Tрудовите злополуки и смъртните случаи се увеличиха през 2017-а година

Сухопътен транспорт с най-много злополуки през 2017 г.

Статистиката, публикувана от Националния осигурителен институт показва увеличение на трудовите злополуки и смъртните случаи през предходната година. През 2017-а година са регистрирани общо 2911 трудови злополуки, от които 2318 са станали … Чети нататък

(Не)научени уроци: Злополуки с киселини

В тази статия ще припомним някои от злополуките в България и по света, свързани с изгаряне от киселина. Някои от тях, за съжаление, завършват трагично. Злополука при разтоварване на киселина … Чети нататък

(Не)научени уроци: Злополуки с електрически ток

Злополуки от електрически ток

Правилниците, свързани с работа по електрообзавеждане поставят високи изисквания за безопасност и строги правила и ред за работа. Злополуките, свързани със смърт или тежки наранявания поради поражение от електрически ток, … Чети нататък

Трудови злополуки – преглед на съдебната практика

Адвокат Мария Радева

В тази статия ще се запознаете с публикация на адвокат Мария Радева, която разглежда някои аспекти по признаването на злополуката за трудова и имуществената отговорност на работодателя по чл. 200 … Чети нататък

Как стават злополуките: Системна теория

Системна теория

Системата представлява група от редовно взаимодействащи се и взаимосвързани компоненти, които заедно формират единно цяло. Това определение е основата на системната теория на причините за злополуки. Тази теория системата като … Чети нататък