Какво трябва да знаем за физиологичните режими на труд и почивка

Едно от задълженията на работодателя във връзка с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е въвеждането на физиологични режими на труд и почивка по време на работа.

Това изискване е установено в чл.12 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа.

Припомням, че в Наредба№ 7 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи също поставя изрично изискване за въвеждане на регламентирани почивки, разработени съгласно Наредба 15/1999 г.

Физиологичните почивки се различават от почивките от Кодекса на труда

Физиологичните почивки се различават съществено от почивките, предвидени в чл. 151 от Кодекса на труда, тъй като те са част от работното време.

С други думи те са изключение от общия принцип въведен с чл.151, ал.2 от КТ, съгласно който почивките не се включват в работното време.

Кога трябва да се въведат физиологични почивки?

Съгласно Наредба 15 регламентирани почивки за отдих и възстановяване по време на работа се въвеждат когато:

 1. работният процес е постоянен и равномерен и се осъществява в съответствие с технологичните изисквания, организацията на работа и нормирането на труда;
 2. продължителността на работния ден (работната смяна) превишава 6 часа;
 3. има разработен режим за труд и почивка за съответния вид труд.

Ако се питате дали трябва да действат трите точки кумулативно, то ето цитат от МТСП, който ще даде отговор:

Трябва ли да бъде разработен и въведен физиологичен режим на труд и почивка по време на работа на работници, почистващи улици и продължителността на работния ден е 4 часа?

Отговор: Според чл. 2 от Наредба № 15 от 31.05.1999 г., физиологичните режими на труд и почивка се разработват и въвеждат при всички видове трудова дейност и във всички фирми и организации, независимо от формата на собственост, когато е изпълнено условието по чл. 9, а именно:
– работният процес да е постоянен и равномерен и да се осъществява в съответствие с технологичните изисквания, организацията на работа и нормирането на труда;
– продължителността на работния ден (работната смяна) да превишава 6 часа;
– да има разработен режим за труд и почивка за съответния вид труд.

Следователно, при продължителност на работния ден от 4 часа не е необходимо да се разработва физиологичен режим на труд и почивка по реда на Наредба № 15.

Въпреки посочения пример, често представители на контролните органи изискват наличието на разработен и въведен физиологичен режим на труд и почивка за дейности, при които няма постоянен и равномерен работен процес.

Кой разработва физиологичния режим на труд и почивка?

Работодателят възлага на служба по трудова медицина или на специалисти, работещи в областта на трудовата медицина, да разработят подходящи режими на труд и почивка за съответния вид труд.

Ако няма разработен режи, то няма как той да бъде въведен, затова и едно от трите условия е наличието му.

Как се въвежда физиологичният режим на труд и почивка?

Физиологичните режими на труд и почивка се въвеждат с организацията на работата и нормирането на труда.

По-конкретно изискване на Наредба 15 е физиологичните режими на труд и почивка да са включени в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието (задължителен за всяка една фирма с наети работещи) и да са доведени до знанието на работещите.

Има ли минимален брой почивки?

В приложението към чл.8 от Наредба15 се казва, че

„При нормална продължителност на работния ден (8 часа) се дават поне 2 почивки: първата – 2 – 2,5 часа след започване на работата, за да не се нарушава периодът на вработването, а втората – 1,5 – 2 часа след почивката за хранене. Минималното време за всяка отделна почивка не трябва да бъде по-малко от 5 – 10 минути, а максималното – от 30 минути.“

Процедура: Въвеждане на физиологични режими на труд и почивка

 

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

57 мнения за “Какво трябва да знаем за физиологичните режими на труд и почивка”

 1. Здравейте,

  Бих искала да попитам следното: работя с видеодисплей, работният ми ден е от 9 часа с един час обедна почивка и две регламентирани десет-минутни почивки, които (по правилника за вътрешния ред) трябва да се вземат между два часа след започване и час преди приключване на работа. Понякога нямам възможност поради натовареността на длъжността да си взема тези две почивки в определената времева рамка. В тези случаи ми се отказва да ги взема в последния час понеже така е записано в правилника, но аз не съм бездействала и в един момент сетила се за тези почивки, а просто наистина е натоварено и не е имало възможност за това. Какво мога да направя и как мога да се защитя защото ми се дава обратна връзка, че не е професионално да настоявам за при положение, че съм получила отказ.

  Благодаря!

  Отговор
  • Здравейте,
   За съжаление информацията не е достатъчна, за да Ви отговоря, но общата рамка е следната:

   Щом имате определено време, в което да използвате своята почивка, то Вие имате право на тази почивка и можете да си я вземете точно в това време (което е определено), без значение дали някой Ви чака или иска от Вас да си свършите работата по-рано.

   Отговор
 2. Здравейте,

  Работя в търговски комплекс, в който ползването на тоалетната се заплаща
  Трябва ли работодател да ми компенсира тези разходи?

  Благодаря

  Отговор
  • Здравейте,
   В нормативната база по здраве и безопасност работодателят има задължение да осигуро санитарно-битови помещения, но не се коментира компенсация за заплащане на тоалетна.
   Не мога да Ви отговоря на въпроса, ако в други нормативни актове има подобен коментар.

   Отговор
 3. Здравейте,

  За служители, на които не е предвидена почивка за хранене, а време за хранене, в което да са на разположение при непрекъсваем процес на работа, като същото е включено и в работното им време/ съгласно чл.151 КТ/ как се описва в Правилника за вътрешен трудов ред?

  Отговор
 4. Времето за тоалетна, сипване на вода, направа на кафе/чай, ако то се пият по време на работа (работа на бюро) през деня и пр. влизат ли в тези физиолочни почивки или не? В смисъл може ли да се каже, че подобни прекъсвания не се правят, защото те са покрити от гореизброените кратки прекъсвания? Благодаря

  Отговор
  • Здравейте,
   Работодателят определя времето на физиологичните почивки, а как ще ги използва работещия си преценява сам.
   Всеки работодател преценява доколко ще даде свобода на служителите си. Обикновено при офисна работа не се следи кога точно ходиш до тоалетна или си сипваш вода и това не се отчита като почивка.

   Отговор
 5. Здравейте. Работя като социален работник в частен дом за стари хора. Имам 2 физиологични почивки по 15 мин. и 30 мин. обедна почивка. При този вид работа физиологичните почивки влизат ли в работното време?

  Отговор
 6. Здравейте,работя в производство в леката промишленост,въпросът ми е:
  Допуска ли кодекса на труда отсъствие от работното място, извън регламентираните почивки,поради възникнали физиологични нужди и ако отговорът е Да,колко минути?

  Отговор
  • Здравейте,
   В кодекса на труда не са коментирани подобни казуси. Изисква се работодателят да осигури почивки, без да уточнява колко и с каква продължителност (с изключение на изискването за 30 -минутна почивка за хранене).

   Отговор
 7. Здравейте!
  Учител в детска градина съм. Работното ни време е първа смяна 7ч-13.30ч, втора смяна 12ч-18.30ч. Директора отказва да ни даде почивки, понякога дори ни се прави забележка, че ходим до тоалетна. По договор се водим на 8часа от които сме 6 часа в група. Имаме ли право на почивка и ако „да“, то с кой закон да си аргументираме искането? Всяка ДГ определя почивките с вътрешен правилник, при нас няма такава и помощник-възпитателите бягат от отговорност. Имам колежка която е със куп заболявания и при нея това е опасно. Друг е въпроса,че и не можем да се нахраним пълноценно по време на работа. Ще съм благодарна за съвет.

  Отговор
  • Здравейте,
   Имате право на поне половин час почивка за хранене (Кодекс на труда, Чл. 151. (1) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работното време на работника или служителя се прекъсва с една или няколко почивки. Работодателят осигурява на работника или служителя почивка за хранене, която не може да бъде по-малко от 30 минути.)
   Задължително е да имате правилник за вътрешния трудов ред, в който са определени и почивките (Кодекс на труда, Чл. 139. (1) Разпределението на работното време се установява в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието.)

   Отговор
   • Благодаря за бързата обратна връзка и цитираните членове от КТ! Ще действаме с колежките за да си отстоим правата. Прекрасен и усмихнат ден!

    Отговор
 8. Добър ден!
  Масажист съм в СПА център. Бих искала да попитам, според кодекса на труда, колко време трае почивката между два масажа? Работният ми ден е над 8 часа.
  Благодаря!

  Отговор
  • Здравейте,
   Няма поставени конкретни изисквания за почивки между два масажа. Единственото изискване в Кодекса на труда е в рамките на работното време да има поне една почивка за хранене от поне 30 минути.
   Съгласно Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа е необходимо да има въведени физиологични почивки, които са част от работното време.
   Общото време за регламентирани почивки при умерено по степен трудово натоварване достига до 10 – 15 % от работното време.

   Отговор
 9. Здравейте,
  При работа с целолицева маска и прахови филтри има ли регламентирана физиологична почивка?
  Работата е целодневна – шлайфане и полиране.

  Отговор
  • Здравейте,
   въвеждането на физиологични почивки не е свързано с използването на лични предпазни средства.
   Вижте по-горе в статията при кои условия е необходимо да се въведат, възможно е работата, която извършвате да отговаря на тези условия.

   Отговор
 10. Здравейте, длъжен ли е работодателя да осигури тоалетна и течаща вода на работното място за служителите, било то изнесен пункт за работа. Благодаря!

  Отговор
  • Здравейте,
   В чл. 237 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване е посочено следното:

   „(1)Близо до работните места, помещенията за почивка, съблекалните, душовите помещения и умивалните се осигурява необходимият брой тоалетни с умивалници.
   (2) На работещите се осигурява достатъчно количество питейна вода и по възможност подходящи безалкохолни напитки.“

   Отговор
 11. Здравейте,
  Имаме разногласия с шефа ми относно функционалните почивки. Извика СТМ, които направиха становище и ми дадоха по 10 мин преди и след обяд почивка. 10 мин са много малко, би трябвало да са 15, но дотук добре.
  Моят същински въпрос е, шефът ли трябва да ми каже КАК да използвам тези 10 мин? От СТМ има препоръки как да стане, но може ли да ме задължи да правя упражнения, или да ми каже къде да стоя през това време, дали в двора или в друга стая с музика /такива са препоръките/, аз искам да напусна сградата за 10 мин….Имам ли право?

  Отговор
  • Здравейте,
   Съгласно чл. 11, ал. 4 от Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа:

   „Работодателят осигурява информация на работещите за най-подходящия вид регламентирани почивки във връзка с изпълняваната от тях работа съгласно изискванията на т. 16, 17 и 18 от приложението. Работещите съобразно личните си предпочитания могат сами да избират начина на тяхното прекарване.

   Отговор
 12. Когато работодателя е определил една почивка за хранене в 12, 30 и две по 15 мин. преди и след обяд, физиологичните почивки са индивидуални, т.е., който когато реши, че има необходимост, има право и разрешение от работодателя да ги използва, това нарушение ли е и можели по този начин да се регламентира в правилника за вътршният ред?

  Отговор
  • Здравейте,
   Идеята на физиологичните режими на труд и почивка е да дават възможност на работещия да възстанови от определен тип натоварване. Разработват се от специалист по трудова медицина, който познава стадииите в работната смяна и кога е най-удачно да се направят почивките. В тази връзка, считам, че е необходимо да има разработен режим поне с посочен препоръчителен времеви диапазон за използване на почивката, например „15 минути в периода между 10.00 и 11.00 ч.“. Само в този случай можем да говорим за режим на труд и почивка в съответствие с наредба 15, чиито почивки влизат в работното време. От тази гледна точка, моето мнение е, че вписването по този начин в правилника за вътрешния трудов ред не е възможно.

   Ако това са почивки по Кодекса на труда, които не влизат в работното време, то тогава няма никакъв проблем работодателят да даде възможност всеки сам да си определя кога да почива.

   Бихте могли да зададете Вашия въпрос и в Инспекция по труда, тъй като те са контролния орган и следят за спазването на наредбата.

   Отговор
   • Здравейте работя на 6 часа колко минути ми се полагат почивки и как се изчисляват въобще ?

    Отговор
    • Здравейте, Ива,

     Задължително трябва да имате 30 минути почивка за хранене, която НЕ влиза в работното време. За останалото няма задължителни елементи – зависи от вида на работата и условията, при които се извършва.

 13. Здравейте, понеже имаме доста разногласия с работодателите в настоящото предприятие в което работя, имам следният казус:
  Работя редовни смени (8 часови), като работодателят иска да зпаочвам работа в 8:00, имаме две почивки по 15 минути, едната от 10:00 до 10:15, другата е от 15:00 до 15:15.
  Почивката за обедно хранене е от 12:00 до 12:30.
  Работодателят иска да си тръгваме в 17:00ч.
  Работим в химически завод, по конкретно складовете на химическият завод. В склада работят електрокаристи и докери. Извършва се тежък физически труд, като се прехвърлят тонове продукти на ден, някои работници дори работят на видеодисплей голяма част от работното си време.
  Работодателят твърди, че 15 минутните почивки от 10:00ч и от 15:00ч, влизат в почивките, а не в работното време и следователно 30 минутна почивка за хранене, плюс 2х15 минутни почивки, правят 1 час почивка за целият работен ден. Тоест всичко било по правилата и работното време ставало 8 часа.
  От 8:00 до 17:00 са 9 часа, като приспаднем 1 час почивки, ставало 8 часа. Аз не съм съгласен, че тези почивки от 15 минути влизат в почивката. Какво е вашето мнение ?

  Отговор
  • Здравейте, господин Димитров,

   При извършване на товарно-разтоварни работи работодателят има задължение да осигури разработването и въвеждането на физиологичен режим на труд и почивка за конкретния вид товарно-разтоварна работа (чл. 4, ал. 1, т. 4 от Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи).

   Времето за физиологичните почивки се включва в рамките на работния ден (работната смяна) (чл. 6, ал. 2 от Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа).

   Това означава, че двете 15-минутни почивки влизат в работното време и на практика Вашето работно време е 8 часа и 30 минути (почивката за хранене не влиза в работното време).

   Ако не успеете да постигнете съгласие с Вашия работодател, имате прави да подадете сигнал в Инспекция по труда за извършване на проверка: https://www.gli.government.bg/bg

   Отговор
 14. Здравейте,
  Какви почивки на полагат на служител с ТЕЛК, който полага 12 часови смени?
  Благодаря!

  Отговор
  • Здравейте,
   Относно изискванията за почивки при 12-часови смени, моля погледнете тази статия:

   https://otgovori.info/potchivki-pri-12-tchasovi-smeni/

   За служител с решение на ТЕЛК е възможно да се добавят и други почивки, но това е при наличие на предписание за трудоустрояване и противопоказания, при които една от облекчаващите мерки би могла да е такава. Няма изрични нормативни изисквания.

   Отговор
 15. Здравейте!

  Имам следния казус.
  Професията ми е проектант и работният ми ден е 8ч пред компютър. Работодателят ми във вътрешния трудов ред е обявил следното:
  започване на работният ден в 8ч, задължителна почивка в 10ч(15м), обедна почивка (30м) от 12-12.30ч и още една почивка в 14.30ч(15м). Край на работния ден в 17ч.
  Въпросът ми е дали съм ощетена, тъй като ми плащат за 8ч на ден, не повече?

  Отговор
  • Здравейте,
   Тъй като работите повече от половината работно време с компютър (видодисплей), то работодателят Ви е задължен да въведе физиологичен режим на труд и почивка. В случая, това са 2-те почивки по 15 минути. Тези почивки, обаче, се включват в работното време, за разлика от почивките по Кодекса на труда.
   Поради това, на практика, Вашето общо дневно работно време става 8.30 ч. вместо 8.00 ч.

   Нормативни основания:
   Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи

   Чл. 8. Работодателят организира трудовата дейност на лицата, работещи с видеодисплеи, по начин, осигуряващ периодични прекъсвания на работата с видеодисплеи, които се ползват за:
   1. регламентирани почивки, като техният брой, продължителност и ред на ползване се определят в съответствие с изискванията на Наредба № 15 от 1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа (ДВ, бр. 54 от 1999 г.);

   Наредба № 15 от 31.05.1999 г.
   Чл. 6. (1) Физиологичните режими на труд и почивка включват почивки, които се използват за отдих и възстановяване.
   (2) Времето за почивките по ал. 1 се включва в рамките на работния ден (работната смяна).

   Отговор
 16. Здравейте, работя на пълен работен 8 часов ден с 1 час обедна почивка от 12:00-13:00. През зимния сезон работодателят съкрати работоно време с 30 минути, т.е вместо в 17:00 приключваме работа в 16:30, но намали и обедната почивка с 30 мин – от 12:00 до 12:30. Всичко ми се струва точно. С настъпването на пролетно-летния сеозн обаче работодалят връща старато работно време / 08:00-17:00/, но запазва тези 30 мин обедна почивка, а не ги връща на 1 час. Това законно ли е?

  Отговор
  • Здравейте,
   Би могло да е законно, ако имате и въведени почивки по чл. 158 от Кодекса на труда. Те не се включват в работното време.
   Ако нямате други почивки, освен за обедната или ако работата Ви е такава, че изисква въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка, то почивките по този режим са част от работното време и в тези случаи всеки ден имате по 30 минути извънреден труд.

   Написаното е с предположение, че не сте на сумирано изчисляване на работното време.

   Отговор
 17. Здравейте,

  Искам да попитам работодателя имали право да следи и казва колко почивки могат да се ползват за тоалетна?

  Отговор
  • Здравейте,
   Съгласно 151 от Кодекса на труда „Работното време на работника или служителя се прекъсва с една или няколко почивки. Работодателят осигурява на работника или служителя почивка за хранене, която не може да бъде по-малко от 30 минути.“ Тези почивки не се включват в работното време.
   Т.е. работодателят е задължен да определи тези почивки. Възможно е да се използва система за чекиране, чрез която да се отбелязва кой кога излиза и влиза. В някои видове производства с непрекъснат характер напускането на работното място без предприемане на необходимите мерки може да повиши риска от авария.
   Тъй като не знам какъв е конкретния случай, не мога изрично да посоча дали Вашият работодател е прав или не.
   Бихте могли да зададете Вашия въпрос в Инспекция по труда:
   https://www.gli.government.bg/bg

   Отговор
 18. Здравейте,имахме проверка от Инспекцията по труда гр.София,в едно от предписанията ни бе обърнато внимание че във физиологичния режим на труд и почивка не са залегнали условията на работа на открито при зимни условия/или при условия на работа при горещо време/.
  Моят въпрос който поставям трябва ли да се отнесе към службата по трудова медицина ,тъй като тя е изготвила този режим.
  Благодаря ви предварително.

  Отговор
  • Здравейте,
   Съгласно чл. 4 на Наредба № 15 от 31.05.1999 г. „Работодателят възлага на служба по трудова медицина или на специалисти, работещи в областта на трудовата медицина, да разработят подходящи режими на труд и почивка за съответния вид труд.“

   Моето мнение е, че е необходимо да се обърнете към службата по трудова медицина за актуализация на режима.

   Отговор
 19. Здравейте, искам да попитам къде и как е регламентирано времето между различните смени на работа. Т.е. има ли регламент за това колко часова пауза е необходима законово между приключването на работните часове за ден 1 и започването на работния ден за следващия ден 2? Благодаря Ви!

  Отговор
  • Здравейте,

   работното време и по-специално почивките са регламентирани в Кодекса на труда, Глава седма, раздел трети, включително и междудневната:

   Междудневна почивка
   Чл. 152. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работникът или служителят има право на непрекъсната междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа.

   Отговор
 20. Здравейте! Някъде посочено ли е, дали физиологичните почивки трябва да са „пълни“ почивки (кафе, тоалетна, разходка) или пък работникът трябва да продължи извършването на работните си задължения, но само на тези, които не включват работа с видео монитор?

  Отговор
  • Здравейте, почивките при работа с видеодисплей се разработват и въвеждат съгласно Наредба 15/1999г. и са“пълни“ почивки.

   Съгласно чл. Чл. 11.

   (4) Работодателят осигурява информация на работещите за най-подходящия вид регламентирани почивки във връзка с изпълняваната от тях работа съгласно изискванията на т. 16, 17 и 18 от приложението. Работещите съобразно личните си предпочитания могат сами да избират начина на тяхното прекарване.

   „Най-подходящия вид почивка“ е в смисъл подходящ като дейност, с която да възстанови човек от работата (упражения, разходка или друго), а не в смисъл извършване на някаква друга работа.

   Отговор
   • Благодаря за отговора ви д-р Илиева. Значи, ако съм сключил договор на 8 работни часа + половин час обедна почивка, мога да взема физиологичната си почивка от 30 минути, като част от работните 8, без да необходимо да ги отработвам под някаква форма?

    Отговор
    • Първо да уточня, че обедната почивка е за хранене и не влиза в работното време – тя не е физиологична почивка.

     Физиологична почивка от 30 минути непрекъснато е малко множко, особено при работа с видеодисплей , да не би да имате предвид общо 30 минути в работния ден, например 2 по 15 минути?

     Ако тези почивки са част от разработен физиологичен режим на труд и почивка при работа с видеодисплей, съгласно изискванията на чл. 8, т. 1 на Наредба 7/2005 г., то тези почивки са част от работното време, можете да правите каквото си поискате във времето, определено за тях и не е необходимо да ги отработвате.

 21. здравейте,
  искам да попитам дали при целодневна работа с компютър мога да имам 9 часови смени и дали мога да имам смяна от 7 до 20 ч с почивка от 3,5 часа

  Отговор
  • Здравейте,
   Работата с компютър не изисква намалено работно време.
   По отношение на изискванията за продължителността на работната смяна обаче е необходимо тя да бъде съобразена с Кодекса на труда. За съжаление, не съм специалист по трудово право.

   Отговор
 22. Здравейте,
  Може ли работодателя ако желае да даде 2 почивки за хранене по 30 мин.
  Примерно 12,00-12,30 и 16,00-16,30?

  Отговор
  • Здравейте,

   Работодателят има право да дава почивки по реда на Чл. 151.

   Почивката за хранене е една, но няма проблем да има втора почивка от 30 минути, която няма да бъде част от работното време, освен ако не са налични условията за въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка.

   Отговор
  • Здравейте,

   Двата вида почивки са от различен тип. Въвеждането на почивки, които не са част от работното време е решение на работодателя. Въвеждането на почивки, които са част от работното време, се изисква при определени условия на работа и работодателят не може да реши дали да го направи или не, а е длъжен да ги въведе.

   Отговор
 23. Самата Наредба 15 е остаряла и някои от принципите, описани в Приложението не са приложими. Един от тях е изискването при 12-часови смени задължително да има въведени две почивки по половин час в първата и втората половина на смяната, без да се отчита дали трудовия процес е непрекъсваем и.

  Ето един любопитен отговор на представител на МТСП по темата 12-часови смени:

  Разпоредбата на чл. 151, ал. 1 от КТ предвижда, че работното време на работника или служителя се прекъсва с една или няколко почивки. Работодателят осигурява на работника или служителя почивка за хранене, която не може да бъде по-малко от 30 минути. Тези почивки не се включват в работното време (чл. 151, ал. 2). В производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато времето за хранене се включва в работното време и работодателят не е задължен да предоставя почивка за хранене, т.е. работникът или служителят се храни на работното си място.

  Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа предвижда въвеждането на регламентирани почивки за отдих и възстановяване по време на работа, когато продължителността на работния ден (работната смяна) превишава 6 часа (чл.9, т. 2). При работа на смени през вечерните и нощните смени се въвеждат допълнителни почивки, като броят и продължителността им се определят от характера на работата и условията на труд. В случаите на удължени 12-часови работни смени се въвеждат минимум две регламентирани почивки по време на работа, по 30 минути всяка, в първата и втората половина на работната смяна (т.15 от Приложение към чл. 8 от Наредбата).

  Всеки работодател следва да издаде правилник за вътрешния трудов ред в предприятието, който конкретизира правата и задълженията на работниците и служителите и на работодателя по трудовото правоотношение и урежда организацията на труда в предприятието съобразно особеностите на неговата дейност (чл. 181 КТ). Следователно с правилника за вътрешния трудов ред и при спазване на предвидените в закона изисквания могат да се определят редът за редуването на смените, почивките по време на работа, времето за хранене на работниците и служителите, както и други въпроси, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа в предприятието.

  Отговор
 24. Понякога се получават големи смешки с тези физиологични режими. Получавала съм предписание от контролните органи да разработя физиологичен режим на труд и почивка за пазач, който работи на 12 часово дежурства и е сам – коментари??
  Или на болногледач…
  И в двата случая се касае за професии, при които не може да има регламент за почивки. Почивките са им нерегламентирани. Те немогат да напускат работното си място, а в наредбата пише, че работникът сам избира начина и мястото на почивката си

  Отговор