Почивки при 12-часови смени

При установени 12-часови смени, какви почивки се полагат в рамките на работното време и има ли изисквания да не се напуска сградата на предприятието/например да се отива на обяд в заведение в града?

Отговор на МТСП
В чл. 151, ал. 1 от КТ е предвидено, че работното време на работника или служителя се прекъсва с една или няколко почивки. Работодателят осигурява на работника или служителя почивка за хранене, която не може да бъде по-малко от 30 минути. Времето за хранене, не се включва в работното време.

В производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, работодателят осигурява на работника или служителя време за хранене през работното време. В тези случаи времето за хранене се включва в работното време и работодателят не е задължен да предоставя почивка за хранене, т.е. работникът или служителят се хранят на работното си място.

Съгласно чл. 4а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските с Правилника за вътрешния трудов ред в предприятието се определят редът за редуването на смените, почивките по време на работа, времето за хранене на работниците и служителите в производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, както и други въпроси, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа в предприятието.

26-03-2010 Роси Димитрова
При сумирано изчисляване на работното време,12 часови смесени смени трябва ли да има почивка за хранене и отдих?Ако е необходима такава почивка,колко минути трябва да е и работните смени ще се изчисляват на 12 или на 11 часа?

29-04-2010 Отговор Калина Петкова – н-к отдел „Условия на труд“

Уважаема госпожо Димитрова,
Разпоредбата на чл. 151, ал. 1 от КТ предвижда, че работното време на работника или служителя се прекъсва с една или няколко почивки. Работодателят осигурява на работника или служителя почивка за хранене, която не може да бъде по-малко от 30 минути. Тези почивки не се включват в работното време (чл. 151, ал. 2). В производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато времето за хранене се включва в работното време и работодателят не е задължен да предоставя почивка за хранене, т.е. работникът или служителят се храни на работното си място.
Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа предвижда въвеждането на регламентирани почивки за отдих и възстановяване по време на работа, когато продължителността на работния ден (работната смяна) превишава 6 часа (чл.9, т. 2). При работа на смени през вечерните и нощните смени се въвеждат допълнителни почивки, като броят и продължителността им се определят от характера на работата и условията на труд. В случаите на удължени 12-часови работни смени се въвеждат минимум две регламентирани почивки по време на работа, по 30 минути всяка, в първата и втората половина на работната смяна (т.15 от Приложение към чл. 8 от Наредбата).
Всеки работодател следва да издаде правилник за вътрешния трудов ред в предприятието, който конкретизира правата и задълженията на работниците и служителите и на работодателя по трудовото правоотношение и урежда организацията на труда в предприятието съобразно особеностите на неговата дейност (чл. 181 КТ).
Следователно с правилника за вътрешния трудов ред и при спазване на предвидените в закона изисквания могат да се определят редът за редуването на смените, почивките по време на работа, времето за хранене на работниците и служителите, както и други въпроси, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа в предприятието.

19 мнения за “Почивки при 12-часови смени”

 1. Здравейте.Бихте ли ми отговорили при персонал от четирима работника и работен ден от 12 часа след излизането на отпуск на един от работниците , работодателя няма налично лице за заместване на отпуск. Това автоматично ни вкарва в почти двойни смени 2 дневни 2 нощни. В този случай работодателя не би ли следвало да ни възнагради с допълнителни извънредни ?

  Отговор
  • Здравейте, господин Мариелов,
   Вероятно работите на сумирано изчисляване на работното време, което е на принципа, че се изчислява дали за месец (или по-голям период – до 6 месеца) се е наложило полагане на извънреден труд. В този случай той следва да се заплати.
   Възможно е в рамките на въпросния период да се дадат компенсационни дни, така че като цяло да не се надхвърля установеното в Кодекса на труда работно време и по този начин да няма положен извънреден труд, който да изисква допълнително заплащане.

   Отговор
 2. Колко часа почивка има право при работа дневна смяна 8часа а след това две нощни смени по 12часа.Колко трябва да е почивката между двете нощни смени?

  Отговор
  • Здравейте,

   Съгласно Кодекса на труда – Чл. 152. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работникът или служителят има право на непрекъсната междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа.

   Отговор
 3. При 12 часа работа в магазин ,смени 2на2 полага ли се мека мебел за почивка.

  Отговор
 4. Извинете но от прочетеното по-горе от мен, не разбрах точно, при стандартно работно време на 12 часови смени (дневна, нощна , 2 дни почивка) ,имам ли право на регламентирана обедна съответно и вечерна почивка? И ако имам право с каква продължителност трябва да бъде тя?

  Отговор
  • Здравейте, господин Атанасов,
   За съжаление не мога да дам еднозначен отговор на Вашия въпрос. Вероятно по-добре ще се справи с това специалист по трудово право.

   Отговор
 5. Работодателят ни не ни показва пълния график за работа на смени – последната част която съдържа извънредни и празнични. Имаме ли право да я видим ?Работим – дневна, нощна, почивка, почивка,а когато има в отпуск сме с една почивка.

  Отговор
  • да графика Ви се предоставя преди текущия месец и вие трябва да знаете кои часове са Ви в повече или по-малко, за да бъдат изплатени или отработени при отчитането на работното време.Същото се отчита на 1, 3 или 6 месеца в зависимост от ПВТР, с който трябва да се запознаете срещу подпис.

   Отговор
 6. Работя като охрана на 12 часа на постоянен трудов договор.
  От една година ни режат от работното време било за почивка.
  Няма заповед за почивка не можем да напускаме работното място.
  Нощтна смяна признават 12 часа дневна 11 часа.
  Когато започнем месеца след 1 или 2 число не ни достигат часовете
  за месеца и ни задължават да си ги отработваме допълнително
  или ни взимат от платения отпуск
  Заплатата ми е 340лв

  Отговор
  • Здравейте, господин Драганов,

   за съжаление аз съм физическо лице и сайтът е фирмен, т.е. не е представителен на държавна институция.

   Институцията, в която може да се подаде сигнал при неспазване на нормативните изисквания от работодателя е Главна инспекция по труда (съответната областна дирекция).

   За повече информация вижте тук:

   http://www.gli.government.bg/index.php

   Отговор
 7. Ходя на смени стандартен график дневна, нощна 2 дена почивка.
  Питането ми е такова в неделя/30,06,2013г./ съм нощна смяна и в понеделник/01,07,2013г./ трябва да съм редовна смяна?
  При положение, почивката ми трябва да е не по малко от 12 часа между смените. Каква е процедурата къде трябва да се подаде сигнал срещу работодателя?

  Отговор
 8. Здравейте,
  Съгласно л. 152. КТ Работникът или служителят има право на непрекъсната междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа.
  Чл. 153. (2) (Изм., ДВ, бр. 25 от 2001 г., бр. 52 от 2004 г.) При сумирано изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка е не по-малко от 36 часа.
  (3) (Нова, ДВ, бр. 52 от 2004 г.) При промяна на смените при сумирано изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка може да бъде в по-малък размер от почивката по ал. 2, но не по-малък от 24 часа, в случаите когато действителната и техническата организация на работата в предприятието налагат това.
  (4) (Нова, ДВ, бр. 52 от 2004 г.) За положен извънреден труд в двата дни от седмичната почивка при подневно изчисляване на работното време работникът или служителят има право освен на увеличено заплащане на този труд и на непрекъсната почивка през следващата работна седмица в размер не по-малък от 24 часа.

  Отговор
 9. колко дни трябва работникът да почива сле прекарини една дневна 12 часова смяна +още 2- 12 нощни смени и работодателят да с еобади за още една нощна смяна това наказуемо ли е споерд гафикът кото е направен трябва да съм дневна нощна и след това да почивам и при това тези самички смени се карат от 1 човек на водеща бензиностанция в бургас

  Отговор
 10. Винаги съм се чудела как да „съвместя“ втората регламентирана почивка от 30 минути във втората половина на работната 12-часова смяна, особено през нощта, когато на организма и без това му се спи зверски – чисто физиологично:)

  Отговор

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.