Пожарна безопасност – подготовка за отоплителния сезон

Независимо колко е хубаво едно лято, то свършва и идва време да се използват отоплителни уреди. Преди да ги използваме обаче е необходимо да проверим тяхната безопасност и да удостоверим тези проверки с протокол.

Ако веднага реагирате с „При нас не се използват такива„, то не бързайте, ако не сте проверили. Когато одитирам, обръщам внимание на радиатори, вентилаторни печки и всякакви такива, които „случайно“ се оказват по работните места.

Често, когато по-късно попитам за протоколи от проверки, се налага да напомням къде какво съм видяла в отговор на „При нас няма!

Как да се предпазим от пожар през отоплителния сезон

Да припомним някои нормативни изисквания, със спазването на които ще си осигурим спокойствие и безопасност:

Не се разрешава:
  • Сушене на материали и оборудване върху отоплителния уред.
  • Поставяне на материали и оборудване на разстояние, по-малко от определеното в инструкциите на производителите.
  • Повторно запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили.
  • Оставяне без наблюдение на печки с твърдо, течно и газово гориво и други отоплителни уреди (с изключение на тези с автоматичен режим на работа).
  • Разполагане на локални отоплителни уреди и на димоотводните им тръби на разстояние, по-малко от 0,5 m, от конструктивни елементи, стенни покрития и тавани с класове по реакция на огън В – F.

Проверка на отоплителни и нагревателни уреди

Съгласно чл. 38. на Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите преди настъпване на есенно-зимния период отоплителните уреди и съоръжения трябва да бъдат проверени.

Ако се установи необходимост, те трябва и да се ремонтират с цел осигуряване на пожарната им безопасност.

Освен това за отоплителните уреди, съоръжения и инсталации, които използват комин /напр. котелни помещения, уреди на твърдо гориво, уреди на течно гориво-нафта/е необходимо да се почистят комините от наслоените сажди и при необходимост да се отремонтират телата им.

Не забравяйте, че всичко това трябва да бъда направено ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН.

Протоколите за извършени ремонти, почистване или проверки на състоянието на отоплителните уреди и съоръжения преди настъпване на есенно-зимния период са част от пожарното досие. Примерни протоколи и образци на всички други документи от пожарното досие ще намерите тук:

Пожарно досие по Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.