(Не)научени уроци: Злополуки с електрически ток

Злополуки от електрически ток

Правилниците, свързани с работа по електрообзавеждане поставят високи изисквания за безопасност и строги правила и ред за работа. Злополуките, свързани със смърт или тежки наранявания поради поражение от електрически ток, … Чети нататък

Трудови злополуки – преглед на съдебната практика

Адвокат Мария Радева

В тази статия ще се запознаете с публикация на адвокат Мария Радева, която разглежда някои аспекти по признаването на злополуката за трудова и имуществената отговорност на работодателя по чл. 200 … Чети нататък

Как стават злополуките: Системна теория

Системна теория

Системата представлява група от редовно взаимодействащи се и взаимосвързани компоненти, които заедно формират единно цяло. Това определение е основата на системната теория на причините за злополуки. Тази теория системата като … Чети нататък

Научени уроци: Културата на безопасност като източник на злополуки

Tesoro Martinez Refinery Process Safety Cu lture Case Study

U.S. Chemical Safety and Hazard Investigation Board (CSB) е независима научна разследваща агенция, която разследва инциденти и аварии с химикали. Нейната роля не е контролна, а в резултат на разследването … Чети нататък