Кога трудоустрояваме работник с експертно решение от ТЕЛК

Съгласно чл. 314 от Кодекса на труда работник или служител, който поради болест или трудова злополука не може да изпълнява възложената му работа, но без опасност за здравето си може да изпълнява друга подходяща работа или същата работа при облекчени условия, се трудоустроява на друга работа или на същата работа при подходящи условия по предписание на здравните органи.

За да може лицето да ползва уредените в закона права като трудоустроено лице, то експертното решение трябва да е издадено изрично с цел трудоустрояване (а не с друга цел – например за отпускане на пенсия за инвалидност), като това на практика не се отбелязва в експертното решение, а се посочват единствено противопоказаните условия на труд.

В този случай работодателят следва да отправи писмено запитване до здравните органи, издали решението, дали лицето е трудоустроено и дали може да продължи да изпълнява същата длъжност, като се има предвид длъжностната му характеристика.

Когато получим решение на ТЕЛК, са възможни няколко варианта на записи в него, от които ще зависи и дали работодателят ще има задължение да трудоустрои лицето или не:

1. В експертното решение има 50 и над 50 % намалена работоспособност и пише само, че може да изпълнява същата длъжност.

От това следва, че не би трябвало да се трудоустроява лицето.

То ще ползва правата на лице с намалена работоспособност – данъчни, пенсионни и други, но работодателят няма задължение да го трудоустроява.

2. В експертното решение има 50 и над 50 % намалена работоспособност и пише, че може да продължава да изпълнява същата длъжност, но при облекчени условия.

В този случай имаме предписание за трудоустрояване.

Работещият задължително трябва да остане на същата длъжност при облекчени условия на работа.

Трябва да имаме писмени доказателства, че сме предприели действия за приспособяване на настоящето работно място. Например трудоустрояването на същата длъжност може да стане със заповед, в която се забранява възлагане и извършване на дейности, свързани с описаните противопоказания в решението на ТЕЛК.

3. В експертното решение има 50 и над 50 % намалена работоспособност и пише, че не може да изпълнява тази длъжност.

Дори да иска, лицето не може да остане на настоящата си длъжност и трябва да се трудоустрои на друга.

4. В експертното решение има 50 и над 50 % намалена работоспособност и от ТЕЛК няма необходимото предписание може ли работещият да изпълява длъжността или не.

В този случай работата на органа по медицинската експертиза е недовършена. Необходимо е да се изпрати писмено запитване до здравните органи, издали решението, дали лицето може да продължи да изпълнява същата длъжност, като се има предвид длъжностната му характеристика. Към питането е добре да се добави и становище на СТМ.

5. В експертното решение има под 50 % намалена работоспособност.

При такова решение нямаме предписание за трудоустрояване, тъй като ТЕЛК дава такова само при при над 50%.

Само ЛКК може да издаде предписание за временно трудоустрояване до 6 месеца.

Извадка от „Въпроси и отговори“ на МТСП:

Въпрос: Онкологично болна съм,инвалид І гр. за 3 г. до 01.12.08 г. Имам ли право на по-лека работа макар, че в ЕР на ТЕЛК пише, че мога да работя на старата си длъжност. Пенсията ми ще бъде ли спряна или ще мога да получавам и пенсия и заплата, И ако да, то кой трябва да ме осигурава- НОИ или работосателят ми? Благодаря!
Дата на задаване на въпроса:13-03-2007

Отговор: Нямате право на по-лека работа, след като в ЕР на ТЕЛК е записано, че можете да изпълнявате длъжността си, поради което няма предписание за трудоустрояване. Можете да продължите да заемате длъжността си и да получавате инвалидна пенсия. След като продължавате да работите по трудов договор, се осигурявате от работодателя.

Подобни статии:

9 thoughts on “Кога трудоустрояваме работник с експертно решение от ТЕЛК”

 1. Здравейте,

  съгласно чл. 147. (1), т. 4 от Кодекса на труда не се разрешава полагане на извънреден труд от трудоустроени работници или служители освен с тяхно съгласие и ако това не се отразява неблагоприятно на здравето им съгласно заключение на здравните органи.

  С други думи, за да имате право да откажете да полагате на извънреден труд, е необходимо да сте трудоустроен. Ако сте трудоустроен, за да им право работодателят Ви да поиска от Вас да полагате извънреден труд, работодателят трябва да е получил становище от компетентните здравни органи относно последиците от полагането на извънреден труд.
  Само компетентния здравен орган (ТЕЛК, ЛКК) може да прецени при кое заболяване и при какви извършвани дейности извънредения труд не е желателен, не е възможно обобщение.

 2. При какви заболявания работника може да откаже да полага извънреден труд.

 3. Здравейте,
  разрешенията или отказите на инспекция по труда за прекратяване на трудово правоотношение не могат да бъдат обжалвани. От информацията, която сте подали, може да се предположи, че работодателят е спазил всички нормативни изисквания и няма нарушение на Вашите права.

 4. На 22.02.2010г.бях задължен от работодателя си -Ат.Митници, да се явя на ТЕЛК гр.Хасково от където получих Експертно решение с частична защита по чл.333 КТ, и попада под закрила на Наредба №5 т.1 и т.6. „ИТ“ гр.Хасково не даде разрешение за уволнение.След повторно искане от работодателя се явих пред НЕЛК гр.София които ми определиха цялостна защита по чл.333 КТ с право да работя същата работа, но като трудоустроен. Но след поторно искане на работодателя до „ИТ“ гр.Кърджали И.Д. инж.К.Стратиев даде съгласие за уволнение по чл.329 КТ, без никакъв мотив. И в последствие бях уволнен.Предявих иск пред СГС за възстановяването ми на работа, но определиха делото в полза на работодателя, с мотив че „ИТ“ гр.Кърджали даде съгласие. По какъв начин да си търся правата?

 5. В училището се завърна хигиенистка, която беше в отпуск по болест. Телковото решение гласи: противопоказни -ТФР .Може да изпълнява длъжността чистачка. Жената откъзва да изпълнява възложените й задачи от длъжностната характеристика основавайки се на това ,че в ТЕЛК пише като противопоказно тежък физически труд.На експертната комисия беше предоставена пълна информация за нейните задължения, въз основа на което е издаден и ТЕЛК. Смятаме, че тази длъжност не е от категорията ТФР.Моля да ми помогнете с мнение или съвет към кого да се обърна.

 6. Искам да попитам по последната точка – пета – работодателят ли трябва да насочи работника към ЛКК за издаване на предписание за временно трудоустрояване или работникът сам се насочва към ЛКК, след като е получил експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК – става въпрос за 44% намалена работоспособност? И този посочен период – 6 месеца от точка 5 – за какво е – че в срок до 6 месеца ЛКК трябва да издаде предписание за временно трудоустрояване, или нещо друго?
  Много ще съм благодарна да ми отговорите, г-жа Илиева. Благодаря предварително.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.