Как да направим анализ на дейността и състоянието на ЗБУТ

Анализ на ЗБУТ

Съгласно чл 10. от Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. ,

„Периодично през годината и за всяка изтекла година органите за безопасност и здраве при работа изготвят анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд, който се обсъжда в комитетите по условия на труд и от ръководството на предприятието.“

Анализът на дейността и състоянието на безопасните и здравословни и безопасни условия на труд може да бъде не само формално изпълнение на нормативно изискване, но и  източник на информация, който да ви подпомогне да планирате дейностите си за следващата година.

Към него може да подходите по два начина:

Отчет на изпълнението на програмата от мерки за намаляване и ограничаване на риска

В началото на годината сте съставили в табличен или текстови вид, т. нар. програма от мерки за ограничаване и намаляване на риска, която представлява списък на това, което планираме да направим през съответната година със срокове и отговорници.

Чрез изготвяне на отчет какво сме направили по тази програма и какво не сме успели да направим, ние на практика изготвяме и така необходимия ни анализ.

За да направим анализа, казваме с няколко думи какви са били нашите цели за годината и за всяка от планираните дейности записваме:

 • каква е предвидената мярка/дейност;
 • дали е изпълнена мярката;
 • ако е изпълнена, по какъв начин – например актуализирали сме N инструкции и ги изброяваме, закупили сме N лични предпазни средства и т.н. или пък е изпълнена частично – в процес на разработване са N инструкции, договорено е закупуването на N лични предпазни средства и т.н.
 • ако не е изпълнена, можем да анализираме причината за неизпълнението. Тук е мястото да кажа – няма нищо лошо в това да се напише, че нещо не е изпълнено. Например, ако се запознаете с Отчета за изпълнението на Националната програма за безопасност и здраве при работа за 2010 г., ще видите ,че дори и на държавно ниво е възможно да се отчете неизпълнение на заплануваното.

Този отчет може също и да ви бъде в помощ като цяло при изготвяне на вашия анализ.

Отчет на изпълнението на дейностите на длъжностното лице по БЗР

В чл. 7 на споменатата в началото Наредба 3/1988 г. са описани 21-а дейности на органа по безопасност и здраве при работа. За всяка от тях или поне за част от тях можете да опишете как точно сте ги изпълнили.

Например: Органите за безопасност и здраве при работа

 • организират и участват в работата по установяването и оценката на професионалните рискове – отчита се информация свързана с изготвяне, актуализиране, допълване на оценката на риска – кога и защо.
 • организират и участват в разработването на фирмените нормативни актове за безопасност и здраве при работа – издадени заповеди през годината, изготвени инструкции, правила.
 • организират и участват в разследването на причините за трудовия травматизъм – тук е мястото да се опише имало ли е трудови злополуки през годината, причините, предприетите мерки. Ако е нямало – да се потупате по рамото за сведения до нула трудов травматизъм

Анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд

Идеи за въпроси, които могат да бъдат разгледани в анализа на дейностите по ЗБУТ:

 1. Има ли някакви промени във фирмата през съответната година ? Какви?
 2. На какъв принцип е определено лицето, което изпълнява дейностите на орган по БЗР – съвместява, отделно назначено?
 3. Извършвана ли е оценка на риска през съответната година? Какви са резултатите?
 4. Извършвани ли са измервания на фактори на работната среда през годината Какви са резултатите?
 5. Какви обучения, свързани със здравословни и безопасни условия на труд са извършени през годината?
 6. Осигурявани ли са лични предпазни средства и облекло през съответната година? Спазени ли са сроковете на износване? Доволни ли сте от доставчика, имало ли е задължителната документация към ЛПС? Доволни ли са работещите от качеството на осигурените облекло и ЛПС?
 7. Проведени ли са медицински прегледи през съответната година? Изготвен ли е анализ на резултатите от прегледите? Какво пише в анализа като извод относно връзката между резултатите от прегледите и условията на труд.
 8. Как се оценява взаимодействието с обслужващата служба по трудова медицина? Поискайте отчет за дейностите й през съответната година – това ще ви помогне за изготвяне на вашия анализ.
 9. Изготвен ли е анализ на заболеваемостта по болничните листове? Какво пише в анализа като извод относно връзката между заболеваемостта и условията на труд?

6 мнения за “Как да направим анализ на дейността и състоянието на ЗБУТ”

 1. При нов директор трябва ли да актуализираме всички заповеди свързани със ЗБУТ и ПБ?

  Отговор
  • Здравейте,
   Ако новият директор иска нещо да промени, нормално е да се издаде нова заповед, с която да бъде направена промяната.
   Ако не бъде издадена нова заповед за промяна или отмяна на наличните, то те са валидни.

   Отговор
 2. Благодаря за материала. Вече написах анализа, но ми беше полезно да знам, дали не съм пропуснал нещо. :)
  Може да се добави към анализа информация за работата на КУТ/ГУТ, както и какво се планира да свърши този орган през 2012 г. Също така, може да се опише контролната дейност и проверките, които са извършване от ДЛ по БЗР (ако има такива) и резултатите от тях. Успех на всички.

  Отговор

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.