Кога трудоустрояваме работник с експертно решение от ТЕЛК

Важно: Според формираната по-нова практика на Висшия касационен съд  по чл. 290 ГПК, обективирана в решение № 431/17.01.2014 г. по гр. д. № 869/2013 г. на IV г. о.; решение № 246/11.11.2015 г. по гр. д. № 1305/2015 г. на III г. о.; решение № 443 от 24.03.2016 г. по гр. д. № 2569/2015 г. на IV г. о., закрилата по чл. 333, ал. 1, т. 2 КТ, приложима по отношение на трудоустроен работник или служител, се прилага винаги щом е определен процент трайно намалена работоспособност поради болест или трудова злополука и са посочени противопоказни условия на труд като наличието на заболяване, налагащо трудоустрояване е установено по законния ред и от орган по чл.1,ал.1 от Наредбата за трудоустрояване.

От тази  гледна точка се оказва, че има противоречие между становището на МТСП и ВКС. Все още, обаче, това са отделни решения на ВКС, а не тълкувателно решение (т.е. задължително).

Съгласно чл. 314 от Кодекса на труда работник или служител, който поради болест или трудова злополука не може да изпълнява възложената му работа, но без опасност за здравето си може да изпълнява друга подходяща работа или същата работа при облекчени условия, се трудоустроява на друга работа или на същата работа при подходящи условия по предписание на здравните органи.

За да може лицето да ползва уредените в закона права като трудоустроено лице, то експертното решение трябва да е издадено изрично с цел трудоустрояване (а не с друга цел – например за отпускане на пенсия за инвалидност), като това на практика не се отбелязва в експертното решение, а се посочват единствено противопоказаните условия на труд.

В този случай работодателят следва да отправи писмено запитване до здравните органи, издали решението, дали лицето е трудоустроено и дали може да продължи да изпълнява същата длъжност, като се има предвид длъжностната му характеристика.

Когато получим решение на ТЕЛК, са възможни няколко варианта на записи в него, от които ще зависи и дали работодателят ще има задължение да трудоустрои лицето или не:

1. В експертното решение има 50 и над 50 % намалена работоспособност и пише само, че може да изпълнява същата длъжност.

От това следва, че не би трябвало да се трудоустроява лицето.

То ще ползва правата на лице с намалена работоспособност – данъчни, пенсионни и други, но работодателят няма задължение да го трудоустроява.

2. В експертното решение има 50 и над 50 % намалена работоспособност и пише, че може да продължава да изпълнява същата длъжност, но при облекчени условия.

В този случай имаме предписание за трудоустрояване.

Работещият задължително трябва да остане на същата длъжност при облекчени условия на работа.

Трябва да имаме писмени доказателства, че сме предприели действия за приспособяване на настоящето работно място. Например трудоустрояването на същата длъжност може да стане със заповед, в която се забранява възлагане и извършване на дейности, свързани с описаните противопоказания в решението на ТЕЛК.

3. В експертното решение има 50 и над 50 % намалена работоспособност и пише, че не може да изпълнява тази длъжност.

Дори да иска, лицето не може да остане на настоящата си длъжност и трябва да се трудоустрои на друга.

4. В експертното решение има 50 и над 50 % намалена работоспособност и от ТЕЛК няма необходимото предписание може ли работещият да изпълява длъжността или не.

В този случай работата на органа по медицинската експертиза е недовършена. Необходимо е да се изпрати писмено запитване до здравните органи, издали решението, дали лицето може да продължи да изпълнява същата длъжност, като се има предвид длъжностната му характеристика. Към питането е добре да се добави и становище на СТМ.

5. В експертното решение има под 50 % намалена работоспособност.

При такова решение нямаме предписание за трудоустрояване, тъй като ТЕЛК дава такова само при при над 50%.

Само ЛКК може да издаде предписание за временно трудоустрояване до 6 месеца.

Извадка от „Въпроси и отговори“ на МТСП:

Въпрос: Онкологично болна съм,инвалид І гр. за 3 г. до 01.12.08 г. Имам ли право на по-лека работа макар, че в ЕР на ТЕЛК пише, че мога да работя на старата си длъжност. Пенсията ми ще бъде ли спряна или ще мога да получавам и пенсия и заплата, И ако да, то кой трябва да ме осигурава- НОИ или работосателят ми? Благодаря!
Дата на задаване на въпроса:13-03-2007

Отговор: Нямате право на по-лека работа, след като в ЕР на ТЕЛК е записано, че можете да изпълнявате длъжността си, поради което няма предписание за трудоустрояване. Можете да продължите да заемате длъжността си и да получавате инвалидна пенсия. След като продължавате да работите по трудов договор, се осигурявате от работодателя.

32 мнения за “Кога трудоустрояваме работник с експертно решение от ТЕЛК”

 1. Ирина 281120гЯвих се на ТЕЛК на
  041120г. определиха ми 30%ТНР
  Моля да ми кажете какви ми са правата или да ми посочите
  към кого мога да се обърна.

  Отговор
 2. Може ли лице с ТЕЛК в който пише трудоустроен и без срок да получи инвалидна пенсия

  Отговор
 3. Здравейте! С телк решение над 50% съм и ми предстой започване на нова работа нямаща нищо общо с настоящата. Какво трябва да направя? Благодаря!

  Отговор
 4. Здравейте може ли да попитам при пълна слепота на ляво око, колко процента ориентировъчно ми се полага от телк след като имам всички документи

  Отговор
 5. Здравейте,
  може ли амбулаторен лист с лекарско мнение да послужи в предприятие или фирма за преместване на по-лека работа?
  Благодаря

  Отговор
  • Здравейте,
   Съгласно чл. 25 от Наредба за медицинската експертиза личният лекар има право да даде предписание за трудоустрояване (вкл. и преместване на друго работно място), но това става с болничен лист.

   Чл. 25. (1) Когато няма данни за трайно намалена работоспособност или трайно намалената работоспособност е под 50 на сто, но здравословното състояние на осигурения налага да работи при облекчени условия, включително при намален работен ден, той се трудоустроява с болничен лист.
   (2) Лекуващият лекар/лекарят по дентална медицина трудоустроява за срок до един месец в една календарна година, а ЛКК – до две години, но за не повече от 6 месеца еднократно.

   Отговор
 6. Здравейте,
  Хигиенистът ни е лице с ТЕЛК, който наскоро беше обновен, с по-висок % и с добавена забележка, че е противопоказан тежък физически труд. Работата изисква полагане на тежък физически труд и няма как да бъде облекчена. Единственият изход е да назначим втори хигиенист, който да върши тежката работа, а това не можем да си позволим. Лицето отказва да напусне. Моля за съвет.

  Отговор
  • Здравейте,
   Имате два варианта:
   1. Можете да обжалвате решението на ТЕЛК (ако не са изминали повече от 14 дни от решението) за да бъде изменено с предписание за преместване на друго работно място.
   2. Можете да започнете процедура за освобождаване на лицето, свързана с искане на становище от ТЕЛК и разрешение от Инспекция по труда.
   Тъй като всеки от тези два варианта има продължение, което зависи от конкретната ситуация, Ви препоръчвам да се обърнете към службата по трудова медицина, с която имате договор, за обсъждане на ситуацията.

   Отговор
 7. Здравейте искам да попитам нещо наскоро ми откриха Вирусен Хепатит с работя в Рзи
  мога ли да бъда съден ако не съобщя на работодателя за заболяването

  Отговор
 8. Здравейте, моят казус е следният: Лице с ТЕЛК над 50%, трудовата медицина ми дава становище, че лицето може да изпълнява длъжността си, но позицията е мениджър, работното място е на втори етаж, а лицето е с инсулт – ходи с помощно средство и работата е с много голямо психическо натоварване. Може ли да поискам второ мнение и от кого?

  Отговор
  • Здравейте,
   Становище относно необходимостта от трудоустрояване се дава от ТЕЛК/НЕЛК, т.е. в решението на ТЕЛК трябва да има запис, който да указва може ли лицето да изпълнява съответната длъжност.
   Ако няма такъв, е необходимо да подадете запитване към ТЕЛК.

   Отговор
 9. Здравейте, Телк реши че не мога да изпълнявам досегашната си работа и работодателя ми се обърна към него с предложение за друга длъжност.
  Има ли срок и какъв е той в който ТЕЛК да върне отговор на работодателя ми каква длъжност мога да заема.

  Отговор
 10. Добър ден!
  Майка ми получи телково решение с 40 %
  Имали праео на някакеи облекчения?

  Отговор
  • Здравейте,
   Ако се интересувате от облекчения, свързани с работното място, то това е свързано с наличие на информация относно заболяване, описани противопоказания в решението на ТЕЛК, вида на работата и т.н.
   Ако се интересуват от данъчни облекчения и други подобни, то за съжаление не мога да Ви отговоря, тъй като това нямам тази информация. Познанията ми са в областта на здраве и безопасност при работа.

   Отговор
 11. Здравейте инж. Илиева,
  Имаме такъв казус, трудоустроен съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за хора с трайни увреждания колега се пенсионира, имаме друг колега, който е с ТЕЛК 50%, който не е трудоустроен но на друга длъжност. Само със заседание на КТ и на КУТ може ли да определим другата длъжност и да трудоустроим колегата с ТЕЛК???

  Отговор
  • Здравейте,
   На първо място трябва да уточним, че по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ не се извършва трудоустрояване. По този член има задължение за назначаване на лице с трайно увреждане – 50% или повече намалена работоспособност (решение на ТЕЛК/НЕЛК). Допустимо е това да е лице и което е трудоустроено, но то не трябва да заема място от списъка с местата за трудоустрояване по чл. 315 от Кодекса на труда.
   За да сте изпълнили задължението по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ не е необходимо да се определя работно място за назначаване на лице с трайно увреждане , просто трябва да има назначено такова лице, без значение на каква длъжност. От тази гледна точка щом имате назначено лице, което е с ТЕЛК 50%, то автоматично изпълнявате изискването на чл. 38, ал. 1 от ЗХУ.
   Отново обръщам внимание, че това лице не трябва да заема място от списъка по чл. 315 КТ. Ако то заема място от списъка по чл. 315 КТ, то тогава ще е необходимо да има заседание на комисията по трудоустрояване (КТ), за да бъде извадено от списъка по чл. 315 КТ и да остане като лице, с което се изпълнява квотата по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ.

   Отговор
 12. Здравейте искам да попитам с телк съм 50 % с право на работа но не тази която работя доста години въпросът ми е ако работодателят ми не взима поднимание телка и ме връща с същата длъжнос на работа какво трябва да направя в този случей

  Отговор
  • Здравейте,
   Ако в решението на ТЕЛК/НЕЛК е записано, че не можете да изпълнявате настоящата си длъжност, то работодателят Ви е длъжен да Ви премести на друга длъжност. Ако той не изпълни предписанието, единствената Ви възможност е да подадете сигнал в Инспекция по труда, откъдето ще направят проверка по случая – http://www.gli.government.bg/
   Не Ви препоръчвам да напускате по свое желание.

   Отговор
 13. С онкологично заболяване съм / Рак на кожата /, но ми дадоха 30 %ТЕЛК. Отделно имам и телково решение за костно заболяване от 26%,за което ми казват,че е в следствие на лупуса който имам.Събират ли се % и мога ли да получа инвалидна пенсия?

  Отговор
  • Здравейте, госпожо Стоянова,

   По принцип няма как да имате две отделни експертни решения. При явяване пред ТЕЛК, решението е свързано с всички заболявания.
   Моля да попитате в ТЕЛК относно ситуацията и въпросът, който Ви интересува.

   Отговор
 14. Здравейте,

  съгласно чл. 147. (1), т. 4 от Кодекса на труда не се разрешава полагане на извънреден труд от трудоустроени работници или служители освен с тяхно съгласие и ако това не се отразява неблагоприятно на здравето им съгласно заключение на здравните органи.

  С други думи, за да имате право да откажете да полагате на извънреден труд, е необходимо да сте трудоустроен. Ако сте трудоустроен, за да им право работодателят Ви да поиска от Вас да полагате извънреден труд, работодателят трябва да е получил становище от компетентните здравни органи относно последиците от полагането на извънреден труд.
  Само компетентния здравен орган (ТЕЛК, ЛКК) може да прецени при кое заболяване и при какви извършвани дейности извънредения труд не е желателен, не е възможно обобщение.

  Отговор
 15. При какви заболявания работника може да откаже да полага извънреден труд.

  Отговор
 16. Здравейте,
  разрешенията или отказите на инспекция по труда за прекратяване на трудово правоотношение не могат да бъдат обжалвани. От информацията, която сте подали, може да се предположи, че работодателят е спазил всички нормативни изисквания и няма нарушение на Вашите права.

  Отговор
 17. На 22.02.2010г.бях задължен от работодателя си -Ат.Митници, да се явя на ТЕЛК гр.Хасково от където получих Експертно решение с частична защита по чл.333 КТ, и попада под закрила на Наредба №5 т.1 и т.6. „ИТ“ гр.Хасково не даде разрешение за уволнение.След повторно искане от работодателя се явих пред НЕЛК гр.София които ми определиха цялостна защита по чл.333 КТ с право да работя същата работа, но като трудоустроен. Но след поторно искане на работодателя до „ИТ“ гр.Кърджали И.Д. инж.К.Стратиев даде съгласие за уволнение по чл.329 КТ, без никакъв мотив. И в последствие бях уволнен.Предявих иск пред СГС за възстановяването ми на работа, но определиха делото в полза на работодателя, с мотив че „ИТ“ гр.Кърджали даде съгласие. По какъв начин да си търся правата?

  Отговор
 18. В училището се завърна хигиенистка, която беше в отпуск по болест. Телковото решение гласи: противопоказни -ТФР .Може да изпълнява длъжността чистачка. Жената откъзва да изпълнява възложените й задачи от длъжностната характеристика основавайки се на това ,че в ТЕЛК пише като противопоказно тежък физически труд.На експертната комисия беше предоставена пълна информация за нейните задължения, въз основа на което е издаден и ТЕЛК. Смятаме, че тази длъжност не е от категорията ТФР.Моля да ми помогнете с мнение или съвет към кого да се обърна.

  Отговор
 19. Искам да попитам по последната точка – пета – работодателят ли трябва да насочи работника към ЛКК за издаване на предписание за временно трудоустрояване или работникът сам се насочва към ЛКК, след като е получил експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК – става въпрос за 44% намалена работоспособност? И този посочен период – 6 месеца от точка 5 – за какво е – че в срок до 6 месеца ЛКК трябва да издаде предписание за временно трудоустрояване, или нещо друго?
  Много ще съм благодарна да ми отговорите, г-жа Илиева. Благодаря предварително.

  Отговор

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.