Как се прави ежедневен инструктаж на шофьори?

Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. изисква да се провежда ежедневен инструктаж на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск. Сред тези дейности са включени и международните автомобилни превози.

В тази връзка по време на едно от нашите обучения на длъжностни лица по безопасност и здраве при работа ни бе зададен въпроса какви са възможностите за провеждане на ежедневния инструктаж, ако шофьорът тръгва в 4:00 ч. сутринта и по това време няма лица, които са с ръководна длъжност.

Въпросът е от две съставки – от една страна е необходимо да уточним кой има право да провежда инструктажи, а след това и да видим дали е необходимо ежедневния инструктаж да се проведе непосредствено преди тръгване на път.

В Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд няма изрично изискване инструктажите да се провеждат от лице, което изпълнява ръководна длъжност.

В чл. 15 (3) се казва, че „ежедневният инструктаж се провежда от прекия ръководител на работата или друго лице, определено със заповед на работодателя“. Като разгледаме всички изисквания на наредбата, ще установим, че всяко лице може да провежда инструктаж, ако отговаря на две условия:

  • лицето да е определено писмено от работодателя;
  • лицето да е преминало ежегодно обучение съгласно чл. 6. (1), т. 3 на същата Наредба.

Необходимо ли е ежедневният инструктаж да се проведе непосредствено преди тръгване на път или може и предния ден?

Съгласно изискванията на чл. 15, ал. 2 от НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. «За водачите в международните автомобилни превози и за водачите, превозващи опасни товари по силата на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе – ADR, и Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм., бр. 12 и 67 от 2007 г.), ежедневният инструктаж се съвместява с периодичния инструктаж, провежда се преди тръгване на път и се документира в Книгата за ежедневен инструктаж.”

На практика в Наредба № РД-07-2 няма изрично изискване инструктажът да се проведе непосредствено преди тръгване на път или в деня на тръгване. Ако инструктажът се проведе предния ден – при издаване на пътен лист (на товарителницата, при извършване на Предпътния технически преглед), то ще е преди тръгване на път.

В тази връзка зададох следния въпрос от мен в рубриката „Въпроси и отговори” в официалния сайта на Министерство на труда и социалната политика:

Възможно ли е ежедневния инструктаж за водачите в международните автомобилни превози да се извърши вечерта, когато тръгването на път става на следващия ден в 3 или 4 часа сутринта?

Отговорът е следния:

„Съгласно чл.15, ал.1 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, за водачите в международните автомобилни превози и за водачите, превозващи опасни товари по силата на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе – ADR, и Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (ДВ, бр. 15 от 2004 г.), ежедневният инструктаж се съвместява с периодичния инструктаж, провежда се преди тръгване на път и се документира в Книгата за ежедневен инструктаж.

Право и отговорност на работодателя е да определи конкретната организация на провеждане на инструктажа, в зависимост от конкретните условия. Считаме че, решението, което цитирате, не противоречи на изискванията на Наредба № РД-07-2. (ВС)”

Автомобили/ Водачи на автомобили за обществен превоз – Регламент/ЕО/561/2006 и Регламент (ЕС) № 165/2014

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

1 мнение за “Как се прави ежедневен инструктаж на шофьори?”

  1. Изобщо в тази наредба както и в другите всичко е объркващо и подвеждащо. Като сложим и некомпетентността на инспекторите, всичко си идва на мястото :) Как може някой гениален мозък да измисли наредба, в която да задължава хора които пътуват с месеци сами в чужбина да минават ежедневен инструктаж. Не се ли сетиха конкретно да напишат как това ще се получи. За всяко нещо трябва да питаме и да искаме разяснения от някакви бюрократи. А ако това стигне до съд, не се знае съда как би го разтълкувал. Идва ми нещо в повече в тази държава..

    Отговор