Задължение за водене на регистър на трудовите злополуки

Съгласно чл. 14. от Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки осигурителят/предприятието ползвател трябва да поддържа регистър на трудовите злополуки.

Много често приравняваме осигурителя на работодателя, но има едно изключение – когато става въпрос за предприятие-ползвател.

Съгласно §1., т.18 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда „предприятие ползвател“ е

всяко физическо или юридическо лице, което извършва търговска дейност и под чието ръководство и контрол се изпълнява възложена от него работа от работник или служител, изпратен от предприятие, което осигурява временна работа.

Работодател по Кодекса на труда се явява предприятието, което осигурява временна работа, но ползвателят има задълженията по здравословни и безопасни условия на труд, включително и във връзка с трудови злополуки.

Поради тази причина предприятието позлвател има и задължението да води регистъра на трудовите злополуки, като това е записано в самата наредба.

Какво съдържа регистъра на трудовите злополуки

В наредбата няма образец, но се описва какво трябва да съдържа регистъра:

 1. номерът и датата на декларацията за трудова злополука;
 2. входящият номер на декларацията в териториалното поделение на НОИ;
 3. трите имена и ЕГН (ЛНЧ за чужд гражданин) на пострадалия;
 4. мястото и времето на злополуката;
 5. номерът и датата на разпореждането на териториалното поделение на НОИ за приемане или за неприемане на злополуката за трудова;
 6. последиците от злополуката (временна неработоспособност, временно намалена работоспособност, инвалидност или смърт);
 7. броят на дните ( календарни и работни) от злополуката;

Също така няма изрично задължение регистърът да е на хартия. Възможно е да го поддържате електронно, тъй като няма изисквания за саморъчен подпис.

Наредбата изисква за поддържане на регистъра и за съхраняване на декларациите да бъде определено лице, като изрично е посочено, че това става с писмена заповед.

Трябва ли да имаме регистър, ако нямаме трудови злополуки?

Както и при някои други нормативни изисквания, в наредбата не е направено изключение. Не е казано също и че регистър се създава при първа трудова злополука.

От тази гледна точка, както и от инспекционната практика,  е препоръчително организационната част с определяне на лице за поддържане на регистъра и самия регистър (бил той и празен) да са налични, дори и все още предприятието да няма регистрирани трудови злополуки.

📖 ОЩЕ МАТЕРИАЛИ В ПОМОЩ ПО ТЕМАТА:

Някои тънки моменти, свързани с декларирането на трудови злополуки.
Какви са изискванията за застраховане за риска „трудова злополука“
✅ Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА Образец на регистър на трудовите злополуки

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

10 мнения за “Задължение за водене на регистър на трудовите злополуки”

 1. Здравейте,
  Може ли примерна заповед за определянето на длъжностно лице за водене на регистъра.
  Благодаря

  Отговор
 2. Здравейте,

  за трудова злополука има няколко вида обезщетения:
  – болничният е изплаща на 90% от брутната заплата, а не на 80% както е стандартно;
  – ако имате застраховка за риска „трудова злополука“ обезщетението по нея зависи от Вашата брутна заплата и времето, през което сте във временна неработоспособност, по-точно:
  При временна неработоспособност се изплаща процент от месечната брутна работна заплата на работника или служителя, при която е сключена застраховката, за всеки започнат месец временна неработоспособност в зависимост от продължителността на загубената работоспособност:
  1. над 10 до 30 календарни дни
  включително – 3 на сто;
  2. над 30 до 60 календарни дни
  включително – 5 на сто;
  3. над 60 до 120 календарни дни
  включително – 7 на сто;
  4. над 121 календарни дни – 10 на сто.

  – обезщетение от работодателя: зависи отново от времето, през което сте били неработоспособен.

  Отговор
 3. zdr kakvo e obe6tetenieto za trubova zlopoluka pri shchupvane na krainik i v kakav srok se izplashta rabotq v ohranitelna firma kato ohrana na obekt

  Отговор
 4. Като наследници следва да получите от работодателя възнаграждението на починалия и евентуално ако има неползван отпуск, обезщетението по чл. 224 за неползван отпуск.Препоръчително е да подготвите документ за наследници и натариално заверено пълномощно, с което всички наследници упълномощават един от тях да получи възнагражденията му, но това уточнете с работодателя.

  От НОИ следва да получите като обезщетение две минимални работни заплати. Подава се декларация в НОИ, копие от смъртния акт, удостоверение за наследници, декларация за банкова сметка. Вижте чл. 7 на Наредбата на този адрес. Има и образец на декларацията:

  Обърнете внимание, че декларацията се подава от всяко от правоимащите лица.Размерът на паричната помощ е общ за всички близки на починалия работник, които имат право да я получат, и се разпределя поравно между тях.

  Тъй като злополуката е призната за трудова, то тогава имате право на обезщетение от работодателя съгласно член 200 от Кодекса на труда. Размерът на този вид обезщетение обикновено се решава по съдебен път, освен ако не постигнете съгласие с работодателя извънсъдебно.

  Препоръчвам Ви да се запознаете и с този материал, свързан с обезщетения за наследниците на починал работник.

  Отговор
 5. При установена от комисията на НОИ трудова злополука,която е причинила смърт , следва ли да бъде изплатено обезщетение на близките и ако да,кой всъщност трябва да го изплати ? Благодаря!

  Отговор
 6. Благодаря за отговора.
  Имам и още един. Регистъра от кого се заверява – от работодател или трябва да се носи до ОИТ?

  Отговор
 7. Здравейте,
  Да, без значение дали има вече регистрирана трудова злополука или не, във фирмата трябва да има регистър на трудовите злополуки и писмено определено лице, което да го поддържа.

  Отговор
 8. Здравейте, прочетох наредбата, но не ми стана съвсем ясно.
  Задължително ли всеки работодател поддържа този регистър. Без значение дали в предприятието е ставала трудова злополука или при първата случила се се изготвя регистъра и се попълва?
  Предполагам, че да. Но все пак да попитам.

  Отговор