Въпроси и отговори за периодичния инструктаж

Намерихме за читателите на Otgovori.Info няколко интересни въпроса за периодичните инструктажи в рубриката „Въпроси и отговори“ в официалния сайт на Министерство на труда и социалната политика.

Може ли инструктажна книга за периодичен инструктаж да се съхранява в счетоводството или задължително трябва да е на територия на обекта – в случая магазин?

Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102 от 2009 г.) не посочва изрично мястото за съхранение на Книгата за периодичен инструктаж, а само срока за съхранение на документацията, отнасяща се до провеждането на обученията и инструктажите.

При определяне на организацията за провеждане на инструктажите, работодателят може да определи и мястото за съхранение на Книгата за периодичен инструктаж по своя преценка. (ВС)


Съгласно НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 се въвежда нова Книга за инструктаж по безопасност и здраве при работа. (периодичен и извънреден). В нея не е предвидено място за тема на инструктажа.

Къде да се запише темата? Ще нарушим ли изискванията на наредбата ако да въведем допълнителна графа за записване на темата на инструктажа?

Съгласно чл. 11, ал. 5 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, инструктажите, проведени по реда на наредбата, се документират в Книги за инструктажи съгласно приложение № 1.Книгата за инструктаж – Инструктаж на работното място, периодичен инструктаж, извънреден инструктаж, съдържаща се в приложението не съдържа поле за темата на инструктажа.

В тази връзка считаме, че не е необходимо въвеждането на допълнително поле за темата в книгата за инструктаж на работното място, периодичен инструктаж и извънреден инструктаж, тъй като чл. 2, ал. 2 от Наредбата определя задължението на работодателя да определи писмено 1. видовете обучения и инструктажи; 2. лицата, които ще бъдат обучавани и/или инструктирани; 3. програма за провеждане на обучението и/или инструктажа; 4. лицата, които ще провеждат обучението и/или инструктажа. Считаме, че по такъв начин темата на инструктажа ще бъде документирана в издадения от работодателя вътрешен нормативен акт по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата. /ДК


На основание Наредба № РД-07-2 колко пъти трябва да се прави периодичен инструктаж на общи работници и чистачи към общинска администрация?

По смисъла на чл. 14, ал. 2 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд периодичен инструктаж на общи работници и чистачи към общинска администрация се провежда не по-рядко от един път годишно, освен ако в други нормативни актове не е регламентирана друга продължителност.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

11 мнения за “Въпроси и отговори за периодичния инструктаж”

 1. Съгласно заповед на управителя провеждам периодичен инструктаж. В заповедта е записано, че същият се провежда не по-късно от 25-то число на първия месец на всяко тримесечие. Упълномощеният служител по контрол върху изпълнението на заповедта предписва инструктажът на всяко лице да бъде провеждан до предната дата от датата на предходния инструктаж. Пример: Лицето на предходния периодичен инструктаж е инструктирано на 10.07.2021 г. На следващия периодичен инструктаж трябва да бъде инструктирано до 09.10.2021 г. Има ли основание да поставя такива изисквания?

  Отговор
  • Здравейте,
   Да, като има съвсем малка неточност в изискването. Правилото е – не по-рядко от един път на три месеца. На практика, ако инструктажът е направен на 10.07.2021 г., на 10.10. започва следващия тримесечен период, т.е. допустимо е следващият периодичен инструктаж да бъде направен на 10.10, а не е 9.10 крайния срок.

   По принцип подобни записи с „не по-късно от еди кое си число“ в заповедите нямат особен смисъл, макар че често се срещат във фирмени документи.

   Отговор
 2. Здравейте!
  Моля, да ни разясните следния казус:Става въпрос за фирма от трима служители /без управителя/. До 3.06 въпросните служители бяха към една фирма. От 3.06 /след продажба на фирмата/ същите служители бяха прехвърлени към новата фирма /ЕООД/, с ново МОЛ, без прекъсване на трудовия стаж. На 27.06 ЕООД е преобразувано в ООД, с ново МОЛ. Въпросът ми е в Книгата за начален инструктаж от 3.06 до 27.06 трябва да се впише МОЛ-а на ЕООД-то, провел инструктажа, след което от 27.06 отново да се направи начален инструктаж и от новото МОЛ? Това може ли да стане в една Книга? Същият въпрос е и за Книгата за периодичен инструктаж? Благодаря!

  Отговор
  • Здравейте,
   В книгата за начален инструктаж няма място за вписване на името на лицето, провело инструктажа, а само за неговия подпис. При промяна на лицето, което е определено да извършва началния инструктаж, не е необходимо да се провежда нов такъв.
   Не е необходимо да правите нови начални инструктажи на хората, на които вече са направени.
   Не е необходимо да правите нови периодични инструктажи преди да е изтекъл периода за тях.

   Ако с преобразуването има и други промени – например в организационната структура или начин на работа, можете да направите на всички извънреден инструктаж на основание чл. 16. (1), т. 3 във връзка с при промяна на организацията на работа.

   Отговор
   • Според мен са необходими няколко уточнения, за да се даде коректен отговор на въпроса.
    1. Тази фирма с трима служители, не може да няма управител. Ако пофантазираме може и тримата да имат статут на управляващи, т.е. самоосигуряващи се лица с договори за управление, може и друго. Съветвам ви да обърнете внимание как сте подали декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ.
    2. Какво означава прехвърляне в друга фирма. От това следва ли че лицата са сключили трудови договори с работодател в другата фирма или не.
    3. В Наредба РД-07-2 в частност се регламентират отношения между работодател на предприятие и лица, с които той е сключил трудов договор (разбира се има и други случаи). Тези взаимоотношения съгласно същата наредба се регламентират в заповед. Чисто формално това означава, че следва да се осъществи цялата процедура начален инструктаж, инструктаж на работното място, периодичен и т.н.
    Ако вие работите в „Гъдел“ ЕООД и контролен орган ви зададе въпрос имате ли проведени надлежно всичките видове инструктажи, съответно иска доказателства за това, какво ще му отговорите и какви доказателства ще му представите. Примерно му представите книга за начален инструктаж и служебна бележка издадени от Гъдел ООД. Съжалявам между Гъдел ЕООД и Гъдел ООД има съществена разлика в качеството им на работодатели.
    Да не говорим за тънката линия с картите за предварителен медицински преглед (медицинско за работа) и медицинските заключения, където нещата са още по цветни.
    В заключение трябва да дадете още инфо.

    Отговор
    • Г-н Петков,

     Благодаря за допълнението, но бих искала да обърна внимание, че става въпрос за продажба на фирмата и прехвърляне без прекъсване на трудовия стаж. С други думи касае ситуацията по чл. 123 КТ. Този член се прилага и при преобразуване на ЕООД в ООД, т.е. при „промяна на правноорганизационната форма на предприятието“.
     В този случай няма прекратяване на трудовите правоотношения, няма сключване на нови трудови договори, съответно няма основание за нов начален инструктаж, инструктаж на работното място и пр.

     Разбира се, остава г-жа Цанкова да потвърди, че наистина става въпрос за чл. 123 КТ, възможно е и аз да съм се подвела :)

 3. Здравейте, въпросът ми касае новосъздадена фирма с управител и 1 служител, назначен като „Общ работник“. На датата на постъпване му е направен начален инструктаж и е вписан в книгата за начален инструктаж. В книгата за периодичен инструктаж от същата дата сме направили инструктаж на работното място.След него трябва ли веднага да впишем от същата дата периодичен инструктаж или чак след 3 месеца(тъй като при нас дейността подлежи на инструктаж през 3 месеца)?Управителят трябва ли да се вписва в книгите за начален, периодичен и ежедневен инструктаж,след като той има документ, че може да извършва инструктаж, защото така ще излезе, че се самоинструктира?Искам да поясня, че той също работи на обекти.И бихте ли съвсем сбито ми изброили при една проверка какви документи и заповеди трябва да имам задължително. При мен са само договор с фирма по трудова медицина, оценка на риска и книгите с инструктажи.
  Предварително много Ви благодаря

  Отговор
  • Здравейте,
   Следващият периодичен инструктаж е необходимо да бъде проведен след не повече от 3 месеца, щом дейността изисква такава периодичност. Не е необходимо веднага след инструктажа на работното място да се прави и периодичен.

   Ако става въпрос за ЕООД и управителят полага личен труд, то тогава моето мнение е, че не е необходимо някой на него да му прави инструктаж (да се самоинструктира, което е нелогично). Разбира се, ако работата е на обект като подизпълнител, съответният инструктаж ще му бъде проведен от технически ръководител или ръководителят на обекта и ще бъде документиран в книга за инструктаж на съответната фирма.

   Списък на често изисквани документи от инспекция по труда, което отговаря и на документирането на основните задължителни дейности в една фирма ще намерите в тази статия:

   https://otgovori.info/inspekcia-po-truda-3/

   Отговор
  • В допълнение на коментара на Г-жа Илиева искам да обърна внимание на това, че управителят е едновременно ръководител на трудови процеси и длъжностно лице, което провежда инструктажи, следователно трябва да преминава обучение по безопасност и здраве при работа ежегодно.

   Отговор
 4. Здравейте, когато фирмата е за монтаж на дограма, в графата „Цех,звено,отдел,участък“ как се попълват в книгите за начален и периодичен инструктаж-мога ли да впиша там името на фирмата или адреса на офиса. И същата тази графа в ежедневния инструктаж как е правилно да се попълни-за всеки обект, на който работят поотделно(конкретен адрес) или да вписвам адреса на офиса и там да преминава ежедневния инструктаж?

  Отговор
  • Здравейте,
   В графата „Цех, звено, отдел, участък“ вписвате именно това: звено „монтаж“, звено „администрация“ или както са разпределени по щатното разписание (организационната структура).
   Името на фирмата се записва в определеното за това място в образеца на книгата за инструктаж (най-отгоре преди таблицата за документиране на инструктажите).
   Как ще бъде направена организацията за провеждане на ежедневен инструктаж си зависи само от Вас. Записът е по същия начин, както в другите книги. Не е необходимо да вписвате адрес.

   Ако желаете и други мнения, можете да зададете своя въпрос и в нашата професионална група във Facebook „ЗБУТ на практика“:

   https://www.facebook.com/groups/122892558426113/

   Отговор
Подарете си спокойствие със
една година
ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
Получаваш и 3 безплатни обучения