на стандарта БДС EN ISO 17020:2015, въз основа на който в т.5 има изискване – Периодично при годишните прегледи на системата по качеството се прави експертна/оценка за компетентност на персонала. Оценката за компетентността на персонала служи за потвърждаване на заеманото работно място, повишаване на квалификацията посредством обучение и прилагане на различни начини за подобряване на мотивацията и други.

   Т.е. периодичността на обучение на инспектора трябва да съвпадне с прегледите от ръководството на системата по качество. Или иначе казано обучението трябва да е ежегодно. Освен, ако лицето не извършва дейности по технически надзор, а само следи спазването на изискванията на наредбите.

   2. Лицата извършващи обслужване на бутилки, следва да бъдат запознати с инструкциите за безопасна експлоатация и изискванията на наредбата (НУБЕТНСН), съгласно чл. 187, ал. 1, т. 4. Периодичността на обучение се определя от чл. 187а от същата наредба. Няма изискване за наличие на свидетелство за правоспособност на лица обслужващи бутилки за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове.

   3. Лицата обслужващи парни и водогрейни котли следва да притежават свидетелство за правоспособност, съгласно изискванията на Наредба № 2 от 17 януари 2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли. Няма специфично изискване за лицата извършващи първоначално и/или периодично обучение на персонала експлоатиращ бутилки за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове. Добрите практики показват, че лицето извършващо обучението следва да притежават най-малко средно техническо образование и подходяща квалификация и/или правоспособност. Добри практики са същите да бъдат извършвани и от външна фирма.

   Отговор
 5. Здравейте, блогът Ви е много полезен!
  Искам да попитам можете ли да ми помогнете с Инструкции за техническо обслужване на съоръжения под налягане?

  Благодаря Ви!

  Отговор
  • Здравейте,
   Процедури за работа за провеждане на техническо обслужване на видовете съоръжения под налягане трябва да има всяко лице, което с регистрация в регистъра за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения под налягане.

   Ако имате предвид инструкциите за експлоатация, поддържане и ремонт на съдовете, то тези инструкции би трябвало да са част от придружителната документация на съоръжението. Без такива не би могло да се регистрира съоръжението. Ако тези инструкции са загубени, е необходимо да се потърси специализирана фирма за изготвянето им.

   Инструкцията за работа, от своя страна, се разработва въз основа на техническата документация и инструкциите за монтаж и безопасна експлоатация на съоръженията и съобразно особеностите на обекта, в който те се експлоатират.(чл. 46, т. 2 Закон за техническите изисквания към продуктите). В продължението са описани и основните елементи на една такава инструкция.

   Отговор