(Не)научени уроци: Злополуки с електрически ток

Правилниците, свързани с работа по електрообзавеждане поставят високи изисквания за безопасност и строги правила и ред за работа. Злополуките, свързани със смърт или тежки наранявания поради поражение от електрически ток, обаче продължават да се случват редовно поради неглижиране на правилата. Токът не се вижда, не мирише и почти не дава признаци за присъствието си. От … Чети нататък

Трудови злополуки – преглед на съдебната практика

В тази статия ще се запознаете с публикация на адвокат Мария Радева, която разглежда някои аспекти по признаването на злополуката за трудова и имуществената отговорност на работодателя по чл. 200 от Кодекса на труда. Адвокат Радева отново е наш гост-лектор и в следващото ни обучение по ЗБУТ за напреднали, което ще се проведе на 27-28 … Чети нататък

Как стават злополуките: Системна теория

Системата представлява група от редовно взаимодействащи се и взаимосвързани компоненти, които заедно формират единно цяло. Това определение е основата на системната теория на причините за злополуки. Тази теория системата като съставена от следните компоненти: човек – машина – среда. Вероятността за възникване на злополука се определя от начина, по който тези компоненти си взаимодействат. Промените … Чети нататък